«Venstrepampenes millionlønninger»

Overskriften har vi hentet fra Nettavisen, og den forteller at ledere på venstresiden har store lønninger, gjerne omkring 1 til 1,5 millioner i året – og overskriften antyder at det skulle være noe kritikkverdig ved dette. De det er snakk om er folk som lederne i LO og Ap, og lederne i Agenda og i Fagforbundet.

Antagelig er dette oppslaget et slags mottrekk til de nylige avsløringer av hva lederne i enkelte banker har tjent.

Vi har sagt tidligere at personer i viktige stillinger har en stor og krevede jobb, og det gjelder også de som er ledere i Ap, LO, etc. Vi vil derfor ikke på noe vis protestere mot at slik folk har denne type lønninger – disse lønningene er betalt av medlemmene/eierne, og alt skjer frivillig.

(Men vi vet at Ap får en kolossal statsstøtte, og vi vet at enkelte typer fagforeninger er favoriser av lovverket.)

Men det vi er imot er at slik skal skje på områder hvor staten favoriserer enkelte aktører. Dersom en bedrift er beskyttet mot konkurranse pga. statlige regler, eller mottar støtte fra staten, er det urimelig at lederne får spesielt høye lønninger.

Men hva er «spesielt høye lønninger». Det er det vanskelig å si, og det er umulig å angi en faktor multiplisert med lønnen til en vanlig arbeidstager.

Dersom man skal koble disse to tingene sammen – ledere har en vanskelig jobb og fortjener høy lønn, og det er urettferdig at man får høy lønn i en stilling som er beskyttet av staten mot konkurranse – blir konklusjonen at det eneste rettferdige er at alle typer bedrifter privatiseres, og at ingen typer virksomheter beskyttes av staten.

Da vil lønningene som lederne få gjenspeile hva de relevante aktørene - eiere, styremedlemmer etc. - anser lederen er verd.

Kun i et slikt system kan man få en ordning hvor det ikke er noen god grunn til å mene at noen ledere får en ufortjent høy lønn,

Men så lenge staten i meget stor grad regulerer økonomien og beskytter noen utvalgte aktører, vil det være god grunn til å reagere på urimelige lønnsforhold, men løsningen er ikke å sette ned lederlønningene, løsningen er å deregulere og å privatisere.

.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/na24/avslrer-venstrepampenes-millionlnninger/51...