Mobbing

Omtrent 17.000 barn og unge sier at de blir mobbet på skolen leste vi i VG for noen dager siden. Dette er dypt tragisk. Å bli mobbet er forferdelig, det er (hvis vi innledningsvis holder oss til skolelever) å grue seg til hver eneste dag på skolen fordi man blir latterliggjort, truet, utskjelt og kanskje også fysisk angrepet av det som så fint omtales som klassekamerater og medelever (og kanskje også av lærerne).

Som sagt, dette er bare forferdelig.

Men det er ikke bare barn og unge som blir mobbet, også en rekke kjendiser har stått fram og fortalt at de stadig får trusler eller ekle henvendelser på mail, på diskusjonsfora, eller via sosiale medier. Dette gjelder alle typer mennesker, fra politikere og fotomodeller til bloggere, skribenter, artister og kunstnere.

Heller ikke vi liberalister slipper unna slikt; undertegnede er blir både utsatt for drapstrusler og beskyldt for å være hjernedød, og alle varianter mellom disse er jeg/vi blitt utsatt for. En kjent debattant skrev på et åpent og mye brukt forum i februar i år i en tråd med tittelen «Dine mest radikale ønsker» at hans ønske var at alle liberalister i betydningen «nattvekterstatliberalist» skal skytes (Innlegget ble ikke sensurert, og jeg har en skjermdump). Noen har også hevdet at medlemmer av vår ungdomsorganisasjon bør tas hånd om av barnevernet. (Vi har politianmeldt enkelte av de alvorligste truslene, men disse sakene er alle blitt henlagt.)

Denne mobbingen er bare forferdelig, og det finnes ingen unnskyldning for slik oppførsel.

Det svaret som alltid kommer når pressen finner det for godt å skrive om slikt – dette foregår kontinuerlig, men pressen tar det opp bare en gang i blant - er kampanjer iverksatt av politikere. Det har vært om ikke utallige så i hvert fall svært mange slike kampanjer de siste årene, og effekten kan vel ikke sies å ha vært annet enn null (om den da ikke har vært negativ, dvs. har bidratt til øket mobbing).

Den siste kampanjen vil komme fra sittende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, men foreløpig sier han at det skal foretas en gjennomgang av tidligere kampanjer. VG: Røe Isaksen er tydelig på at [det tidligere] antimobbearbeidet har mislyktes. Nå varsler han en full gjennomgang av norsk mobbepolitikk....

Men hvorfor skjer dette? Hvorfor er det slik at noen mobber? Hva kan få en slutt på dette?

La oss først si at man aldri kan få en fullstendig slutt på dette. Det vil alltid kunne forekomme. Men de tallene som VG forteller om sier at dette er et enormt problem.

Hvorfor er det slik at noen mobber? Det bunner i lav selvtillit hos de som mobber, og det kommer av mangel på å kunne sette seg inn i andres situasjon slik at de kan forstå hvor forferdelig det er å bli utsatt for krenkende oppførsel, uttalelser, handlinger, etc.

Men det viktigste poenget er etter vårt syn følgende: Dette kommer av en kolossal mangel på folkeskikk. Dette betyr at svært mange ikke har lært alminnelig folkeskikk.

Og hvor skal de så ha lært dette? Dette er noe man skal lære av sine foreldre/sin familie under oppveksten. Slik oppdragelse er ikke noe som kan skje dersom foreldrene kun setter av en halvtimes kvalitetstid med barna annenhver søndag, det er noe som krever kontinuerlig oppfølging – ikke bare fra dag til dag, men fra time til time - over mange år.

Med andre ord; det store antallet tilfeller av mobbing kan i betydelig grad komme av at dagens foreldregenerasjon har sviktet i sin rolle som oppdragere.

Og dette kan til en viss grad skyldes slike ting som at man i alt for stor grad har en kultur som er preget av ansvarsløshet og en tro på at staten ordner opp – svært mange barn blir i dag i liten grad oppdratt av sine foreldre, de blir oppdratt i barnehaver og på skolen. Eller det er i hvert falle dette mange foreldre tror eller håper.

Kunnskapsministerens antimobbekampanje vil nok få bred støtte. Hvis mange tror at man kan løse et slike dypt og alvorlig problem ved å sette i verk noen kortlivede kampanjer, så viser dette at folk flest en tendens til å foretrekke overfladiske og på kort sikt behagelige løsninger.

Men når velgerne for det meste tror at man kan få bedre vær ved å stemme på venstreorienterte partier, eller at man kan bekjempe voldelige barbarer med dialog, og at man kan bekjempe kriminalitet ved å være stadig snillere og mer ettergivende overfor kriminelle, så er velgermassen såpass lett å lede av demagoger og maktmennesker at man ikke bør bli overrasket dersom de tror at man kan bekjempe mobbing med kampanjer iverksatt av politikere. Det som må til et en dyptgripende kulturell endring i foreldrenes forhold til sine barn. (skrevet av VM).

.

.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobbing/elever-som-mobbes-17-000-anta...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobbing/kunnskapsministeren-alle-alar...