Sveriges Pisa-resultater

Den svenske skolen kom svært dårlig ut i Pisa-rapporten som ble lagt frem i går. Lärarnas tidning skriver: Sverige rasar i Pisa-undersökning. En kalldusch för hela Skolsverige: Resultaten för svenska elever har rasat på ett sätt som saknar motstycke. Nu höjs röster för en kriskommission – och skolan har seglat upp som en av de hetaste frågorna inför valet 2014.

Mange av de som har kommet til orde i debatten hevder at Sveriges dårlige resultater skyldes den påstått omfattende privatiseringen av skoleverket som de svenske myndighetene har gjennomført i årene med borgerlig regjering. En kronikk på nrk.no bruker sier følgende: Pisa-rapporten viser høyreskolens falitt i Sverige.

Men har Sverige virkelig privatisert skolen? Og hva er privatseiring?

La oss før vi går videre illustrere dette med et forhåpentligvis klargjørende eksempel:

Vi antar at du ønsker deg en sykkel (og la oss for enkelhets skyld si at den vil koste 5000 kr.) Da er det tre måter å skaffe den på:

1) Du jobber, tjener penger, og når du har tjent de 5 000 går du innom flere sykkelbutikker, velger ut den sykkelen du vil ha, betaler for den og tar den med deg hjem. Dette er den kapitalistiske måten.

2) Staten tar 10 000 fra deg i skatter og avgifter, velger ut en sykkel som er produsert på en statlig sykkelfabrikk, gir deg den og sier «Vær så god, her har du en gratis sykkel». Dette er den sosialistiske måten.

3) Staten tar 10 000 fra deg i skatter og avgifter, og sier til deg omtrent følgende: «nå kan du gå i en av de sykkelbutikkene vi har plukket ut etter en godkjenningsprosess, og du kan velge en gratis sykkel i en av dem. Vil du ha en finere sykkel enn den vi har valgt ut kan du selv betale mellomlegget». Dette er den metoden konservative partier går inn for, en metode som kanskje er bedre kjent under navnet «konkurranseutsetting».

En privatisering vil si å gå fra modell 2) til modell 1), dvs. en transaksjon som er styrt av staten (eller kommunen) overføres til en transaksjon som fullt og helt er styrt av kun de som er involvert. Men det konservative partier og regjeringer som regel går inn for, og som den svenske regjeringen har gjort med skolen, er å gå fra modell 2) til modell 3). Dette er ikke privatisering, det er konkurranseutsetting; staten betaler noen utvalgte og godkjente skoler, og disse kommer med på de statlige ordningene. Videre, 2) og 3) gir dårlige resultater i og med at brukeren ikke kan velge fritt mellom alle ulike tilbud.

Dvs. svenske myndigheter har ikke privatisert skolen, det de har gjort er å godkjenne noen private skoler, og så gir de elevene muligheten til å velge å gå på en av disse i stedet for å gå i en offentlig skole, samtidig som det offentlige betaler for skoleplassene deres i den private skolen.

Dette betyr at noen svenske skoler er drevet av private, men de er godkjent, regulert og finansiert av staten – og altså ikke av brukerne direkte, slik en privatisering ville ha medført.

Vår venner på venstresiden sier altså at dette – at noen elever velger å gå på skoler som er godkjent og regulert og finansiert av det offentlige, men ikke drevet av det offentlige - er årsaken til at svenske 15-åringer har gjort det så dårlig i PISA-undersøkelsen.

Her er et sitat fra en kronikk på nrk.no: Fagfolk, kommentatorer og politikere fra mange partier feller nå en knallhard dom. Ingen andre land har rast like raskt i resultatene [som Sverige]. Man presterer dårligere på alle områdene enn gjennomsnittet i OECD-landene. Bare fem land er dårligere i matematikk. Tre land er dårligere i leseforståelse og seks land ligger etter i naturfag. «Det er veldig tydelig at dette skyldes den mindre likeverdige skolen. Det er den høye prisen som Sverige nå må betale for det frie skolevalget», konstaterer lederen i Lærerforbundet, Eva-Lis Sirén

Nå er det vel også andre elementer som bør med i en vurdering av dette viktige temaet. La oss først henlede oppmerksomheten på ett moment som ikke er blitt omtalt noe sted så vidt vi har sett.

Sverige har de siste årene tatt imot svært mange flyktninger og asylsøkere (og dette i seg selv meget prisverdig). Sverige har tatt imot langt flere flyktninger og asylsøkere enn både Norge og Danmark. Finland, som gjorde det svært godt i PISA-undesøkelsen, har tatt imot enda færre slike flyktninger og asylsøkere enn sine naboland.

Det kan være slik at en god del av elvene i den svenske skolen da har en bakgrunn som gjør at de ikke fungerer så godt i den vanlige svenske modellen, kanskje kommer de fra familier hvor boklig lærdom og kjennskap til svensk kultur ikke er sterk, kanskje kommer de fra en familie med analfabeter, kanskje har de psykiske problemer, krigstraumer, etc. Vi vil tro at dersom det i skolen finnes en betydelig andel elever med en slik bakgrunn så vil det kunne medføre at testresultatene blir dårlige. Vi har ingen anelse om hvor mye dette kan ha påvirket resultatene i PISA-undersøkelsen, men vårt poeng er at dette antagelig meget relevante faktum ikke er blitt diskutert i mediene i det hele tatt.

Nå er det slik at PISA-undersøkelsen viser at svenske 15-åringer gjorde det dårlig, men den sier så vidt vi har klart å finne ut ingen ting om forskjellen mellom private skoler og offentlige skoler, og den tar ikke hensyn til at muligens en betydelig andel av de 15-åringene som ble testet har en bakgrunn som gjør at det er rimelig at de får en bra score.

Etter vårt syn er dette elementer som burde bli tatt med i vurderingen dersom kan skal undersøke hvor god svensk skole egentlig er.

Det kan også være andre elementer som gjør at den svenske skolen har dårlige resultater: velferdsstaten er et system som nødvendigvis vil forfalle, og velferdsstaten er mer omfattende i Sverige enn i de andre skandinaviske landene. Derfor er forfallet i Sverige mer fremskredet enn i de andre nordiske landene. Noen av disse faktorene nevnte vi i gårsdagens kommentar, så vi gjentar ikke disse her, vi bare henviser til den.

Tilbake til hovedpoenget: å gjøre som våre venstreorienterte venner å si at problemene i den svenske skolen skyldes privatisering, er like lite innsiktsfullt og lite faktabasert som alt annet venstresiden kommer med.

.
.
.
.
.
.

http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Samfunn/Politikk/Klar-nedgang-med-...

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/12/03/sverige-rasar-...

http://www.nrk.no/ytring/_varldens-basta-skitskola_-1.11394724

http://stemdlf.no/node/5492