FrP øker skatt

Formuesskatt for utlendinger leser vi i en overskrift i Aftenposten i går 26/3. Ingressen sier følgende: Briter som bor i Storbritannia og jobber i Norge, skal fra i år betale norsk formuesskatt på britisk formue.

Ja, vi er sikre på at vi gjengir dette riktig.

Videre fra Aftenposten: -Nye skatteavtaler med viktige land fører til at ukependlende utlendinger får norsk formuesskatt på utenlandsk formue …

Dette betyr at en av formuesskattens mest prominente motstandere, finansminister Siv Jensen, iverksetter nye avtaler der formuesskatt strekker sine armer ut av landet.

Den nye regjeringen, selv om den har lovet å trappe ned formuesskatten, øker nå formuesskatten for utlendinger.

En sak som dette trenger ingen lang kommentar fra DLF. For det første er dette galt fordi det er galt å ta penger fra folk – og i tillegg er dette penger som det allerede er betalt skatt av da de ble tjent. Videre, denne skatten består av penger som den norske staten ikke tidligere har tatt, men som den nå skal begynne å ta. Utlendinger som jobber i Norge får nå plutselig en ny skatt.

For det andre vil dette kunne føre til at dyktige utlendinger som jobber i Norge, og som har opparbeidet seg en formue i hjemlandet, slutter å jobbe i Norge fordi de da vil slippe å betale formuesskatt til Norge. Vi vil da gå glipp av den verdiskapning som disse menneskene utfører her. Og dette vil føre til at velstanden blir mindre enn den vi ellers ville ha hatt. (Hvorvidt de betaler skatt i sitt hjemland er irrelevant; vi mener at en slik skatt heller ikke burde ha eksistert der.)

Vi vet ikke om vi skal si at vi er overrasket over dette; men FrP har nå sviktet så mange av sine opprinnelige prinsipper at det er komplett umulig å ta flere av deres kjernestandpunkter på alvor.

.
.
.
.
..
http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/27554/21/