Mandela

Den sydafrikanske politikeren Nelson Mandela døde i forrige uke, 95 år gammel. Men det blir vel for smått å omtale ham som kun en politiker, han var for svært mange en helt av nesten overnaturlige dimensjoner - og dette ikke bare for afrikanere, men også for mange andre som kom i kontakt med ham, både andre politikere, journalister, mfl. Den svenske journalisten Stina Dabrowski, som intervjuet Mandela i 1994, uttalte følgende: – Han hade en nästan magisk utstrålning av kärleksfull värme ... – Det var svårt att hitta kritiska frågor att ställa. Nelson Mandela är det närmaste Jesus jag har kommit, säger hon.

Mandela var et symbol for motstanden mot apartheidregimet i Syd-Afrika, og etter at han ble sluppet fri fra fengslet ble han president i Syd-Afrika. Uten ham ville det ha gått langt verre enn det gikk – han gikk inn for forsoning, og ikke hevn. Det er dette som er det store ved ham.

I Syd-Afrika praktiserte man apartheid, en type regime som innebar at de svarte innbyggerne ikke hadde lov til å bevege seg inn på visse områder (unntatt når de hadde konkrete arbeidsoppgaver der), og de var sperret ute fra en rekke andre områder i samfunnet. De områdene som var forbeholdt hvite var i stor grad av europeisk standard, mens de svarte levde under svært kummerlige og fattige forhold. Befolkningsmessig var det store flertall av befolkningen svarte, kun et lite mindretall var hvite. En politikk som stengte svarte ute fra betydelige deler av landet var grovt umoralsk og helt uholdbar. Enkelte svarte tok opp kampen på ulike måter, og mange av dem ble satt i fengsel. En av disse var Mandela, som satt i fengsel i nesten 30 år.

En slik politikk (apartheidpolitikken) kan ikke vare i lengden; en eller annen gang måtte den opphøre. Alle fryktet da at det ville komme en krig med svarte mot hvite hvor mange hvite ville bli drept; mange ville si at de svarte hadde mye å hevne etter mange tiår med apartheid. I hovedsak takket være Mandelas person og ønske om forsoning gikk denne overgangen langt bedre enn alle hadde ventet.

Mandela ble en helt allerede mens han satt i fengsel, men det er altså Mandelas budskap om forsoning som gjorde at han fikk den kolossalt opphøyede posisjon som han fikk etter at han slapp ut av fengselet i 1990 (han hadde sittet i fengsel siden 1962).

Det er andre ting ved ham som må nevnes. Han var jo tross alt politiker; han var president i Syd-Afrika i perioden 1994 - 1999.

Hans parti, ANC, var gjennomkorrupt, også da han var i ledelsen, og han klarte ikke å gjøre noe med dette; da han gikk av som president sa han at ANC var like korrupt som apartheid-regimet. Han hadde tidlig kommunist-sympatier; og skrev bla. at: under a Communist Party Government South Africa will become a land of milk and honey. Political, economic and social rights will cease to be enjoyed by Whites only. They will be shared equally by Whites and Non-Whites. There will be enough land and houses for all. There will be no unemployment, starvation and disease.

Mandela var en aktiv støttespiller for folk som Gadaffi, Arafat og Castro - om Cuba sa han følgende: There’s one thing where that country stands out head and shoulders above the rest. That is in its love for human rights and liberty. Dette er en holdning som det er umulig å forsvare for den som har en viss virkelighetskontakt. Han gikk aldri tilbake på sin støtte til slike tyranner og slike regimer.

Og hvordan er det gått med Syd-Afrikas? Syd-Afrika er det land hvor det begås flest drap, det er et land hvor selv barn blir drept (Bulwayo24: Three children murdered every day in South Africa: og hvor også antall voldtekter er kolossalt høyt (The Guardian: Quarter of men in South Africa admit rape. ) Arbeidsledigheten er også svært høy.

Dette er altså i landet hvor Mandela er langt mer enn en landsfader.
La oss ta med enda en faktaopplysning før vi avslutter. Mens han satt i fengsel, og i noen tid etter at han var sluppet ut, var Nelsons hustru Winnie omtrent like verdsatt som sin mann. Men hun var åpenbart en tilhenger av terror. Hun sa en gang at with our boxes of matches and our necklaces we will liberate [South Africa] [Den som vil vite hva «neclace» er kan besøke lenken på justice.gov.za gitt nedenfor.]
Nelson skilte seg fra henne i 1996 (etter at de hadde vært gift i innpå 40 år); han oppga egen utroskap som begrunnelse.

Har Mandela fortjent den ekstremt positive omtale som han har fått i vestlige medier? Han var utro, hans nærmeste støttet grusomme drap og terrorisme, det land han ledet har verdensrekord i kriminalitet, han støttet tyranner og terrorister som Castro, Gaddafi og Arafat.

Men han kom med en rekke positive uttalelser om medmenneskelighet og varme og om støtte til de undertrykte: Her er te eksempler:

Great anger and violence can never build a nation. We are striving to proceed in a manner and towards a result, which will ensure that all our people, both black and white, emerge as victors.

A good head and a good heart are always a formidable combination.

Where globalization means, as it so often does, that the rich and powerful now have new means to further enrich and empower themselves at the cost of the poorer and weaker, we have a responsibility to protest in the name of universal freedom.

Igjen, Madelas forsoningslinje, en linje som er mer imponerende siden han satt i fengsel i innpå 30 år, førte til at Syd-Afrika ikke endte i en åpen borgerkrig da apartheidregimet falt. For dette fortjener han ekstremt stor takk. Men ellers var han typisk venstreorientert som støttet tyranner og diktaturer, som kom med tomme løfter om fred og velstand og nærmest innholdsløse plattheter om fred og solidaritet. Det parti han styrte var gjennomkorrupt, han hadde nær omgang med terroristsympatisører, og det land han etterlot seg setter verdensrekord i kriminalitet. Så det er helt som man kan forvente at alle venstreorienterte betrakter ham som noe nær Jesus.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/12/09/nyheter/samfunn/sor_afrika/nelson_man...

http://www.justice.gov.za/trc/media/1997/9711/s971128d.htm

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/10500732/Mandel...

http://www.news24.com/Africa/News/Child-raped-every-3-min-report-20090603

http://bulawayo24.com/index-id-news-sc-africa-byo-37564.html

http://www.theguardian.com/world/2009/jun/17/south-africa-rape-survey

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/12/05/nelson-mandela-s-most-i...

http://www.expressen.se/nyheter/dabrowski-han-hade-en-magisk-utstralning/

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/nelson_mandela.html#CZCJoHAT...