Flaggvifting som ytring

Islamsk stat - IS, ISIL – har igjen henrettet et vestlig gissel; denne gangen var det en fransk turist som fikk strupen skåret over for åpnet kamera. VG: En IS-tilknyttet gruppe har offentliggjort en video som skal vise drapet på det franske gisselet Hervé Gourdel (55), som søndag ble bortført i Algerie. Tidligere har ISIL henrettet to journalister og en hjelpearbeider på samme barbariske måte, i tillegg til at et utall av lokalbefolkningen i de områder hvor ISIL herjer er blitt drept eller massakrert på tilsvarende eller enda verre måter.

At ISIL har støtte fra borgere i Vesten er velkjent, men for noen dager siden skjedde det noe spesielt i Oslo. VG skrev følgende: Kjørte rundt i Oslo med IS-flagg … viftende med et IS-flagg. Mennene skapte tydelig oppstandelse, og politiet ble også raskt varslet.

– De lo høyt, sier et av vitnene til VG. … Vitnet forteller til VG det var et følge på fire biler som kjørte frem og tilbake i Tøyengata på Grønland i Oslo. I to av bilene stakk det et IS-flagg ut av vinduet.

– De viftet med IS-flagget, mens de spilte den samme sangen som IS-terroristene spiller på videoene hvor de halshugger folk, forteller vitnet.

En av de få fremtredende personene som har gitt uttrykk for en reaksjon på dette er Oslos ordfører Fabian Stang. VG skriver: Stang vil møte IS-flaggerne med norske flagg. Ordfører Fabian Stang ber folk om ikke å la seg provosere av IS-flaggingen i Oslo sentrum. Hvis det brer om seg, ber han innbyggerne møte provokasjonen med det norske flagg. … – Her tror jeg det er viktig at vi sitter rolig og oppfatter det som både dumt og plumpt. Men hvis det gjentar seg og får et omfang, så skal vi møte dem med det norske flagg – meget fredelig. Og dem har vi mange av, sier Høyre-ordføreren.

Så en støtte til en terroristgruppe som driver henrettelser av journalister og andre sivile for åpnet kamera, og som ellers fortar henrettelser i enormt omfang av kristne og andre som ikke slutter opp om det som er IS` oppfatning av hva islam står for, er ifølge Stang dumpt og plumpt, og bør møtes med norske flagg.

Denne type reaksjon er nok ikke den første reaksjonen vi i DLF ville ha tenkt på som et svar på støtte til noe som er det rene barbari.

Vi har to dog ting å si til dette. DLF mener at man bør ha full ytringsfrihet. Dette innebærer at man skal ha rett til å gi uttrykk for de meninger men måtte ha, uansett hva de er. Hvis man f.eks. mener at frafall fra islam skal straffes med døden, at blasfemi skal straffes med døden, at homofile bør drepes, at utro kvinner bør henrettes ved steining, at kvinner som kler seg «utfordrende», dvs. på vanlig vestlig vis, fortjener å bli voldtatt, at kvinners vitnemål i retten kun skal tillegges halvparten av den vekt en manns vitnemål skal tillegges, etc. - hvis man mener slike ting så skal man ha full rett til å gi uttrykk for dem.

Men det som ikke er tillatt er reelle trusler og reelle oppfordringer til rettighetskrenkende handlinger. Dette beskyttes ikke av ytringsfriheten.

Hva så med å vifte med et IS-flagg i Oslos gater?

I utgangspunktet er dette en meningsytring, og det bør være tillatt. Men dersom Norge hadde formelt og reelt sett vært i krig med IS, ville dette vært en støtte til en fiendtlig makt som kriger mot Norge, og da ville dette vært å støtte Norges fiende. I krigstid er slikt ikke tillatt.

Så hvis Norge hadde vært i krig med IS ville en slik handling medført at gjerningsmennene skulle ha blitt satt i fangeleir, og der skulle de ha sittet til krigen var avsluttet. Etter at krigen var avsluttet skulle de blitt stilt for retten.

Men i dagens situasjon, hvor Norges forhold til IS formelt sett er helt uavklart, vil det å vifte med et IS-flagg være beskyttet av retten til ytringsfrihet.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/kjoerte-rundt-i-oslo-med-i...

http://www.dagbladet.no/2014/09/24/nyheter/utenriks/is/isil/35433697/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/stang-vil-moete-is-flagger...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/is/fransk-gissel-drept-av-terrorgruppe...