En riktig dom

Ubaydullah Hussain ble i forrige uke frikjent for oppfordring til terror, og dette er etter vårt syn en riktig dom.

Det som er forbudt, og bør være forbudt, er å sette frem reelle trusler. Men det Hussain gjorde var ikke å fremsette reelle trusler, det han sa, og som han ble tiltalt for, var følgende: Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere deres handling og intensjon, og ydmyke fiender av Islam på verst mulig måte. (Egentlig var det flere uttalelser av denne typen han var tiltalt for.)

Det som var foranledningen for det sitatet som er gjengitt var at to britiske muslimer hadde overfalt og drept en sivilkledt britisk soldat på åpen gate midt på formiddagen i London.

Det Hussain uttalte er en hyllest til et barbarisk drap, og er en åpenbar støtte til terror, men det er ingen oppfordring til terror. Da er slike ytringer beskyttet av ytringsfriheten.

Hussein ble altså allikevel tiltalt, og dommen falt i forrige uke. Nrk.no skriver: Fredag konkluderte Oslo tingrett med at Ubaydullah Hussain frikjennes for brudd på straffelovens paragraf 147c, som handler om oppfordring til terror.

Retten la vekt på at Hussains ytringer på Facebook ikke går så langt i å forherlige terrorhandlinger at de må forstås som en oppfordring til å iverksette dem. Hussain ble dermed enstemmig frifunnet i retten.
Etter at domen var falt uttalte Hussain at han vil fortsette å spre islam: - Jeg støtter alle muslimer rundt om i verden og jeg kommer til å fortsette å støtte dem i offentligheten. Jeg kommer til å fortsette å spre islam, og jeg skal gjøre det jeg kan for å støtte mine muslimske brødre og forkynne Allahs lover, sier han. (sitat fra Dagbladet).

Som sagt er dette etter vårt syn en riktig dom - under nåværende omstendigheter.

Men hva hvis omstendighetene hadde vært annerledes? Hva hvis en borger i et land i krig hyllet den fienden som landet var i krig med, hva hvis denne borgeren hadde hyllet den ideologien som fienden baserte sin krig på?
Hva hvis under annen verdenskrig en engelskmann hadde hyllet Nazi-Tyskland og nazismen? Ville ytringsfrihet da ha beskyttet dette?

Nei, det ville den ikke ha gjort. Dersom en engelsk borger hadde støttet og hyllet Englands fiende i annen verdenskrig burde denne borgeren ha blitt satt i fangeleir til krigen var avsluttet, og da burde alle som satt i slike leire bli stilt for retten og evt. dømt.

Så hvis Norge hadde vært i krig - formelt og reellt - med f.eks. Islamsk stat (IS, ISIL), og norske borgere hadde verbalt støttet og hyllet IS og krigsforbrytelser begått av IS, da ville dette ikke vært omfattet av ytringsfriheten.

Men vi er ikke der i dag, og da har man all rett til å si det Hussein sa.
.
.
.
.
.
.
.

http://m.db.no/2014/10/03/nyheter/ubaydullah_hussain/innenriks/islamisme...

http://www.nrk.no/nyheter/1.11497145

http://www.nrk.no/nyheter/1.11966141