Fredsprisen

Til tross for en rekke merkelige tildelinger og et sett med kriterier som åpenbart må være nokså sprikende – prisen er bla. gitt til folk som har utviklet kornsorter, ivret for treplanting, kjempet mot innbilte årsaker til klimaendringer; den er gitt til den moderne terrorismens far Yassir Arafat, til opposisjonelle i diktaturer, til overnasjonale organer som EU og til personer og organisasjoner som har humanitære formål - har Nobels fredspris fortsatt en viss prestisje, og tildelingen blir hvert eneste år møtt med betydelig oppmerksomhet i hvert fall i Norge. Det som som regel vil skje er at prismottageren og den sak han eller hun kjemper for får noe oppmerksomhet så lange viraken varer, men så blir det ofte glemt – hvem husker i dag Mayreid Corrigan eller Wangari Maathai?

Denne gangen var en av vinnerne 17-årige Malala Yousafzai fra Pakistan, som ble kjent fordi hun ble forsøkt drept av Taliban fordi hun gikk på skole, overlevde, og deretter begynte å reise verden rundt for å gjøre sin sak kjent.

Begrunnelsen fra Nobelkomiteen er slik formulert på Nobelkomiteens hjemmeside: Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Begrunnelsen går altså i hovedsak ikke på det at det var militante muslimer som forsøkte å drepe Malala for å ha forsøkt å skaffe seg en utdannelse, begrunnelsen går på kampen mot barnearbeid og retten til utdannelse.

Men barnearbeid skjer i hovedsak der hvor det er nødvendig at barn hjelper sine familier med å overleve, og det er kun økende velstand – noe som gjør de voksne så produktive at de kan forsørge familien og sende sine barn på skole - som kan få barnearbeid til å opphøre. Et forbud mot barnearbeid vil, dersom barnas arbeid er nødvendig for å få familien til å overleve, kun føre til at barna vil arbeide ulovlig. (Dersom barn blir tvunget til å arbeide så er dette selvsagt forferdelig, men det som er kritikkverdig da er tvangen, ikke det at barn arbeider.)

Barnearbeid kan kun stoppes ved velstandsøkning og ved at kulturelle verdier so respekt for den enkelte til å styre sitt liv, blir sterke i kulturen, det kan ikke stoppes gjennom lover og regler og forbud.

Malala ser ut til å være an fantastisk ressurssterkt person. Ikke bare overlevde hun et drapsforsøk fra Taliban, men hun fortsetter skolegangen på en måte som må imponere alle. Legg merke til følgende fra Dagbladets reportasje: Malala satt på skolen i Birmingham og fikk kjemiundervisning da beskjeden kom om at hadde fått den gjeve prisen. I tråd med sine idealer om hvor viktig skolegang er, valgte 17-åringen å fullføre skoledagen før hun kom ut og takket verdenspressen. … 17-åringen holdt sin takketale på tre språk.

Vi får håpe at effekten av tildelingen til Malala blir øket oppmerksomhet og styrket mostand mot den undertrykkelse og terror mot kvinner som skjer i islams navn.
.
.
.
.
.

http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2014/announce-2014/

http://www.dagbladet.no/2014/10/10/nyheter/malala/nobelprisen_2014/nobel...