Ytringsfriheten under press

At stadig flere angriper ytringsfriheten er opplagt, og i det siste har vi sett et ytterligere forsøk på tilstramning.

Bakgrunnen er som følger: Den svenske kunstneren Dan Park er blitt straffet pga. innholdet i noen av sine verker. Nå skal en annen svensk kunstner, Lars Vilks, holde foredrag reaksjonene på Parks verker og om dommen mot ham i Oslo. Foredraget skal skje på Deichmanske bibliotek i Oslo. Arrangør er document.no

Vilks er som kjent utsatt for trusler fra visse muslimer – han står visstnok på alQaidas dødsliste - fordi han har benyttet Muhammed som motiv i noen av sine verker. Som en konsekvens av truslene må han ha livvakt 24 timer i døgnet.

Arrangementet er blitt utsatt for kritikk, og Deichmanske bibliotek er blitt usatt for press om ikke å leie ut lokaler til dette foredraget. Bibliotekledelsen har holdt stand; de sier helt korrekt at biblioteket skal være en arena for åpen debatt.

Men det er enkelte som har kritisert at foredraget holdes; blant dem er Shoaib Sultan, som er politiker for Miljøpartiet de Grønne og tilknyttet Antirasistisk Senter, og Erwin Kohn, som er forstander ved Det Mosaiske Trossamfund.

Sultan skriver bla. følgende: Rystende fra folkebiblioteket! Sultan beskriver innholdet i noen av Parks verker, og det han beskriver viser at verkene, overfladisk forstått, inneholder et grusomt budskap:

Park har laget bilder av Hitler med en tornekrone, med påskriften «Han døde for våre synder»; Hitler tegnet som Jesus, bærende på et hakekors; bilder av konsentrasjonsleirfanger påtegnet partyhatter og mer klassiske antisemittiske tegninger. I tillegg til disse er det trusler rettet mot spesifikke personer, med oppfordringer om å skyte, henge eller bombe disse. Bilder av personer tegnet inn i en bombe med lunta antent, og teksten «bomb the Rasse» , et geværsikte tegnet inn på ansiktet til meningsmotstandere, tegning av politikere som blir stukket med kniv, eller tegninger av navngitte personer med renneløkke rundt halsen kan vanskelig forstås som noe annet enn dette.

Men denne type verker, selv om de er grusomme, ligger innenfor ytringsfrihetens rammer. Sultan fortsetter: Det mest problematiske er imidlertid at folkebiblioteket, som skal kunne være et sted hvor toleranse skal stå i sentrum, skal åpne sine dører for at det voldsdyrkende, hatefulle og intolerante skal slippe inn. Dette forsøkes gjort om til en ytringsfrihetsdebatt, det er det vitterlig ikke! Trusler mot personer og grupper bør ikke få bruke ytringsfriheten som skjold. Når hatefulle ytringer slipper til, ser vi at ytringsfriheten begrenses, fordi mange vil velge å trekke seg ut av debatten grunnet hets og sjikane. Biblioteket bør derfor nekte arrangementet å finne sted, nettopp fordi det skal være et sted som dyrker toleranse og ytringsfrihet. Dette arrangementet fremmer ingen av delene.
Sultan vil altså at biblioteket skal avlyse arrangementet.

Erwin Krohn sier noe lignende: …Bakgrunnen for uttalelsene at Document.no 23. oktober inviterer til møte i lokalene til Deichmanske bibliotek i Oslo. Her vil den kontroversielle svenske kunstneren og kunstteoretikeren Lars Vilks holde et foredrag som oppfattes som et forsvar for Dan Park, en svensk «kunstner» som nylig ble dømt til 6 måneders fengsel for «hets mot folkegrupp». Park har tre tidligere dommer bak seg for lignende forhold, samt ærekrenkelse (förtal).

- Dette er ikke noe bibliotekene, som tidligere har vært klar på sitt inkluderende og antirasistiske standpunkt bør befatte seg med, sier Kohn til Radikal Portal.

Kohn, som er leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund og nestleder – kommunikasjon i Antirasistisk Senter, og hans familie har i all høyeste grad fått kjenne antisemittismen på kroppen i aller verste konsekvens. Foreldrene til Kohn overlevde konsentrasjonsleire, mens elleve av søsknene til faren og syv av søsknene til mora alle måtte bøte med livet i nazistenes utryddelsesprosess mot det jødiske folket. Dette var noe som satte dype spor i familien og i Kohns oppvekst.

