Valgresultatet

La oss først gratulere Høyre med valgseieren. Høyre gikk klart frem og har vel aldri hatt et så godt resultat noen gang. Høyre vant fordi velgere gikk lei av den rødgrønne regjerningen, og fordi de betrakter Høyre som et alternativ som kan føre en annen politikk.

De fire borgerlige partiene fikk et klart flertall på Stortinget, og de skal nå gå i forhandlinger om å danne en ny regjering. Dette kan bli et interessant skue; Venstre og KrF misliker sterkt FrP pga FrPs innvandringsmotstand og pga de frihetlige ideer de nokså feilaktig tror at FrP representerer.

Det er umulig å spå hva resultatet av disse forhandlingene vil bli; alle konstellasjoner er mulige, men det som er mest sannsynlig er at vi vil få en regjering hvor Høyre er med.

De rødgrønne tapte valget, kanskje i hovedsak fordi folk var gått lei av å ha den samme regjeringen i to hele perioder, i hele åtte år. Men å si at vi har hatt den samme regjeringene i åtte år er kanskje ikke helt korrekt, få regjeringer har hatt så mange skifter og utbyttinger som denne regjeringen. Det er vel bare statsminister Stoltenberg som har hatt den samme posisjon i alle disse åtte årene, ellers har det vært nødvendig med et meget stort antall utskiftinger: Øystein Djupedal, Bjarne Håkon Hanssen, Manuela Ramin-Osmundsen, Ellen Bjørkøy, Knut Storberget, Hanne Bjurstrøm, Audun Lysbakken, Karita Bekkemellem, Heidi Grande Røys, Erik Solheim, mfl. har forlatt regjeringen, mens andre har skiftet plass: Kristin Halvorsen var finansminister og ble kunnskapsminister, Gahr Støre var utenriksminister og ble helseminister, etc.

Men folk gikk lei og ville ha en vesentlig endring, og de tror de får dette med en Høyredominert regjering. Vi skulle ønske at de vil få rett i dette.

For DLFs del var valgresultatet skuffende. Vi fikk 900 stemmer, som er en betydelig økning fra forrige stortingsvalg hvor vi fikk 350 stemmer (men da stilte vi i tre fylker, nå stilte vi i seks), men langt unna de 1000 – 1200 mange håpet på.

Enda verre var det at vi var langt unna å få de 500 stemmene vi trengte i ett fylke for å kunne stille i neste runde uten å måtte samle underskrifter.

I Oslo fikk DLF 263 stemmer, mot 170 for fire år siden (og 247 for to år siden). I Rogaland fikk DLF 222 stemmer, mot 122 for fire år siden. Dette er en pen fremgang og vi gratulerer Rogaland DLF.

Hovedgrunnen til at vår fremgang ikke var større var nok at dette var et regjeringsvalg, og at mange feilaktig tror at skifte av regjering innebærer et merkbart skifte av politisk kurs. Det er derfor sannsynlig at FrP og Høyre fikk en del stemmer som ellers ville ha gått til oss.

Men som vi sa i en tidligere nyhetskommentar: det som er viktigst i poltikken er å holde ut, og vi kan forsikre at ekte liberalister holder ut!
.
.
.
.
.

http://www.valgresultat.no/bs5.html