Valget i dag: stem DLF!

De siste meningsmålinger gir DLF 0,1 % (men usikkerheten er svært stor). DLFs første mål i denne omgang er å passere den lille sperregrensen på 500 stemmer i Oslo eller Rogaland, som er de fylkene vi har størst mulighet til å klare dette i. (Klarer vi minst 500 stemmer i et fylke slipper vi å samle underskrifter for å stille ved neste Stortingsvalg.) I Oslo vil 500 stemmer tilsvare ca 0,15 %, og i Rogaland vil 500 stemmer tilsvare ca 0,22 % (hvis vi regner med samme antall avgitte stemmer som for fire år siden).

Når vi nå har 0,1 % på landsbasis så er dette lovende av to grunner. For det første: I skolevalgene – som vel er den eneste arena hvor man tar de pene ord om demokrati på alvor og lar alle partier slippe til på like fot (noe man ikke finner antydning til i NRK, i TV2, i de store avisene, etc.) - fikk vi i disse to fylkene hhv 0,7 % og 0,9 %. For det annet: antall likes på facebook har steget kolossalt i det siste og nå har passert 2300!

Så DLF har store muligheter til å komme over den lille sperregrensen ved dette Stortingsvalget.

Så derfor: ikke kast bort stemmen din, ikke la den forsvinne i havet av stemmer som vil gå til de sosialdemokratiskere partiene som støtter opp om status quo og som vil gjøre statens makt over deg enda med omfattende, stem for det eneste partiet som utfordrer makthaverne, stem for det eneste partiet som vil ta makten tilbake fra staten og gi den til hver enkelt, stem for individuell frihet: stem DLF!