En tilstandsrapport fra velferdsstaten: «Det farlige klasserommet»

«Det farlige klasserommet» er tittelen på dagens kronikk i Aftenposten, og den er skrevet av en lærer som dessverre, men som man kunne forvente, velger å være anonym. Hun – de fleste lærer i skolen i dag er kvinner så vi skriver «hun» - forteller om elever som trakasserer og mobber, som er voldelige mot andre elever og mot lærere, og som gjør arbeidsdagen for medelever og lærere uutholdelig. Og skoleledelsen gjør lite eller ingen ting.

Noen sitater: plutselig får du kastet en stiftemaskin i hodet … [det] kommer [noen] som begynner å sparke deg fordi du er litt annerledes. De overøser deg med stygge ord. Ingen av kollegaene dine tør å bryte inn … Du får trusler om voldtekt på hjemveien. Sjefen ber deg ignorere det, late som om du ikke hører. ..du opplever dette hver dag …

Hun – læreren som har skrevet kronikken - sier i fra fordi hun bryr seg så innmari. Om datteren din, som gråtende kommer hjem og forteller om angrepet hun ble utsatt for i friminuttet. Og om sønnen din, han som sparket jenta i hodet mens hun lå nede … Da kan datteren din faktisk dø der i klasserommet eller i skolegården. Og sønnen din kan bli drapsmann i veldig ung alder … jeg har prøvd å si fra på alle mulige måter i min stilling. …

Og her er hennes vurdering av helheten i systemet: Lærerne kjempet en kamp de ikke kan vinne mot systemer som ikke er tilrettelagt. For drøye 20 år siden ble … spesialskolene lagt ned, etter politisk ønske om en mer inkluderende skole. I stedet ble det satt i gang lokale tiltak som det finnes liten oversikt over. Noen skoler har kanskje ikke råd til å sette inn noen ekstra tiltak. Så står du der og skal undervise full klasse mens du har en tikkende bombe på første rad. Ham du ikke tør slippe av syne…

Vårt syn er at fremstillingen i kronikken er sann, men at den (forhåpentligvis) ikke er representativ. Det er ikke slik på alle skoler, vi vil tro at de fleste skoler fungerer godt, at de har gode og engasjerte lærere og interesserte og hardt arbeidende elever. Men det som beskrives i kronikken forekommer på en del skoler, og det er helt forferdelig for alle som rammes. Det er ille for lærerne, og det er enda verre for de elvene.

De politiske myndigheter, de som er tilhengere av en offentlig skole, vil bare si til dette at det må settes inn nok ressurser til at problemene kan løses innen den eksisterende modellen.

Men slikt har skolepolitikerne sagt i tiår etter tiår, og det blir ikke bedre, tvert imot blir det verre og verre.

Vårt syn er at disse problem er svært alvorlige, og at noe må gjøres med en gang. I første omgang må dette være å stenge bøllene ute fra skolen.

Å ta seg av disse bøllene i den eksisterende skolen, på de forhåpentligvis få skoler disse finnes, er i praksis umulig. Ja, de sosialdemokratiske politikerne vil fortsett å snakke om satsing på skolen, men dette er helt urealistisk innenfor nåværende modell, og viser enda en gang den mangel på virkelighetskontakt som er typisk for sosialdemokratiske politikere, fra Rødt og SV til Høyre og FrP.

DLF sier: steng disse bøllene ute fra skolen. Dersom de er over den kriminelle lavalder: sett dem i fengsel; å sparke noen i holdet mens de ligger nede er alvorlig vold.

De som er under den kriminelle lavalder må tas hånd om av barnevernet. Men de kan ikke slippes løs i en skole hvor de kan trakassere og true og fysisk angripe både elever og lærer.

På lengre sikt må skolen privatiseres, slik at den enkelte skole må gi et tilbud til eleven som innebærer at foreldrene vil sende sine barn til akkurat denne skolen. Det vil de ikke dersom barna blir utsatt for vold trakassering og trusler på skolen. En slik skole kan også velge å ikke ta inn elever som er voldelige, eller å utvise elever som er slik. Klarer ikke skolen å stoppe den slags vil den miste elever – foreldrene vil velge å sende sine barn til en annen skole - og derved vil den miste inntekter. (I dag får skolene sine midler fra det offentlige uansett hvilket tilbud elvene på skolen får.)

Dessverre står DLF alene om dette synspunktet, så da må vi bare forvente at de problemer som læreren skriver om i kronikken bare vil fortsette å øke i årene fremover.

Fortsatt stø kurs vil føre til at stadig flere elever vil få sin skoletid ødelagt, til at flere lærere vil grue seg til å gå på jobben, til at flere lærere slutter i jobben – og generelt til at stadig flere som er involvert i skolen vil få det dårligere og til at utdannelsesnivået vil bli dårligere. Men det er den utviklingen velferdsstaten og sosialdemokratiet nødvendigvis vil medføre.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-farlige-klasserommet-74...