TV-lisens for iPhone?

Alle burde vite at ethvert statlig inngrep i økonomien (inngrep består i at staten tvinger folk til å handle annerledes enn de ønsker selv om alle involverte fullt ut handler frivillig) fører til skjevheter, dvs. til mindre optimale resultater enn hva som hadde blitt resultatet dersom staten ikke hadde grepet inn.

Men slike skjevheter fører ikke til at politikerne avslutter sin innblanding i folks frivillige samhandling, de fører som regel tvert imot til at de vil iverksette flere nye tiltak for å rette opp de skjevheter som deres tidligere inngrep førte til.

Det siste er at enkelte politikere nå vil innføre TV-lisens på datamaskiner og mobiltelefoner, dette fordi den teknologiske utvikling har gjort dem så avanserte at det er mulig å se TV-programmer på dem.

Dagens Næringsliv skrev om dette i går: Regjeringen må raskt vurdere endringer i NRK-lisensen for å unngå en økonomisk smell, mener mediepolitisk talsmenn Arild Stokkan-Grande i Arbeiderpartiet. Dette kan blant annet innebære lisens på PC & nettbrett og lisens pr bosted uavhengig av bruk, og dette fordi dersom man kan se TV på sin PC så trenger man ikke TV og da slipper man å betale lisensen.

Så det han ønsker er at dersom du kjøper et nettbrett eller en mobiltelefon som kan se TV via nettet, så skal du måtte betale en avgift til NRK! Og dette selv om du aldri vil komme til å se på NRK!

Ordningen i dag er slik at vi ikke betaler for å se på NRK. Å se på NRK er «gratis» (i den forstand at vi ikke betaler for tjenesten når vi bruker den), men vi må betale ekstra for å kjøpe og eie en TV: Alle som har et TV-apparat betaler en lisens til NRK. Men nå kan man altså se på NRK via nettet, og da vil politikere som Stokkan-Grande at vi skal betale TV-lisens også for å eie en iPhone eller en iPad.

Vi har i Norge (og i alle andre velferdsstater) en ordning som innebærer at en rekke tilbud er mer eller mindre gratis, og så skal man betale for disse ikke ved å betale for tjenesten eller varen man bruker, men man skal betale ekstra for andre ting.

Man betaler ikke for å se på TV (NRK), men man må betale for å eie en TV. Man betaler i hovedsak ikke for å kjøre bil på veiene, men man betaler ekstra for å eie bilen. Man betaler ikke for skole og man betaler ikke (full pris) for helsetilbud, men man betaler mer for alt man ellers kjøper. Osv.

Dette er en meget uklok måte å organisere en økonomi på. Den ekstremt viktige utvekslingen av informasjon mellom tilbyder/produsent og forbruker som man får via prismekanismen er da satt ut av spill, og så skal den jobben som denne viktige mekanismen ufører – dvs. å samkjøre produksjon og forbruk – utføres av et byråkrati. I forhold til prismekanismen vil byråkratiet være svært dyrt og svært lite effektivt.

Men tilbake til hovedpoenget: det er meget uklokt å ordne økonomien slik at man får noe gratis ved til gjengjeld å betale mer for andre ting. En slik organisering vil føre til større og større skjevheter Og hva gjør man når skjevhetene blir for store og problemene for folk flest øker? Politikerne kan da enten deregulere og privatisere, eller de kan innføre enda flere reguleringer og enda flere avgifter.

Stokkan-Grande vil opplagt innføre enda flere reguleringer og enda flere avgifter: alle som eier en iPad skal betale lisens, men kanskje f.eks. studenter vil slippe med en mindre lisens! Flere byråkrater vil måtet ansettes for å stelle med dette!
Det DLF vil gå inn for er å gå motsatt vei. Vi vil i motsetning til Stokkan-Grande og hans mange meningsfeller øke friheten. Vi mener at det rette å gjøre i en slik situasjon er ikke å innføre TV-lisens på datamaskiner og mobiltelefoner, det vi vil gjøre er å avvikle NRK-lisensen og å privatisere NRK ved å utlyse NRK for salg. (Hvis det ikke finnes kjøpere vil vi avvikle NRK.)

Nå skal ikke vi legge noen føringer på hvordan et TV-selskap skal få sine inntekter - det kan skje gjennom bidrag fra seerne (frivillige sådanne), det kan skje gjennom sponsing, og det kan skje gjennom reklame. Men det er etter vårt syn helt galt å tvinge alle som eier en TV å betale for at det skal finnes en statlig TV-tilbud.

Ordningen med TV-lisens er en så absurd konstruksjon at den bør fjernes over kort tid. At den er absurd kan man lett se fra Stokkan-Grandes forslag; den vil jo medføre at staten skal kreve inn TV-lisens for mobiltelefoner.

Men slik er det med alle ordninger som er sånn at man skal få noe gratis (slik vi har definert dette over), men betale for dem ved å betale mer for andre ting.

DLF er for full individuell frihet. Dette betyr at alle aktører kan innrette seg slik de måtte ønske (så lenge de ikke initierer tvang mot andre), men dette vil i all hovedsak innebære at man betaler for det man bruker, og at man ikke som i dag betaler for en mengde ting man ikke bruker ved at alt er dyrere enn det ellers ville ha vært. Dette vil også innebære at styringsmekanismen er billig og effektiv, i motsetning til dagens styringsmekanisme; et stadig voksende og dyrere byråkrati.

Altså: DLF sier Nei til å innføre lisens på nye plattformer, vi vil avvikle NRK-lisensen (og ikke kompensere for dette ved å øke skattene), og vi vil selge NRK; hvis ingen vil kjøpe NRK vil vi legge det ned.