Likestillingsministeren

De aller fleste politikere yter en stor innsats over mange år, og blir allikevel stort sett ignorert av de fleste, både av velgere og av pressen. Deres eneste tilfredsstillelse er at de jobber for en viktig sak som de tror på. Noen av dem får en liten annerkjennelse i form av å bli valgt til et verv i partiet, og noen får endog et folkevalgt verv, f.eks. i et kommunestyre, men lever allikevel et liv i anonymitet.

Men jo nærmere man kommer maktens sentrum, jo mer oppmerksomhet blir man utsatt for. Og pressen er ikke nådig, det den liker mest av alt er å avsløre folk; dersom en person kommer i nærheten av en maktposisjon så gjør den alt den kan for å finne ut om det er noe negativt som hefter ved vedkommende; «the gentlemen of the press» skyr ingen midler for å avsløre den som nå er kommet inn i en maktposisjon. En politiker som forfremmes vil da på kort tid kunne gå fra å være helt ukjent og totalt ignorert til å bli utsatt for en så nærgående undersøkende journalistikk som det er mulig å oppleve.

Det er noe slikt som er rammet vår nye likestillingsminister, Solveig Horne (selv det ikke skulle mye arbeid til for å finne de tvilsomme eller negative tingene som heftet ved henne). Det har vist seg at hun tidligere kom med noen uttalelser, og sendte noen twitter-meldinger, som kanskje ikke passer seg for noen, og enda mindre for en likestillingsminister.

De tre tingene som pressen har fokusert på er følgende: 1) Horne om voldtekter i 2011: - Jentene har like mye ansvar Dette er VGs overskrift, her er Horne selv: - Jentene har et ansvar for hvilken situasjon de setter seg i, men guttene har også et ansvar for å respektere et nei. Jeg mener både gutter og jenter har like mye ansvar, sa Horne til NRK.

2) Norges nye likestillingsminister Solveig Horne (Frp) på Twitter: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?»

3) «Transpersoner må inn under pasientlovgivingen. Det er der de hører hjemme». Slik uttalte likestillingsminister Solveig Horne (Frp) seg bare ei uke før valget.

Vi vil gjerne gi vårt syn på disse sakene.

1) En voldtekt er en grusom forbrytelse, og det er gjerningsmannen og kun han som alltid har det fulle og hele ansvar. Å så mye som antyde at offeret er medskyldig, eller har noe ansvar for det som skjer, er bare helt på jordet.

Selv om det er en sitasjon som kvinnen har lagt opp til og hvor mannen venter seg sex, så har kvinnen når som helst all rett til å si Nei, og det må mannen respektere og akseptere og rett seg etter. Klarer han ikke å styre seg og tar seg til rette seg så er han en forbryter.

2) Hvilke eventyr som leses i barnehaven bør være opp til barnehaven selv. Det bør finnes ulike barnehaver med ulike tilbud, og foreldrene bør kunne velge mellom ulike opplegg. Om noen av disse har et tilbud som innebærer at den fremstiller homofile forhold som moralsk sett like normale som heterofile forhold, så bør den ha all rett til det.

Nå er det et ekstra problem i og med at de fleste barnehaver er offentlige; dette kan kun løses ved en full privatisering, men inntil dette er skjedd bør de offentlige barnehavene være så liberale som mulig.

3) Ang. transpersoner så er vi ikke sikre på hva Horne mente, men vi forstår henne dithen at hun mener at transpersoner er syke.

Etter vårt syn er dette ikke riktig, transpersoner er bare annerledes enn det som er vanlig.

Vi forstår godt at mange reagerer på Hornes uttalelser; slike uttalelser egner seg ikke for en likestillingsminister. Men antagelig vil hun gjøre som sin partfelle Sylvi Listhaug og gå bort fra sine tidligere uttalelser når hun nå er kommet i regjering (se gårsdagens kommentar); det er jo slikt man må gjøre for å komme i maktposisjoner.

La oss avslutte med det aller viktigste poenget: bør man ha en likestillingsminister i det hele tatt? Nei, det bør man ikke, det er ingen offentlig oppgave å fremme likestilling. Det offentlige bør praktisere full likestilling; det offentlige bør ikke diskriminere eller favorisere noen pga. slike ting som kjønn eller legning. Private derimot, bør kunne diskriminere og favorisere etter kjønn og legning så mye de måtte ønske; private bør kunne favorisere homofile, heterofile, transpersoner, kvinner eller menn akkurat som de måtte ønske, og staten bør ikke ha noe med slik favorisering/diskriminering å gjøre

Det likestillingsministeren derfor bør gjøre er å gjøre staten nøytral på dette område, dvs. hun bør avvike alle ordninger som favoriserer/diskriminerer noen. Så bør hun avvikle alle ordninger som pålegger private å diskriminere/favorisere noen grupper. Deretter bør hun avvikle den offentlige likestillingskampen. Det er kun en slik holdning som er i samsvar med individuell frihet!
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=101...

http://www.dagbladet.no/2013/10/17/nyheter/innenriks/politikk/erna_solbe...

http://www.dagbladet.no/2013/10/17/nyheter/frp/de_blabla/regjeringen/inn...