"…ansatte nektes å bli gravide eller å gifte seg"

Aftenposten slo i går stort opp en sak som er prinsipiell interessant. Hovedpunktet er gjengitt i vår overskrift, men her er noe utdypning fra artikkelen.

Qatar Airways har hatt en kraftig opptur i Oslo og resten av Europa de senere årene. Det raskt voksende selskapet er ett av syv femstjerners flyselskap i verden og storgrossist av internasjonale priser for sin luksuriøse service.

Baksiden av medaljen er ikke like glamorøs: Knallharde arbeidsbetingelser og nitid overvåking av ansatte både på jobb og i fritiden.

Dette brettes nå ut i en ny bok som kommer på markedet i disse dager, Fritt fall, som er skrevet av Aftenposten-journalist Pål Vegard Hagesæther. Etter å ha sett forholdene de ansatte jobber under, har han følgende anbefaling: De som føler et visst sosialt ansvar for hvordan de som jobber i et flyselskap blir behandlet, bør vurdere om de ønsker å støtte slike arbeidsforhold ved å reise med disse selskapene, mener han.

Så snart arbeidssøkere har signert standardkontrakten på tre års ansettelse, forplikter de seg til å leve etter en skog av betingelser: når de kan få barn, når de kan gifte seg, hvordan de skal se ut, hvem de kan ha besøk av, hvor lenge de kan være ute om kveldene, og hvordan de skal opptre i det offentlige rom.

De som trosser selskapet ved f.eks. å gifte seg i hemmelighet eller røyke på do, risikerer sparken umiddelbart.

Dette er selvsagt betingelser som mange norske arbeidstagere ikke ville ha funnet seg i, dvs. dersom de ble tilbudt slike betingelser ville de tatt seg jobb et annet sted.

Men hva hvis dette var den eneste jobben de kunne få? Ville de da tatt en slik jobb? Hvis alternativet var en jobb med en mye lavere inntekt så ville de kanskje gjøre det.

Men hva er det prinsipielle her? Bør ikke en arbeidsgiver kunne sette de betingelser og gi de tilbud han vil? Etter vårt syn burde han kunne det, og derved kan da de arbeidstagere som finner at en relativt høy lønn (i forhold til andre jobber de kan ta få) vil kompensere for de strammere betingelsene.

Vi mener at det må være helt opp til en arbeidsgiver å tilby de betingelser han måtte finne riktige, og så kan den enkelte arbeidssøker velge å ta jobben eller la være.

Som sagt, norske arbeidstagere ville neppe ha funnet seg i slike betingelser, men dette kommer av at nordmenn kan velge mellom et stort antall jobber som tilbys, og dette kommer igjen av at velstanden i Norge er høy.

Etter hvert som velstanden stiger så blir jobbtilbudet mer mangfoldig på alle vis, dvs. det blir bedre, og man kan velge bort de jobbene hvor man synes betingelsene er for dårlige.

Det er et svært viktig poeng at når et samfunn beveger seg fra å være relativt fattig og til å bli velstående så kan veien opp til velstand være tung, dvs. når man går fra fattig til velstående så må man finne seg i at jobbene inkludert arbeidsbetingelsene kan være krevende. Men dett er den eneste veien til velstand.

De som jobber i dette flyselskapet har tatt disse jobbene fordi det er det beste tilbudet de har fått. Alternativet for dem er dårligere betalte jobber med kanskje like ille eller enda verre betingelser.

Hva med en boikott? Dersom mange nok boikotter dette selskapet må det innskrenke, det må da si opp ansatte, og disse tidligere ansatte må da ta til takke med den type jobber de sa Nei til da de sa Ja til flyselskapets tilbud, dvs. de får enda dårligere lønn og arbeidsbetingelser.

Selvsagt har enhver all rett til å boikotte firmaer, men en boikott av selskaper som dette vil bare føre til at de ansatte havner i enda dårligere jobber.

Det prinsipielle er dog at eierne har rett til å tilby de betingelser han måtte ønske, en arbeidstager har rett til å si Ja eller Nei til ethvert jobbtilbud, og til slutt har kunden (eller i dette tilfelle passasjeren) all rett til å velge dette eller et annet flyselskap.

Man bør dog tenke igjennom konsekvensene av de valg man gjør, man bør se på alternativene før man sier Nei til noe. Det er ikke slik at en boikott av dette selskapet vil resultere i at de ansatte kvinnene plutselig kan få gifte seg, bli gravide eller kan ta seg en røyk på toalettet og allikevel beholde jobbene. Mest sannsynlig vil en boikott resultere i at de mister jobben.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Han-nekter-ansatte-a-bli-gravid-eller-...