Sverige har valgt

Hvis vi ser bort fra resultatet til Sverigedemokratene (SD), så er valgresultatet i Sverige ikke overraskende. Det som skjedde var at de partiene som har hatt regjeringsmakten i de to siste periodene mistet sitt flertall, og at venstresiden med Socialdemokratene i spissen gikk frem.

Venstresiden fikk dog ikke flertall, men det ser allikevel ut til at Sverige får en ny regjering med socialdemokraten Stefan Löfven som ny statsminister etter den konservative Fredrik Reinfeldt.

Det er slik det er i alle vestlige land: de rødgrønne sitter en periode eller to, og så blir velgerne misfornøyde og så lar de de borgerlige sitte en periode eller to, og så blir velgerne misfornøyde og så kaster de den sittende regjeringen (eller det flertall den bygger på) og så stemmer de inn opposisjonen.

Det er dette som skjer i USA, det skjer i England, det skjer i Tyskland, det skjer i Frankrike, det skjer i Norge, det skjer – overalt, og altså også i Sverige.

Det dette forteller er folk blir mer og mer misfornøyde, og så svarer de med å skifte ut ledelsen i den tro at opposisjonen vil gjøre det bedre. Men de viser seg at at det gjør den ikke, og da går velgerne ved neste korsvei igjen inn for et skifte og slik fortsetter de på en vei som gir dem stadig større problemer ... Det er altså ikke ledelsen som er problemet, det som er årsaken til de stigende problemene er organiseringen av samfunnet, dvs. det er velferdsstaten som er problemet.

Dette har vi skrevet om mange ganger tidligere så vi skal ikke gjenta noe av dette her.

Det vi skal si noe om er SDs kolossale fremgang, og reaksjonene på den.

SD er et vanlig sosialdemokratisk parti; det er som alle andre store parter i Sverige sterke tilhengere av velferdsstaten. Men det skiller seg på ett punkt; det vil begrense den store innvandringen til Sverige. De mener at velferdsstaten og stor innvandring ikke er forenlige.

Og innvandringen til Sverige er kolossal. Her er et sitat som vi gjengir fra document.no fra 2012:

Enligt Migrationsverkets GD kommer nu 5 000 asylsökande i månaden till Sverige. Plus den stora anhöriginvandringen som just påbörjats. Tillsammans kommer cirka 200 000 asylsökande och anhöriga att söka sig hit under 2012+2013. Enligt Agenda ikväll rör det sig om en tredubblad asylinvandring nästa år jämfört med 2011. Sverige har beviljat en miljon uppehållstillstånd under 2000-talet! Det handlar om en demografisk förändring som pågår utan att den får diskuteras.

Finland tar emot mindre än 2 000 asylansökningar på ett år, en tämligen konstant siffra. På en och en halv vecka tar Sverige emot fler asylsökande än vad Finland gör på ett helt år!

Sverige har OECD:s största sysselsättningsglapp mellan utrikes och inrikes födda (27 procent mellan 25-64 år). ...

Denne innvandringen har full støtte fra alle de store partiene i Sverige (unntatt altså SD) og fra alle avisene. Svært få opponerer, og de som gjør det blir raskt beskyldt for å være rasister og fascister. Alle aviser og de andre store partene forsøker så godt de kan å ignorere SD der hvor det er mulig. Ingen vil f.eks. samarbeide med dem i Riksdagen. Videre, personer som tar på seg verv i SD blir ofte angrepet og trakassert av antirasister: Her er to av mange eksempler:

På natten till tisdagen detonerade en mindre sprängladdning på en bil som tillhör en person som bor i mellersta Bohuslän. Denne är medlem i SD och politiskt aktiv, men har inget förtroendeuppdrag. Ingen person skadades, men det blev skador på plåt och glas. Bil och bostad hade kladdats ned med färg och skrivna budskap hade lämnats. ...

En annan sprängladdning på en bil detonerade också i södra Dalsland under natten till tisdagen. Även här var det en mindre laddning som orsakade framför allt plåtskador. ...

Mao. det offentlige Sverige legger lokk på innvandringsdebatten, og de som våger å gi uttrykk for et annet syn blir ofte trakasser og angrepet.

