Den nye regjeringen

Den regjeringen som statsminister Solberg presenterte i går ser ut til å være et meget solid lag. Høyre er et gammelt og ærverdig parti med lang erfaring fra alle nivåer i politikken, og har da en stor pool å hente statsråder fra. Så vidt vi kan se er alle Høyres statsråder tidligere statsråder eller stortingsrepresentanter. Så vidt vi kan se har statsministeren gjort gode og trygge valg, her er ingen «wild cards»; blant Høyres statsråder er det ingen som kommer utenfra, det er ingen overraskelser.

Det ser også ut til at det ligger godt tankearbeid bak utvelgelsen av FrPs statsråder. FrP er for første gang i regjering og har da ikke kunnet hente folk med statsråderfaring. Partiet har eksistert en stund og det har hatt endel politikere som har fått respekt, men det har i enkelte kretser vært tvil om FrP hadde mange nok statsrådkandidater. Det har derfor vært spekulasjoner om at det ville være nødvendig å hente noe tidligere kanoner inn i en regjering, f.eks. tidligere nestleder Tor Mikkel Wara eller tidligere finansbyråd i Oslo Hans Andreas Limi. Men når man ser FrPs statsråder så ser man at det ikke var nødvendig å hente inn slike personer, Erna Solberg har sammen med Siv Jensen klart å finne et knippe seriøse og respekterte FrPere som er aktive i dag og som i utgangspunktet er opplagt kvalifisert til å sitte i regjering.

FrP har unngått folk med et litt tvilsomt rennomme, folk som Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, og de har klart å holde seg til utvilsomt dyktige, seriøse og respekterte folk: Siv Jensen har fått den viktigste stilling i regjeringen etter statsministeren, hun er blitt finansminister. Dessuten har Anders Anundsen, Tord Lien, Knut Solvik-Olsen, og Robert Eriksson fått svært viktige poster i regjeringen. De har også hentet inn Solveig Horne, som for oss er helt ukjent, men det friskeste valget er nok Sylvi Listhaug som landbruksminister.

Listhaug skrev for et par år siden en kronikk hvor hun sammenlignet norsk landbrukspolitikk med et kommunistregime: Kommunisme på norsk. Tenk på et scenario der staten regulerer hvor mange sofaer møbelfabrikkene i Norge kan produsere i løpet av et år, hvor mye fabrikkene skal tjene per sofa, og hvor mye du som forbruker skal betale for sofaen. Det ville bli definert som et kommunistisk system der det offentlige regulerer alt. I landbrukssektoren har vi et slikt system som alle politiske partier, unntatt FrP, støtter

Å plassere Listhaug i landbruksdepartementet er som sagt et frisk valg, og vi er overrasket over at Høyre kunne gå med på dette.

På Dagsrevyen i går ble Listhaug spurt om hun fortsatt mener det hunskrev i kronikken, og vi synes nok at hennes svar ikke var så godt som det kunne bli: Det som er viktig for meg nå det er å stå på samarbeidsavtalen… [Listhaug blir avbrutt og programlederen spør igjen: «står du for det du skrev», og hun svarer] Nei, jeg står for samarbeidsavtalen og regjeringens politiske plattform. Det er det som er viktig for meg og så få til et godt samarbeid med organisasjonene.

Programlederen spør: «Har det en egenverdi å ha matproduksjon over hele landet?» Listhaug svarer: Nå skal jeg bruke dagene som kommer til å sette meg godt inn i feltet og så vil jeg etter hver komme med hvilke tanker og hvilke ting jeg skal gjennomføre, og det vil selvfølgelig ta utgangspunkt i regjeringens plattform, og jeg ser frem til å samarbeide godt med organisasjonene.

Ut i fra dette tror vi nok at landbruksorganisasjonenes ansatte kan ta det med ro; det kommer neppe store forandringer.

Mange har håp om at regjeringen skal klare å løse noen av de mange og økende problemene vi har Norge i dag innen skolen (stort frafall, lav kvalitet), innen helsevesenet (køer, underskudd, strid mellom faggrupper), med pensjonene, mht infrastruktur (veiutbygging, bompenger), mht kriminalitet (økende), osv. Dessverre tror vi ikke at den nye regjeringen vil klare å gjøre noe vesentlig på noen av disse områdene. Dette ikke fordi folkene i regjeringen er dårlige, i det store og hele har vi fått en regjering bestående av dyktige folk, det er fordi politikken er feil.

Skal man få disse feltene til å fungere godt må man ha omfattende deregulering, privatisering og skattelettelser. Denne regjeringen kommer ikke til å gå inn for en slik politikk. Og derfor er det vårt tips at i det store og hele vil utviklingen fortsette i samme negative retning som den har gått de siste tiårene.

Og for FrP er det sannsynlig at det vil skje med dem som det skjedde med SV: de blir bundet av et større parti, det vil måtte spise mange kameler, og det vil skuffe mesteparten av sine velgere.

.
.
.
.
.
.

http://e24.no/kommentarer/spaltister/kommunisme-paa-norsk/3676610