Gangstere bruker barn som narkotikaselgere

Dette var hovedoppslaget både på Dagsrevyen og på TV2s nyhetssending i går: kriminelle bruker barn som narkotikaselgere.

Vi siterer fra tv2.no: … [Politiet har] sett … kynisk utnyttelse av barn og unge under 18 år. Noen av disse brukes som narkotikaselgere, mens andre er avdekket som kjøpere eller i følge med foreldrene sine, sier stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen.

Det som skjer er altså at folk som ønsker å omsette narkotika benytter personer under den kriminelle lavalder til å stå for salget, dette muligens fordi disse da ikke kan straffes dersom de blir tatt av politiet.

Dette er da noe som politiet beskriver som kynisk utnyttelse av barn og unge.

Men burde man bli overrasket over slikt? Kan man forvente at kriminelle vil respektere barn og unge i den grad at de ikke vil benytte dem til diverse oppdrag dersom de skulle være i strid med loven? Vi i DLF er ikke overrasket over dette, for oss er slike ting noe som man må forvente.

Men hvordan kan man da hindre at slike ting skjer?

I dag er narkotika forbudt. Man det er allikevel noen som ønsker å benytte narkotika, og som derfor er interessert i å kjøpe. Men pga. forbudet er det risikabelt å selge, og derfor er det stor risiko forbundet med denne aktiviteten. Derfor blir prisen høy. Det kan mao. være mye penger å tjene.

Men siden denne virksomheten er lovstridig vil dette markedet da ikke tiltrekke seg lovlydige og pålitelige folk, det vil tiltrekke seg tvilsomme personer som ikke legger så stor vekt på å sørge or at deres aktiviteter ligger trygt innenfor lovverkets rammer.

Dette markedet vil mao. tiltrekke seg kriminelle, dvs. folk som ikke har store motforestillinger mot å begå innbrudd, ran, overfall, svindel, endog i verste fall voldtekt og drap.

At slike mennesker da også vil bedrive en kynisk utnyttelse av barn og unge ved å bruke dem til å selge narkotika burde da ikke overraske.

Hvordan kan man da stoppe dette? Jo, det er kun en ting som kan stoppe dette. Narkotika (voksnes bruk og salg) bør tillates.

Dette vil føre til at all reell kriminalitet forbundet med dette vil opphøre, det vil føre til at man kan kjøpe rene doser på apoteket, og det vil føre til at ingen lenger vil bli rammet av den enorm og helt feilslåtte kampen/krigen mot narkotikaen. En legalisering vil også føre til at brukeren vil være sikker på at det er mulig å få sin neste dose, og han vil vite hva prisen er.

Legalisering kan føre til at noen flere vil benytte narkotika, men dette vil i så fall være personer som velger å benytte slikt (noen vi absolutt fraråder), men narkotikaen vil da ikke lenger ramme de som blir mer eller mindre tilfeldig offer for forbudet uten at de på noe vis har valgt å involvere seg i narkoverdenen.

DLF mener at narkotika bør legaliseres, dvs. at voksne bør kunne ha rett til å bruke de rusmidler de måtte ønske, inkludert narkotika. Frihet på også dette området vil i fjerne alle de problemene som forbudet medfører (men det vil muligens føre til en viss økning i problemer for noen av de som velger å bruke narkotika.)

Som man tydelig har sett; forbudet fjerner ikke narkotikaproblemene. Det forbudet gjør er å muligens redusere problemene for enkelte potensielle narkobrukere, men det fører til enormt store problemer for folk som blir tilfeldige ofre for den kriminaliteten som forbudet medfører, og som aldri har valgt å ha noe med narkoverdenen å gjøre.

Som sagt, DLF er for full legalisering.
.
.
.
.
.
.

http://www.tv2.no/2014/09/30/nyheter/oslo/narkotika/6069712