Hvem har ansvaret?

Sjokkrapport: Minst 1400 barn utsatt for overgrep i en engelsk by. Rystende offerskildringer. Politi og lokale myndigheter legger seg flate.

Sitatet er fra VG, og det handler om de nylige avsløringer av at gjennom en årrekke er 1400 unge jenter i byen Rotherham blitt systematisk misbrukt av i hovedsak muslimske menn.

VG: Anslagene … sier at minst 1.400 barn under 16 år er blitt misbrukt gjennom årene. Noen av dem som er intervjuet sier de var redd for å bli beskyldt for rasisme siden flere av barna beskrev overgriperne som asiater. Andre var blitt fortalt av ledere at de skulle overse informasjonen de fikk av barna. … Rapporten avdekker at barn helt ned til 11 års alder skal ha blitt misbrukt og voldtatt av flere menn og senere sendt rundt til andre byer i England hvor nye menn skal ha utført de grusomste handlinger mot dem.

Hvem har ansvaret for at dette har kunnet skje? Uten at noen har grepet inn?

For det første ligger ansvaret hos gjerningsmennene. Det er bare grusom at et stort antall voksne menn har kunnet utsette småjenter for slikt over lang tid. Ansvaret – om man kan si det slik – ligger også på den ideologien disse mennene har og som ikke har kunnet forhindre at de har utført disse grusomme handlingene.

For det annet ligger ansvaret hos sosialmyndighetene, som, slik VG forteller det, sviktet totalt. Det har skjedd en kollektiv svikt fra kommunens ledelse. Hvorfor? Dagbladet: - Var redd for å bli kalt rasister - dysset ned voldtekter.

Så grunnen til at sosialmyndighetene ikke grep inn var en frykt for å bli beskyldt for å være rasister.

Hva så med politiet? De grep heller ikke inn selv om de til en viss grad kjente til at disse grusomme tingene foregikk. Hvorfor? Når en slik forferdelig sak har kunnet foregå er det fordi kommuneledere, politikere og politi i sin omfavnelse av multikulturell ideologi og påfølgende politisk korrekthet, har unngått å kritisere overgriperne. (Det er sosialantropolog Rolf Scott som skriver dette på document.no.)

Sosialmyndigheter og politi lar være å gripe inn overfor meget alvorlige forbrytelser – fordi de er redde for å bli beskyldt for å være rasister.
En stor del av ansvaret for at disse forbrytelsene har kunnet fortsette i en årrekke var at de hadde ansvar for å gripe inn og stoppe dette var at de fryktet å bli beskyldt for å være rasister.

Hven har da ansvaret for akkurat dette? Jo, det er de som har skreket ut beskyldninger om rasisme hver gang noen har kritisert innvandringspolitikken som alle vestlige land har ført, og som har kommet med samme type beskyldninger når noen har forsøkt å holde mistenkte som er innvandrere til den samme type standard i rettsapparatet som alle andre er gjenstand for.

Disse beskyldningene om rasisme, som kommer fra folk på venstresiden og som har bestått i alt fra kjefting og utskjelling til trakassering og vold, har vært så omfattende at til og med politiet har latt være å etterforske alvorlig forbrytelser når de er begått av innvandrere - i dette tilfellet i hovedsak muslimer.

Denne såkalte antirasismen er et typisk, men primitivt uttrykk for en venstreorientert ideologi. Venstresiden bygger sin ideologi på trakassering, trusler og vold overfor de som har andre meninger enn de selv har, og i de siste år er denne metoden sterkest blitt praktisert overfor alt og alle som har et annet syn på innvandring enn det venstresiden har: denne adferden er blitt så omfattende og åpenbar at selv politiet vegrer seg for å etterforske alvorlige forbrytelser som rammer svært unge jenter når de mistenkte kan være innvandrere.

Dette er forferdelig ille og viser at det står svært dårlig til med rettsikkerheten – i valget mellom å styrke rettsikkerheten og beskytte svært unge jenter på den ene side, og å bli beskyldt for å være rasister - viker myndighetene tilbake når dette fra det voldelige venstre kan føre til beskyldinger om at de som skal foreta normal etterforskning kan bli beskyldt for å være rasister.

Hvem har så ansvaret for at disse overgrepene som har rammet 1400 unge piker har kunnet forsettet nærmest uforstyrret i en periode på mange år? Det er først og fremst gjerningsmennene, men det er også de som har tillatt de såkalte antirasistene - som er lite annet enn vår tids versjon av Hitlerjugend - å spre så mye frykt overfor de som har andre meninger enn dem de selv har at selv politiet ikke våger å etterforske svært alvorlige forbrytelser.

Vi får håpe at denne saken er en vekker for de som kaller seg antirasister.

(La oss avslutte med å si at DLF er for fri innvandring, men vi er også for at reelle forbrytelser skal etterforskes uansett hvem som kan bli mistenkt – og vi er for strenge straffer overfor de som blir funnet skyldige. La oss også ha sagt at antirasisme er en god sak, men slik denne saken nå praktiseres av de venstreorienterte så er den blitt et påskudd for trakassering av alle som har et annet syn enn de venstreorienterte på innvandring og islam. Man kan – og dette burde være selvsagt - ha et kritisk syn både på innvandring og islam uten å være rasist. Forøvrig er det å være muslim ikke å tilhøre en rase, å være muslim er å være tilhenger av en bestemt ideologi, og denne ideologiens politiske innhold er svært langt fra å forfekte politisk frihet. )
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/08/27/nyheter/utenriks/england/34984430/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sjokkrapport-minst-1400-barn-utsatt-fo...

https://www.document.no/2014/08/voldtekt-i-multikulturens-navn/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734694/It-hard-appalling-nature...