Typisk norsk

VG forteller en sak om at skikongen Bjørn Dæhlie nylig ble rammet av brann. Å bli utsatt for noe slik er bare forferdelig, men det er noe annet i saken vi vil rette oppmerksomheten mot.

Vi siterer: Det var på kvelden fredag 17. oktober at Bjørn Dæhlies hytte i Hafjell begynte å brenne. Den over 600 kvadratmeter store hytta ble totalskadet i brannen.

Nå har kommunen gått byggesaken nærmere etter i sømmene, og har for det første funnet at hytta har vært i aktiv bruk uten at det er søkt verken midlertidig brukstillatelse eller levert ferdigattest, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

I tillegg viser det seg at det ikke forelå formell godkjenning av ansvarlig søker da byggearbeidene ble igangsatt april 2011.

Overskriften, satt i krigstyper henger ut den opplagt grovt kriminelle skikongen på denne måten: Dæhlie bodde ulovlig i brannrammet hytte.

Dæhlie er selvsagt en angrende synder. Han sier at dette er Leit og belastende.

Dæhlie kan til og med bli straffet (med bot): [En representant for kommunen] sier det kan bli aktuelt å ilegge både tiltakshaver og ansvarlig søker et straffegebyr. Nivået på gebyrer for slike regelbrudd, ligger fra 10.000 kroner opp mot 400.000 i de alvorlige tilfellene.

Dæhlie er vel også det som politiet kaller en «vanekriminell» eller en «gjenganger»: Han er tidligere bøtelagt for å ha hugget ned noen trær ulovlig. (Dæhlie har tidligere måttet punge ut for ulovlig trefelling).

Men tilbake til hyttesaken: smak på disse formuleringene: Hytta er ulovlig bygget, den er ulovlig bebodd, og den mangler ferdigattest.

Liberalister synes slik er vanvittig. Liberalister mener at eiendomsretten skal gjelde, og alt man gjør av fredelige ting på sin eiendom skal være tillatt.

Man skal med andre ord kunne bygge en hytte på sin eiendom uten at staten (eller kommunen) blander seg inn, man skal kunne bo der uten at staten har noe med det å gjøre, og man skal kunne ta en hytte i bruk uten at det skal være behov for noen slags tillatelse fra myndighetene.

At folk godtar at det er slik som det er i dag viser bare at nordmenn er lite selvstendige, at deres ønske om frihet er svært lite eller praktisk talt ikke-eksisterende, og at så å si alle nordmenn finner seg i alle innskrenkningene i individuell frihet som finnes i dag uten å mukke. Vi synes det er ille at en ekstremt ressurssterk person som Bjørn Dæhlie er så ettergivende at han bare beklager at han har vært så freidig at han har bodd i sin egen hytte uten tillatelse fra myndighetene.

Liberalister ville ha reagert annerledes. Vi ville ha stått på vår rett til å benytte vår egen eiendom slik vi ønsker uten at andre hadde noen rett til å blande seg inn. Men dessverre er det få av oss, og den totalt ettergivende reaksjon som Dæhile viser er dessverre typisk norsk.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/daehlie-bodde-ulovlig-i-brannrammet-h...