Ubåten

For noen dager siden ble det oppdaget at det muligens var en fremmed, dvs. ikke-svensk, ubåt i svensk farvann.

Leting har pågått siden da, men man har pr i dag ikke funnet noe. Det store spørsmålet er hvilket land denne ubåten kommer fra?

Dette er ikke første gang man har oppdaget ubåter - eller noe man har trodd var ubåter - i svenske farvann. På 70-tallet gikk alarmen en rekke ganger, og mange trodde at disse ubåtene kom fra Sovjet-Russland, og at formålet var rekognosering i tilfeller en fremtidig krig.

De venstreorienterte delte ikke dette synet, mange av dem sa at dette var ikke russisk ubåter; muligens var de amerikanske, men mest sannsynlig var det ingen ubåter i det hele tatt; sannsynligvis var slike alarmer noe det svenske forsvaret fant på (dvs. uten grunnlag i fakta) for å presse politikerne til å gi dem større bevilgninger det kommende året.

Men så skjedde det noe som selv ikke de mest innbitte av de venstreorienterte kunne fornekte; en ubåt gikk på grunn i den svenske skjærgården og den ble stående med skroget klart synlig. Denne ubåten var utvilsomt russisk.

Nrk.no forteller: Sent på kvelden 27. oktober 1981 gikk en sovjetisk ubåt på grunn utenfor en av Sveriges største marinebaser. Morgenen etter kunne fiskere på vei hjem til Karlskrona høre et kraftig motorbrøl gjennom tåka. Bak en liten holme fikk de se det som skulle bli en ydmykende og dramatisk hendelse for både Sverige, og det den gang mektige Sovjetsamveldet.

I løpet av natten hadde en ubåt kjørt seg fast på et av de mange undersjøiske skjærene i området. Nå strevde en desperat besetning for å få båten fri. De sjokkerte fiskerne tok kontakt med myndighetene, og snart var representanter fra den svenske marinen på vei ut for å undersøke. Etter en kort båttur fikk de øye på ubåten. I tårnet sto fire menn og betraktet dem i kikkert, og i masten hang det velkjente sovjetiske orlogsflagget. Ombord blir de møtt av en mann som presenterte seg som Anatolij Michailovitj Gusjtjin, kommandør av 3. grad i sovjets marine.

Selvsagt var den offisielle forklaringen fra det Sovjetiske myndigheter at båten hadde kjørt feil og var kommet ut av kurs – årsaken var en fatal feilnavigering - men det skal mye fantasi til for å godta dette. Etter all sannsynlighet var dette en rekognosering fra Sovjets side.

Så gikk Sovjet i oppløsning omkring 1990, og Russland var så lite velstående at de neppe sendte mange rekognoseringspatruljer ut i omkringliggende områder.

Men i de siste årene har Russland, som er lite annet enn et diktatur under den tidligere KGB-agenten Vladimir Putin, en mann som stadig betrakter Sovjets sammenbrudd som en av de store katastrofer i det tyvende århundre, både rustet opp og vist en klar aggressiv politikk overfor enkelt naboer.

Nylig annekterte Sovjet Krim fra Ukraina, og de satte i gang et opprør inne i deler av Ukraina. Russland har også intensivert flyrekognosering i nærheten av grensen mot Norge.

Hvis det er en russisk ubåt som man leter etter i svenske farvann, så driver de også rekognosering i Det Baltiske hav.

Poenget vårt er at når man har et land i sin nærhet som er ufritt, som bygger opp sin militære kapasitet, som annekterer land fra sine naboer og som rekognoserer i sine nærområder, så bør man være på vakt. Man bør da, hvis man ikke allerede har det, bygge opp en militær slagkraft som er så sterk at en potensiell angriper vil velge å ikke angripe. Dessverre er det ingen ting som tyder på at noen store politiske partier i noe land i Europa har en slik holdning.

Det er et kjent ordtak som lyder slik: «Vil du ha fred, forbered deg på krig!» Dette gjelder i hvert fall hvis man har ufrie og dermed aggressive (disse to forholdene hører som regel sammen) naboer, da bør man absolutt forberede seg på krig.

Krig er forferdelig og bør unngås, men hvis prisen for å unngå dette er å bygge opp et meget sterkt militært forsvar så er det verd det. Og bygger man ikke opp et slikt forsvar vil sannsynligheten for at man blir angrepet øke drastisk.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/10/19/nyheter/utenriks/sverige/politikk/uba...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/grunnstoett-sovjetisk-ubaat-sk...

http://www.nrk.no/kanal/nrk_gull/1.7814853