Terapi virker ikke

Studie: Terapi stopper ikke nye overgrep mot barn forteller Aftenposten i går. Vi siterer videre:

Forskning gir ikke støtte for at psykologisk behandling reduserer antall tilbakefall hos overgripere mot barn. Det fastslår en norsk studie som nylig ble publisert på nettstedet til tidsskriftet Trauma, Violence, & Abuse. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for studien, som analyserer internasjonal forskning på området ut fra strenge kvalitetskriterier.

Konklusjonen er svært klar:- Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling, sier forsker Jarna Soilevuo Grønnerød.

- Det var ikke engang en liten effekt å spore. I materialet var det rundt én av fem som gjentok seksuelle overgrep mot barn, både i kontrollgruppen og i gruppen som hadde fått behandling.

Vi er ikke det minste overrasket over dette. Troen på at man kan helbrede kriminelle med terapi, samtale, ettergivenhet og mildhet bygger på et helt feilaktig menneskesyn, og gjør bare problemene enda større.

Hva skal man da gjøre med de som forgriper seg overfor barn? De eneste innen mainstream som har våget å gi uttrykk for en noe avvikende mening på dette feltet er, ikke uventet, FrP, men det de mener er også typisk for FrP. TV2.no skriver følgende: Frp åpner for kastrering av pedofile. Dette siste utspillet kom etter artikkelen i Aftenposten som vi viser til ovenfor, man FrPere har i lang tid sagt tilsvarende ting.

Mer fra artikkelen om FrPs syn på dette: Fremskrittspartiets parlamentariske leder på Stortinget, Harald T. Nesvik, mener medisinsk kastrering av overgripere som gjentar forbrytelsene kan være en løsning så lenge psykologisk oppfølging ikke har ønsket effekt.

- Da må vi vurdere nye tiltak og et av de tiltakene man bør se på er medisinsk kastrering, slik at vi er sikre på at disse overgriperne ikke begår nye overgrep ute i samfunnet, sier Nesvik.

FrP åpner altså for kastrering dersom lenge psykologisk oppfølging ikke har ønsket effekt.

Men også her har DLF et syn som få eller ingen andre deler: vi er for strenge straffer, dvs. lange fengselsstraffer, for kriminelle.

Dersom man begår reell kriminalitet bør man idømmes en lang fengselsstraff, og dersom man fortsetter med slikt etter at man har sonet sin første dom ferdig bør man idømmes en enda lengre fengselsstraff. Resultatet av en slik politikk vil være at de kriminelle havner der de hører hjemme: bak murene, mens fredelige folk får være i fred; sannsynligheten for da å bli overfalt eller utsatt for innbrudd eller bli frastjålet sin bil blir da meget meget liten.

Dette gjelder også de som foregriper seg mot barn. Å gjøre noe slikt er en forferdelig forbrytelse, og de som gjør det bør sitte i fengsel svært lenge.

Det virker som om ingen andre ønsker en slik politikk, dvs. de fleste andre vil i praksis at kriminelle skal gå løse og få fortsette å stjele og svindle og bedra og overfalle og foregripe seg på andre.

Som sagt mener vi at de som foregriper seg mot barn skal sitte lenge i fengsel. Men hva hvis de er syke? I så fall må de få adgang til behandling mens de sitter i fengsel; etter vårt syn er sykdom ikke noe som skal føre til at man slipper straff. (Vi er dog med på at dersom en kriminell har en sykdom som gjøre at han må ha spesielle soningsforhold så kan dette være akseptabelt, men kriminelle, selv om de er syke, skal ikke få gå løse blant vanlige fredelige folk).

Hva så med kastrering? Vi er imot dette dersom det er tvungent. Dersom en pedofil ikke kan styre seg og ønsker en slik kastrering så skal ikke staten hindre ham i å gjennomgå en slik behandling, men det er etter vårt syn ikke en statlig oppgave å kastrere noen. Vi mener at staten skal holde seg helt og fullt unna folks sexliv – så lange alt foregår frivillig mellom voksne. Den eneste reaksjonen som bør foretas overfor de som foregriper seg mot barn er at de settes lenge i fengsel.

Er det inhumant og umenneskelig å la folk sitte lenge i fengsel? Vel, det er ikke noen ønsketilstand, men det er kun der de som begår reell kriminalitet hører hjemme. Det som er inhumant og umenneskelig er å la dem gå løse slik at de kan fortsette å terrorisere og ødelegge for folk flest.

Kriminaliteten er alt for høy, og det eneste som kan redusere den er en politikk som går ut på at kriminelle skal sitte lenge i fengsel. Dessverre er DLF det eneste partiet som mener dette. Så så lenge DLF er lite må vi nok regne med at kriminaliteten vil fortsette å være alt for høy.

.
.
.
.
..
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Studie-Terapi-stopper-ikke-nye-o...

http://www.tv2.no/2014/03/17/nyheter/frp/innenriks/solberg-regjeringen/5...