E-sigaretten

Vi vet svært lite om e-sigaretten: vi vet ikke om den har tilnærmet samme effekt som en vanlig sigarett, om den er et hjelpemiddel for folk som vil slutte å røyke, om den bare er noe å fingre med, eller om den ikke er annet et placebo. Men vi vet én ting: den er forbudt i Norge.

Muligens er begrunnelsen for forbudet omtrent tilsvarende som begrunnelsen for enkeltes ønske om å forby stoffet dihydrogen-monoksid: det er hovedbestanddelen i sur nedbør, det fremskynder korrosjon i metaller, det er involvert i alle drukningsulykker, det ødelegger elektriske anlegg, det er dødelig hvis det inntas i store mengder, etc. Men når de som ønsker et forbud mot dihydrogen-monoksid blir gjort kjent med en helhetlig forståelse av dette kjemikaliet, dvs. at det er nyttig i en del sammenhenger, og at det er bedre kjent under navnet «vann» så trekker de som regel sitt ønske om forbud.

Hva så med e-sigaretten? Aftenposten skriver faktisk at den nye helseministeren i den blå-blå-regjeringen vurderer [å tillate] e-sigaretter.

640 000 nordmenn røyker daglig. I Norge er det forbud mot [sic] e-sigaretter. Helseminister Bent Høie er åpen for å vurdere den nye røyken.

Høie vil først forsikre seg om at sigarettene ikke er helsefarlige, og mener man ikke vet nok om e-sigarettene som middel for røykeavvenning eller som grunnlag for å gi klare anbefalinger for endringer i regulering.

Helse- og omsorgsminister avviser ikke at e-sigaretter kan bli tillatt i Norge. Så statsråden avviser ikke at e-sigaretter kan bli tillatt. Hva så med andre blåblå?

Høies partifelle, Sveinung Stensland ønsker å innføre e-sigarett. Han etterlyser en regulering av dette som sikrer at norske brukere får tilgang på produkter av god kvalitet og ikke henvises til egenimport, sier politikeren. … - Kvaliteten varierer og dette er et potensielt helseproblem. Mye av produksjonen er alt annet enn regulert ettersom produktet faller mellom regelverkene for næringsmiddel- og legemiddelproduksjon.

Stensland vet ikke om e-sigaretter skal reguleres som tobakk, legemiddel eller næringsmiddel dersom forbudet oppheves. - Dette må utredes nærmere.

EU-parlamentet forkastet et forslag fra kommisjonen om å regulere dette som tobakk, noe som taler for at dette i EU snart kan selges som ordinær handelsvare uten flere reduksjoner enn tobakksprodukt. Både tobakksindustrien og legemiddelindustrien har jobbet mot e-sigaretter, likevel har produktet vunnet frem i stadig flere markeder. For meg er hvordan produktet reguleres og selges mindre viktig, men det er en besnærende likhet mellom e-sigaretter og nikotininhalatorer som i dag er et legemiddel.

Aftenpostens artikkel inneholder også følgende: - Ut ifra dagens kunnskap er det ikke mulig å utelukke at e-sigaretter kan være helseskadelige. Langtidseffektene av bruk er ukjente. …

Dette siste er et fullstendig ulogisk argument i og med at det snur bevisbyrdeprinsippet på hodet; det er den som påstår at noe er skadelig som skal begrunne dette. Det er ikke logisk å kreve at den som vil markedsføre noe skal redegjøre for ukjente langtidseffekter av produktet. Å si at man ikke kan utelukke at langtidseffektene av noe kan være negative er et egentlig innholdsløst utsagn som kan bruke til å forby hva som helst.

Så de blåblå vurderer å oppheve forbudet mot e-sigaretter, men dette må altså utredes nærmere, og spørsmålet er hvordan dette produktet skal reguleres. Videre er det slik at man har fått den noe underlige alliansen mellom tobakksindustrien og legemiddelindustrien, som begge har ønsket at myndighetene skal legge hindringer i veien for salg av dette produktet. Ja, det er slike ting offentlige reguleringer alltid fører til; aktører som allerede er på markedet allierer seg og går til myndighetene for å få dem til begrense konkurransen ved å stenge konkurrenter ute.

Hva er så DLFs syn? DLF vil fjerne alle reguleringer og alle forbud mot e-sigaretter. Voksne bør kunne kjøpe dette produktet så mye de vil, og de bør også kunne ta med seg slike produkter over grensen og selge så mye de måtte ønske.

Men hva hvis det er farlig? DLFs syn er at det må være opp til hver enkelt å vurdere dette; det er helt uholdbart å forby noe bare fordi det kan være farlig for den som bruker det.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Helseministeren-vurdere...