Klart råd til biblioteket: Avlys! - Park er en eksponent for høyreekstremisme. Park er en del av det høyreekstreme miljøet og har bla deltatt på deres demonstrasjoner og det er også vanskelig å se Vilks som kun en naiv forsvarer av hans rett til å ytre seg. Vilks har også selv gått over grensene i forhold til det man må kunne definere som hatefulle ytringer. Mitt klare råd til biblioteket her er at de må avlyse dette møtet. De bør ikke gjøre seg til mikrofonstativ for dette her, fastslår Kohn.

Document.no forsvarer arrangementet slik: Det er Lars Vilks (ja, han med rondellhunden) som kommer for å snakke om ulike måter å oppfatte ekstremprovokatøren Dan Parks gatekunst. Vilks, som selv er konstant drapstruet på grunn av en tegning, må kunne sies å ha en viss erfaring når det gjelder folks oppfatning av ironi og satire. Og han er neppe så farlig for barn og unges sjeleliv at de må forlate åstedet før han begynner å prate – slik bibliotekets verneombud passer på at de gjør.

Dersom Park forsvarer rasisme og drap på minoriteter i sine verker så er dette forferdelig. Men hva hvis han har en annen agenda? Hva hvis han vil provosere, hva hvis han vil utfordrer etablerte oppfatninger og fordommer? Hva hvis hans formål er å røske opp i den tunge og trege sjelen til Medel-Svensson?

Kunstnerens oppgave er (som en av flere oppgaver) å stille spørsmål ved allment aksepterte sannheter. Kunstneren skal være en provokatør, en urokråke, en som de etablerte ikke uten videre kan hylle i fred og ro og fordragelighet mens de nyter helt ufarlig og uprovoserende kunst samtidig som de spiser kanapeer og drikker champagne under sine kulturuker i gallerier i byens beste strøk.

Hvis Parks meninger virkelig er slik som de fremstilles av Sultan gjengitt ovenfor så har vi intet til overs for dem, vi tar til og med sterk avstand fra den. Men kanskje Parks mening er en annen? Kanskje ting ikke er slik som de ser ut på overflaten? Kanskje han bedriver en metakommunikasjon?

En kommentator (Jens-Martin Eriksen i Information.dk, sitert hos document.no) har sagt følgende. Det er her, Dan Park kommer på banen, for han er den eneste, der kommenterer, og hans tegning [Hang on Afrofobians] er en sarkastisk kommentar. Han siger Hang on Afrofobians, for det er den opfordring, han mener at høre til voldsmændene fra et politisk korrekt Sverige, der klapper i. Hvad han i realiteten gør, er at levere en spiddende kommentar til relativismen i den såkaldte antiracisme: At racisme og racistiske hadforbrydelser kun kan erkendes som sådan, hvis det er etniske europæere, der står som aggressor og alle andre etniciteter, der står som offer. Men har man aggressorer af anden etnisk herkomst, bliver deres overgreb afideologiseret. Så bliver episoden til en notits, en tilfældig begivenhed i døgnet, som ikke er værd at nævne på den politiske agenda og giver ikke anledning til mobilisering«.

Sunne samfunn har ytringsfrihet, og at selv de som har de mest eksentriske og skrullete meninger har rett til å gi uttrykk for dem uten å bli utsatt for trusler.

Og er det noe som er utsatt for trusler så er det de som pirker ved muslimers forestillinger, slik blant andre Lars Vilks og en mengde andre har gjort – bla. Kurt Westergaard, Theo van Gogh, m.fl. - og disse er utsatt for trusler (og van Gogh ble til og med drept). Disse kunstnerne må leve med konstant beskyttelse av livvakter. Folk som Sultan snakker sjelden eller aldri om dette.

Det er dette som er det virkelige problemet. At Dan Park lager usmakelige bilder er i hans fulle rett, og dette er uproblematisk sett fra et ytringsfrihetsstandpunkt. At en som Vilks vil snakke om ulike måter å forstå disse bildene på er interessant. Men som sagt, det store problemet er at folk som Vilks blir truet på livet, og at folk som Sultan og Kohn vil tvinge et bibliotek til å avlyse et møte fordi temaet ikke passer dem.

Ytringsfriheten er under stadig press. Heldigvis er det fortsatt noen som forsvarer den. At Deichmann gjør det er beundringsverdig. Vi håper at de står for presset helt ut og at arrangementet blir avholdt etter planen.
.
.
.
.
.
.

https://www.document.no/2014/10/degenerert-kunstkritikk/

https://www.document.no/2014/09/dan-park-domt-til-et-halvt-ars-fengsel-f...

http://www.antirasistisk-senter.no/rystende-fra-folkebiblioteket/

http://radikalportal.no/2014/10/15/forstanderen-for-det-mosaiske-trossam...