Allikevel gikk SD i dette valget frem fra ca 5 % (som de fikk ved forrige valg) til nesten 14%. SD er nå Sveriges tredje største parti.

Hva slags parti er da egentlig SD? Det har en dyktig og modig leder i Jimmie Åkesson, men blant de andre som er med i partiet er det en god del som har en tvilsom fortid. Flere av dem har en fortid som rasister, nazister og fascister, og noen av dem er blitt straffet for vold. (VG: Blant partiets nye representanter i riksdagen er det flere som tidligere er straffedømt, blant annet for vold, skriver svenske Expressen. ) Enkelte av dem har i debatter også vist at de er svært lite velorientertere om aktuelle politiske spørsmål og problemstillinger.

Men de – hvis man skal bedømme dem på en mest mulig positiv måte – bringer en viktig problemstilling inn i debatten, en problemstilling som alle andre betydelig krefter ignorerer: Er stor innvandring mulig i en velferdsstat?

SD svarer Nei på dette spørsmålet, mens alle de andre krefter i Sverige som kan delta i debatten – avisene, partiene, alle ungdommene som demonstrerer mot SD eller er flaue over at SD nå støttes av hver åttende svenske - de later som om dette problemet ikke eksisterer, de bare fornekter fakta.

For den som vil ha fakta om Sverige og kostnadene ved dagens innvandringspolitikk kan vi anbefale boken «Innvandring og mörkläggning» av professor i etnologi Karl-Olov Arntsberg og journalist Gunnar Sandelin. I denne boken finner man en rekke fakta som man aldri ser i svenske aviser og som alle toneangivende krefter ignorerer.

Det hører med til den utbedrede virkelighetsfornektelsen at denne boken er praktisk talt ignorert i svenske media, og når den en sjelden gang ikke blir ignorert, blir den beskyldt for å være rasistisk. Når forfatterne en sjelden gang blir invitert til å holde foredrag om temaene i boken blir arrangørene utsatt for trusler: Etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg måtte avlyse et foredrag om svensk innvandringspolitikk fordi Stadsbiblioteket i Gøteborg trakk tilbake et tilsagn om leie av lokale til foredraget, som skulle ha vært holdt søndag 31. august. Tilsagnet ble trukket tilbake fordi de biblioteksansvarlige fryktet ordensforstyrrelser.

Kort sagt: det offisielle Sverige lider av en kolossal virkelighetsfornektelse ifbm innvandringspolitikken, og de som forsøker å bringe relevante fakta inn i debatten blir ignorert, truet og trakassert.

Dette forteller at Sverige er et samfunn som reellt sett har mistet ytringsfriheten.

Det er selvsagt korrekt at stor innvandring og velferdsstat ikke er forenlige. Alle partiene i Sverige fornekter dette, unntatt SD.

DLFs syn er også at velferdsstaten og stor innvandring ikke er forenlige, men vi er tilhengere av individuell frihet og vil sier derfor Nei til velferdsstaten og Ja til innvandring; vi sier at velferdsstaten ikke er forenlig med et fredelig og godt og harmonisk samfunn. Velferdsstaten skaper problemer overalt, og så lenge velferdsstaten består vil disse problemene vokse og vokse.

Om de problemene som påstås å skyldes innvandring så er svaret på dette at disse problemene ikke skyldes innvandring, de skyldes dels velferdsstaten og dels ettergivenhet overfor kriminalitet.

Løsningen på de problemene som innvandringen påstås å forårsake er å gradvis redusere omfanget av velferdsstaten og raskt å begynne å straffe de som begår reell kriminalitet.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/derfor-vokser-sverigedemokrate...

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/de-ar-riksdagens-nya-sverigedemo...

https://www.document.no/2013/03/sverige-mot-en-ukjent-fremtid/

https://www.document.no/2014/08/fikk-ikke-lov-a-forelese-om-innvandring/

https://www.document.no/2012/10/tredobling-av-innvandringen-til-sverige/

https://www.document.no/2013/11/trusler-og-sprengladninger-mot-sverigede...