Prostitusjon, moral, umoral, ideologi

Prostitusjons-debatten har blusset opp igjen, antagelig fordi det nå er et flertall på Stortinget av partier som tidligere har gått inn for å oppheve forbudet mot sexkjøp (som altså ble innført i 2009). Begrunnelsen for forbudet er å beskytte de prostituerte, og å gjøre det vanskeligere - mindre fristende - å bli prostituert.

Det har vært flere innspill. Først ute var en dansk prostituert (Tanja Rahm) som i en kronikk i Aftenposten hevdet at å være prostituert er bare jævlig, at hun aldri hadde hatt en god dag på «jobben» (for å bruke et ikke helt passende uttrykk), og at alle kundene hadde et forferdelig kvinnesyn og at hun foraktet dem selv om hun iblant kunne spille kjærlig og omsorgsfull. Hun sa bla. at Det finnes ikke snille kunder. Det finnes kun kunder som bekrefter kvinners negative syn på seg selv, Hun ønsker at forbudet skal fortsette.

Så kom en kunde på banen, og han ville ha seg frabedt å bli beskrevet slik Rahm gjorde. Hans opplevelse var at de prostituerte stort sett var hyggelige mot kundene, respekterte kundene og likte «jobben».

Neste ut i rekken var en annen prostituert som bla. sa følgende: Jeg setter min ære og stolthet i jobben min, og jeg elsker den - ellers hadde jeg da strengt tatt funnet noe annet å gjøre. Jeg er fra en ressurssterk familie, og jeg har hverken opplevd omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller rusmisbruk. Jeg har ingen psykiske problemer og har heller aldri hatt det. Jeg er frisk, sunn og meget oppegående. Jeg har hatt alle muligheter et menneske kan ha i denne verden, så hvordan i all verden endte jeg opp som hore? Jeg har tatt et bevisst valg og er veldig oppmerksom på konsekvensene som kan komme senere. Jeg bruker ikke denne jobben som symptomdemping, medisinering eller bekreftelse på min egen selvforakt, slik Rahm så bastant påstår at vi horer gjør. Man er avhengig av å ha de rette motivene for å starte med sexarbeid for å kunne ha positivt utbytte av det.

Aftenpostens kommentator Thomas Boe Hornburg har i dag en nokså grei oppsummering av saken. Han skisserer ulike syn, og sier bla. at liberalistene går inn for full legalisering fordi det mellom partene er inngått en avtale. Han burde sagt at forholdet i så fall frivillig, det er dette som er det primære, men la gå. Verre er det dog at Hornburg ikke skiller mellom politikk og moral. (Vi kommer tilbake til dette avgjørende poenget.)

Arbeiderpartiets standpunkt er underlig: som kjent ble det vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte at partiet skulle gå inn for forbud, og dette ble vedtatt med knapt flertall selv om en rekke tunge personer i ledelsen var imot et slikt vedtak. Partiets standpunkt i en viktig sak ble altså bestemt ikke av ideologi eller forskning, men av det et tilfeldig flertall på et landsmøte landet på.

Aps Jan Bøhler sier det nå slik (gjengitt av Hornburg): …det er ikke aktuelt for Ap å snu i denne saken. Det gjelder selv om Regjeringens evaluering, som kommer før sommeren, skulle vise at det i praksis har gitt prostituerte dårligere levekår.

Hornburg henviser også til de kristne som mener at sex hører hjemme i ekteskapet, og at disse derfor vi ha forbud når kjøp. At de kristne vil praktisere dette selv er greit nok, men Hornburg sier intet om hvorfor det de kristne sier skal være bindene for alle andre som kanskje har et annet moralsyn.

Forskning? Hva sier forskningen om det som er relevant her?
Vi siterer fra den danske «Sexarbeidernes interesseorganisasjon», som gjengir følgende fra en undersøkelse foretatt av «Det Nationale Forskningscenter for Velfærd»:

• 98% af klinik og escort sexarbejdere er imod en kriminalisering af sexkøb
• 89% af sexarbejderne vil ikke ophøre med sexarbejde ved en kriminalisering. De vil skjule det bedre
• 97% af klinik sexarbejdere har ikke været udsat for vold på arbejdet
• 83% af klinik sexarbejdere oplever ikke at deres grænser bliver overskredet af kunderne
• Der findes ingen dokumentation for, at overgreb i barndommen har betydning for valg af sexarbejde
• 67% af escort sexarbejdere og 51% af klinik sexarbejdere angiver, at de startede som sexarbejder af seksuel nysgerrighed

Så det ser ut til at meningene er delte, og at forskningen ikke entydig viser at de prostituerte har det ille, at de ikke er tvunget inn i «jobben», at de ikke er i «jobben» pga. traumer eller overgrep.

Hva er så liberalisters syn på dette? Hvis vi ser på det moralske først, så er det delte meninger. Noen liberalister mener at sex er et uttrykk for kjærlighet og hører hjemme mellom voksne mennesker som er glade i hverandre. De som har dette synet vil si at prostitusjon er umoralsk, de vil si at prostitusjon er å selge som en vanlig vare noe som egentlig er uttrykk for ekte kjærlighet.

Andre liberalister med et annet moralsyn vil si at sex er godt og at det ikke er noe galt å ha sex med nærmest hvem som helst. De vil si at å betale for sex ikke er vesentlig annerledes enn å betale for et spennende måltid på en dyr restaurant.

Men alle liberalister, uansett moralsyn, er enige om følgende: den enkelte har rett til full frihet, og frihet er retten til å bestemme over sin kropp, sin eiendom og sin inntekt. Å kunne disponere sin kropp slik man selv ønsker innebærer at man har rett til å bruke den i alle typer seksuelle aktiviteter som man selv måtte velge - inkludert å ha sex med fremmede mot betaling. Alle liberalister, uansett hvilket moralsyn de måtte ha, vil derfor mene at kjøp/salg av sex skal være lovlig. De vi si at staten ikke har noen rett til å overprøve den enkeltes valg av sexpartner, og at staten ikke har noen rett til å forby borgerne å ha sex på betingelser staten ikke liker.

Liberalister er ikke med på at politikk og moral er det samme, de er ikke med på det nærmest enerådende syn at det som er umoralsk skal forbys, og det som er moralsk skal påbys (dette er satt litt på spissen). Liberalister vil at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, og vil et enhver skal kunne praktisere sitt moralsyn så lenge alt skjer frivillig. Liberalister er sterkt imot at noen skal bruke staten til å tvinge sitt moralsyn på andre: synes du sex mot betaling er umoralsk så kan du la være å praktisere det selv, men du har ingen rett til å hindre de som synes det er greit å praktisere et annet syn.

Hva vil skje fremover? I første omgang skal loven om forbud mot kjøp av sex evalueres. Vi har ikke full tillit til at en slik evaluering blir objektiv. For det annet sier noen partier at de vil gå imot en oppheving av loven uansett hva evalueringen måtte komme frem til. Og for det tredje; våre regjeringspartier – som altså nå er FrP og Høyre for de som ikke har merket at vi har en ny regjering – er hverken rakryggede eller prinsippfaste, så man må ikke bli overrasket dersom de snur 180 grade og velger å ikke fjerne loven.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Til-deg-som-kjoper-sex-7424877...

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvorfor-jeg-valgte-a-bli-prost...

http://www.s-i-o.dk/vidste-du-at/