USAs budsjettkrise og norsk presse

De rir egne kjepphester og gjør narr av det som for de fleste andre på Capitol Hill fortoner seg som nasjonens beste. Og de stikker kjepper i hjulet for Barack Obama så ofte de kan.

Den innerste kretsen i Tea-party-bevegelsen, og den ytterste høyrefløyen i amerikanske politikk er respektert og beundret av sine egne. Mislikt og rakket ned på av det liberale USA, men også langt inn i rekkene av ansvarlige republikanere.

Politiske rabulister, mange av dem høyt utdannet, og i solide samfunnsposisjoner før de kom inn i storpolitikken på en bølge av anti-stat, anti-Washington DC-holdninger.

Med et skremmende hat propaganda tegner de et bilde av den amerikanske presidenten som en med anti-amerikanske holdninger, og som de mener forfekter en sosialistiskinspirert politikk etter skandinavisk modell. Intet mindre.

Derfor må presidenten stoppes. For en hver pris.

La oss nevne noen fakta.

For det første er dette ikke første gang den amerikanske staten er blitt (delvis) stengt i forbindelse med en budsjettbehandling, det har faktisk skjedd innpå 20 ganger siden midt på 70-taller. Så det er ikke noe uvanlig. Videre er dette en del av den amerikanske budsjettprosessen.

For det annet: en av grunnene til at dette er skjedd er at republikanere synes at den amerikanske statsgjelden er blitt alt for høy. Den ble stor under republikaneren George W. Bush, men under president Obama er denne gjelden allerede blitt omtrent doblet. Republikanerne ønsker at man skal begrense gjelden ved å kutte i statens utgifter, men demokratene og president Obama og ønsker å fortsette å låne. Gjelden er nå omkring 17 000 000 000 000 dollar.

Og hva mener folket: NBC/WSJ poll shows 2:1 opposition to raising the debt ceiling

For det tredje ønsker republikanerne å stanse Obamas såkalte helsereform. Ja, denne reformen er vedtatt, men den kan ikke bli gjennomført dersom myndighetene ikke bevilger penger til den. Og siden republikanerne er imot så har de all rett til å stanse bevingingene som må til for å gjennomføre reformen.

Men hvorfor vil de ikke ha helsereformen - er det fordi de bare ønsker at folk som ikke har god råd ikke skal få et helsetilbud?

Det er en god del ting å si til dette. Det amerikanske helsevesenet er stor sett privat, men det er sterkt regulert av det offentlige, og derfor er det ikke så godt som det kunne være. Og det er også derfor det er svært dyrt. Med denne reformen vil alle som har private helseforsikringer måtte betale mye mer.

Ett eksempel: Cindy Vinson is among the “big believers in the Affordable Care Act” (aka ObamaCare), and she is “proud to say [she] helped elect and re-elect President Barack Obama,” reports the San Jose Mercury News (in an article publicized byMichelle Malkin andInstapundit). Unfortunately for Vinson, her health insurance policy now costs $1,800 more per year, a hike necessary to make the policy “conform to all the requirements of the new health care law.” Vinson was shocked (!) to learn this. She said, “Of course, I want people to have health care; I just didn’t realize I would be the one who was going to pay for it personally.”

Det er stadig flere som har innsett dette, og derfor er reformen blitt stadig mer upopulær i befolningen: NBC/WSJ Poll: Obamacare's Unpopularity "Reaches New Highs".

Mange republikanere mener at det amerikanske helsevesenet ikke fungerer optimalt, og at det må reformeres. Men de ønsker ikke å øke statlig innblanding og de ønsker ikke enda mer statlige reguleringer, slik som Obama og demokratene ønsker, de mener at løsningen er deregulering og privatisering. De har all rett til å fortsette å arbeide for dette.

Men har en gruppe i Kongressen noen rett til å stikke kjepper i hjulene til en folkevalgt president når han bare vil gjennomføre en vedtatt reform? Man må ikke glemme at også Kongressen er folkevalgt, og at de som sitter der ha all rett til å følge sine egne overbevisinger.

I USA har man et system med «checks and balances», man har en virkelig maktfordeling - noe vi ikke har i Norge – mellom lovgivende og utøvende makt. Med andre ord, i USA skal Kongressen passe på at Presidenten ikke gjennomfører gale ting; forsøker han det skal Kongressen stoppe ham. Og det er dette som skjer nå. Det som skjer er altså et helt legitimt og vanlig uttrykk for det politisk systemet de har i USA. Er dette da udemokratisk? Selvsagt ikke, det er et helt legitimt element i den politiske prosessen i USA.

At norsk presse, som så mange ganger tidligere, gir en ufullstendig og lite sannferdig beskrivelse av det som skjer i USA er bare som man kan forvente, dessverre.

Vi kan ikke si annet enn at republikanere har gode grunner til å handle som de gjør, og at den norske pressen, som vi over bare har hentet ett eksempel fra, i liten grad gir et riktig bilde av det som skjer.

Vi mener altså at republikanerne har en god sak, men vi regner dessverre med at de om kort tid vil gi etter uten å ha oppnådd noe som helst som vil ha merkbar effekt over tid; det er slik de vanligvis oppfører seg.
.
.
.
.
.
.

http://jewishworldreview.com/cols/sowell100413.php3#.UlZ_0RDiI26

http://hotair.com/archives/2013/09/13/nbcwsj-poll-shows-21-opposition-to...

http://www.breitbart.com/Big-Government/2013/10/03/OFA-Admits-Polls-Show...

http://www.foxnews.com/politics/2013/08/14/summertime-blues-polls-show-o...

http://www.theobjectivestandard.com/blog/index.php/2013/10/obamacare-sup...

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10127070

http://www.brillig.com/debt_clock/