Fritid eller flatskjerm?

NYTT PROSJEKT: SV-leder Audun Lysbakken mener vi har nådd et punkt der vi ikke vil bli mer lykkelige av mer vekst. Han tror samfunnet vil tjene på at vi jobber litt mindre.

– Jeg tror folk er klare for et verdiskifte. Samfunnet har nådd et punkt der vi ikke blir mer lykkelige av mer vekst. Mange lengter etter tid til seg selv og hverandre, og bedre livskvalitet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Dette er hentet fra Dagsavisen i går, og poenget er at Lysbakken, som det står på forsiden av papiravisen i går: vil gi deg mer fritid.

Dette vil føre til bedrede forhold - det vil gå i pluss - fordi en mer levelig arbeidstid vil gjøre færre syke og flere vil orke å jobbe fulltid, … færre vil bli tidligpensjonister og uføretrygdet, og det vil bli lettere for deltidsansatte å få full stilling, lettere for funksjonshemmede og innvandrere å få prøve seg i arbeid.

Vi i DLF er absolutt for at man skal få mulighet til alle disse tingene – at man skal få mulighet til å jobbe mindre, at det skal bli lettere å få fulltidsjobb, at det skal bli lettere for funksjonshemmede og innvandrere å komme i arbeid, osv.

Men vi har en annen løsning på dette problemet enn SV. SV vil åpenbart at staten skal tvinge igjennom disse tingene, og at det ikke skal bli mulig å avtale noe annet, ikke engang for de som ønsker noe annet.

Vi vil ha et uregulert marked, et marked som derved blir fleksibelt og som da i stor grad kan tilpasses den enkelte; dette er i strid med dagens ordning hvor det er vanskelig å kommet utenom de gjeldene svært firkantede reglene – blant regler som legger strenge føringer er slike ting som tariffavtaler og arbeidsmiljølov: DLF vil at alle slike statlige pålegg skal fjernes (tariffavtaler er ikke statlige, men det er statlige regler som gjør det vanskelig å komme utenom slike). DLF vil at alt skal være frivillig, og at staten ikke skal tvinge igjennom noe som helst mht. arbeidsmiljølov, etc. Slikt skal etter vårt syn avtales frivillig mellom partene.

Så når Dagsavisen fremstiller det som om Lysbakken og SV vil gi oss mere fritid, så mener de at staten skal tvinge folk til ikke å jobbe mer enn en 6-timersdag. Vi i DLF vil derimot altså at arbeidstid skal avtales frivillig mellom de involverte.

For å si det på en annen måte: Lysbakken vil hindre oss i å velge flatskjerm foran fritid, mens vi vil at du selv skal kunne velge det som passer for deg. Hvis du f.eks. i en periode vil tjene litt ekstra fordi du vil spandere en fin ferie på familien så vil Lysbakken og SV legge hindringer i veien for dette.

Men et annet poeng til slutt: vi er absolutt for høyere og stigende velstand, men det bør altså være helt opp til den enkelte selv å velge hvordan han vi ta denne velstanden ut. Dersom du vil ha en 3D-flatskjerm, ferier i St. Tropez eller Las Vegas, BMW og villa i Holmenkollåsen, så bør du kunne velge det, men dersom du vil ta denne økede velstanden ut i mere fritid (og derved lavere materiell velstand) så bør du også ha all mulighet til det. Lysbakken vil gjøre dette valget for deg i og med at han mener at mere fritid er det som alle egentlig vil tjene på.

DLF mener altså at dette bør være opp til hver enkelt.

Men hans argument om at kortere arbeidsted vil føre til mindre sykdom, etc., så er det mulig at han har noe rett i dette, men etter vårt syn er det galt å nekte de som vil jobbe mye å gjøre dette fordi noen da vil jobbe mer enn deres helse har godt av.

DLF er for full individuell frihet også på dette området, mens SV, som man kunne vente, vil dirigere alt og alle i den retning de selv tror er best. Tillat oss helt til slutt også å si at er det noen vi synes skulle jobbe langt mindre enn de gjør i dag så er det de som er talsmenn for SV; det ville vært langt sunnere for nasjonens helse og velstand om de hadde langt mere fritid enn de har.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/velger-fritid-framfor-flatskjerm/