Mongstad: løve og skinnfell

Enkelte vil hevde at gårsdagens høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite om Mongstad-skandalen var en selsom affære: Bellonas Fredrik Hauge sa at Mongstad-prosjektet er historien om gutten som skulle bygge et bord til jul til mamma, og som kom hjem med en brødfjøl, og i Dagens Næringsliv i dag sier tidligere statsminister Stoltenberg klokelig at han ikke vil snakke om de interne diskusjonene i regjeringen før den skrinla CO2-rensingen på Mongstad.

Hva er det dette handler om?

Vi siterer fra Wikipedia, først om hva som er viktig ved Mongstad: Stedet er kjent for sitt store oljeraffineri, som ble satt i drift i 1975 av Statoil. Det eies i dag av selskapet Mongstad Refining, hvor Statoil har 79 prosent og Shell 21 prosent eierandel. Raffineriet ble utvidet for omkring 14 milliarder kroner på slutten av 1980-tallet, noe som gjorde at stedet fikk omfattende oppmerksomhet på grunn av budsjettoverskridelser på over seks milliarder kroner. Dette ble kjent som Mongstad-skandalen, og førte til omfattende utskiftninger i Statoils ledelse.

Men så til dagens aktuelle sak, renseanlegget. Aftenposten skriver: Byggingen av Mongstad gasskraftverk startet i januar 2007, og driften ble igangsatt i oktober 2009 med en effekt på 280 MW samt leveranse av kraftvarme til industribruk. Det planlegges å bygge et fullskala CCS-anlegg for fangst og lagring av CO2 på Mongstad innen 2014.

Regjeringens «månelandingsprosjekt»: I forbindelse med planene for gasskraftverket på Mongstad avtalte Staten og Statoil å bygge et teknologitestsenter for CO2-fangst der to ulike teknologier utprøves. Senteret heter European CO2 Technology Centre Mongstad (TCM). Senteret ble offisielt åpnet i mai 2012 og er nå inne i første del av operasjonsfasen. Formålet med senteret er å gjøre CO2-fangstteknologien billigere og mer effektiv.

Oppsamlet CO2 skal innledningsvis slippes ut, men vil når det er bygget et anlegg ("Fullskalaanlegget") for fjerning av CO2 fra gasskraftverket på Mongstad, bli fraktet i denne ut i Nordsjøen og deponeres i geologiske formasjoner. …

Dette var et kolossalt prestisjeprosjekt for den rødgrønne regjeringen; statsminister Stoltenberg sa i nyttårstalen 2006 at Norge påtar seg en pioner-rolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2 … Dette er vår månelanding. Dette gikk ikke. Pr i dag er mer enn syv milliarder kr brukt på dette tiltaket. Resultatet er praktisk talt null. Den rødgrønne regjeringen bestemte seg rett etter valget for i praksis å nedlegge hele prosjektet (selv om de ikke formulerte det slik). Riksrevisjonen har sagt at økonomistyringen i prosjektet har vært elendig.

Det er rensingen som er oppgitt, men nå sier Stoltenberg at det også var en viktig del av planene at det skulle lages et sags teknologisenter, og at dette vil drive viktig arbeid fremover i kampen mot menneskeskapt global oppvarming… Ordtaket om løven og skinnfellen kommer en i hu.

Bellonas Frederic Hauge har ingen tro på dette; han sa i Dagsrevyen i gå at slik dette er organisert nå tror jeg dette testsenteret er en død spøkelseslandsby om en tre fire år …

Hva er det som har skjedd? Stoltenbergs regjering ville satse stort på et slikt renseanlegg for å bekjempe global oppvarming, men så stopper de dette, åpenbart i strid med SVs ønske. Men Ap og noen Sp-ere, f.eks. Borten Moe, var åpenbart tilhengere av å stoppe dette.

Men hvorfor? Vi vil tro at det er sannsynlig at ledende Ap-folk har forstått at miljøbevegelsens påstander om menneskeskapt global oppvarming var sterkt overdrevne (i stadig økende grad er det avvik mellom klimamodellene og måleresultatene), og at de derfor ikke ville kaste bort enda mere penger på å bekjempe den. Derfor stoppet de renseanlegget. Men noe slikt kan de ikke si, derfor har folk som tidligere statsminister Stoltenberg uttalt seg slik de nå har gjort.

Det virker som om påstandene om og teorien om menneskeskapt global oppvarming svekkes nærmest hver eneste dag: Dagbladet hadde i går følgende overskrift: Advarer om at vi kan være på vei inn i en ny istid. Forskere er overrasket og sammenligner situasjonen med det som skjedde i det 17. århundre. ...

Det antydes at solen kan være i ferd med å oppføre seg slik den gjorde i forløpet til den såkalte Maunder Minimum, i det 17. århundre da vinterstormene raste i Europa og Themsen frøs til is. Professor Mike Lockwood, ved University of Reading, tror det er en mulighet for at det kan gjenta seg. - Vi antar at i løpet av omlag 40 år er det nærmere 20 prosent sannsynlighet for at vi vil få oppleve noe tilsvarende som Maunder Minimum, sier han til BBC.

Og selveste Cicero har innrømmet følgende på sin hjemmeside: En ny studie publisert i Nature Geoscience viser at klimafølsomheten er i nedre del av skalaen av det vi har trodd. Støtten for veldig høy klimafølsomhet er liten. Dette er et kraftig tilbaketog i forhold til det som tidligere har vært hevdet.

(Da Cicero ble opprettet av Brundtland-regjeringen i 1990 inneholdt formålsparagrafen dette: [Cicero skal] fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet. Dette er forskning med påholden penn, og formuleringen ble etter hvert endret.)

Så det som har skjedd er følgende: Ledende Ap-folk har innsett at påstandene om menneskeskapt global oppvaring har vært sterkt overdrevet, og da har stoppet et dyrt prosjekt som skulle bekjempe denne oppvarmingen. Men dette har de ikke kunnet innrømme; de har lagt alt for mye prestisje i denne saken. Vi tillater oss å minne om at Aps grand old lady Gro Harlem Brundtland en gang uttalte at det var umoralsk å tvile på FNs klimapanel. Regjeringspartner SV var kanskje enda verre, en ledende SVer – var det Erik Solheim? – sammenlignet de som tvilte på teorien om menneskeskapt global oppvarming med holocaustfornektere.

Uansett vi er glade for at pengesløsingen på Mongstad ble stoppet og at politikerne denne gangen bare kastet bort ca 7 milliarder skattekroner.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Bellona-Hauge-Mongstad-...

http://www.dagbladet.no/2014/01/20/nyheter/istid/hegnarno/solaktivitet/g...

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11916&lang=no

http://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/12/11-christy-model-data.png