Pensjonsalder

Det er visst komplisert, dette med pensjonsalder. I dag er det slik at de fleste går av ved 67 års alder, noen kan gå av ved 62 med AFP, mens mange steder har man en aldersgrense på 70 og da må man slutte enten man vil eller ikke.

En av NRKs profilerte medarbeidere vil gjerne fortsette utover 67, men får ikke lov.

VG skriver: NRK-veteran Steinar Mediaas kjemper for å få fortsette i jobben. Etter totalt 28 års tjeneste krever statskanalen at økonomikommentator Steinar Mediaas (67) gir seg. Årsak: Han har blitt for gammel. Nå har Mediaas klaget saken inn for Likestillings - og diskrimineringsombudet. Han krever å få fortsette i ytterligere tre år. - Jeg synes det er absurd at de av oss som har arbeidsglede og mestrer jobben, ikke får lov til å jobbe til vi er 70. Da er det noe som ikke stemmer. For fem måneder siden fikk han et standard varsel om at hans tid i statskanalen går mot slutten. Dersom NRK får det som de vil, er hans siste arbeidsdag omme fredag 31. januar.

NRK har lange hatt en ordning som ifølge VG er slik: NRK er aldersgrensen 67 år for medarbeidere som er ansatt etter 1992. Den ansatte kan imidlertid fortsette dersom begge parter ønsker det.

FrPs Carl I Hagen er alltid på banen, og nå Vil [han] gjøre det like vanskelig å si opp 72-åring som en 42-åring. VG fortsetter: Seniorpolitiker og tidligere Frp-leder Carl Ivar Hagen tar til orde for å fjerne alle aldersgrenser i arbeidslivet tvert. - Vi må endre systemet slik at du har rett til å gå av med pensjon, samtidig som du kan fortsette hvis du ønsker det og er kvalifisert til det .

Så det er tre forhold: staten har ordninger med pensjonsalder og aldersgrenser, bedrifter har egne avtaler og ordninger (som enkelte ansatte plutselig oppdager at de ikke vil følge), og FrPs Carl I Hagen vil gjøre det i praksis umulig for en bedrift å si opp en gammel ansatt dersom han er kvalifisert til å fortsette selv om bedriften vil ansette en yngre person i hans stilling.

Dette er en komplisert situasjon. Og hva vil bli ordningene fremover? Man vet ikke hva man skal forholde seg til. Blir det statspålagte endringer i dagens situasjon?

Dette er vanskelig å si. Men DLF mener at alle forhold, også de i arbeidslivet, må være inngått frivillig fra alle de involvertes side. Om en bedrift har en aldersgrense/pensjonsalder som man ikke er villig til å føye seg etter når man søker jobb der så bør man ta jobb i en annen bedrift, en bedrift som har ordninger man kan akseptere. Det er også galt at staten skal ha grenser for slik (aldersgrense, pensjonsalder) som skal være bindende eller normgivende for private bedrifter. (Det er dog bare rimelig at staten som alle andre virksomheter har aldersgrenser for sine egne ansatte.) Og at staten nå skal gjøre det enda vanskeligere for bedrifter å skaffe seg ansatte som passer best mulig inn i bedriftens profil og virksomhet, er bare enda en byrde som skal legges på de som driver verdiskapning her i landet.

En del av dette – aldersgrenser, regler for pensjonsalder - skyldes at vi har et statlig pensjonssystem (som er slik at de forpliktelser som ligger inne i systemet er langt større enn oljefondet, eller «Statens pensjonsfond utland» som det heter).

DLFs syn er at det ikke skal finnes noen statlig bestemt pensjonsalder eller aldersgrense, at staten ikke skal bestemme betingelsene for ansettelse i private bedrifter, og at pensjonssystemene ikke skal være gjenstand for hestehandler blant politikerne, slik de er i dag, men at de skal være helt private.

Dagens situasjon er ikke noe stort problem – at noen må gå ved 67 mens de har lyst til å jobbe til 70 eller 72 er ingen stor tragedie, men antagelig noe plagsom for de det gjeldet . Et fritt system ville ha rettet på dette.
Men det som er problemet er som nevnt over at statens forpliktelser mht. fremtidige pensjoner langt overstiger oljeformuen. Og dette vil nok flere til at pensjonsalderen/aldersgrensen nok vil bli satt opp i årene fremover; dette for å redusere utgiftene, så de som er unge i dag vil nok slippe å uroe seg for at de skal bli næremst tunget til å gå av når de er 67.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10149544

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10149525