Statsbudsjettet i havn: de viktigste sakene

For noen dager siden ble forhandlingene mellom de blåblå og småpartiene KrF og Venstre avsluttet etter flere uker med intense og langdryge forhandlinger, og resultatet er nå klart. Forhandlingene endte med at hele ca 7 promille av det opprinnelige budsjettforslaget ble endret.

VG fremstiller resultatet slik i en overskrift: Siv [som altså er FrPs finansminister Siv Jensen] gir avgiftssjokk til folk flest i budsjettforliket
** Du må betale avgift på hver eneste handlepose ** Dyrere flyreiser ** Dyrere strøm ** Snorre Valen [SV]: – I'm deeply avgifts-shocked! ** Frps forhandlingsleder: - Jeg er lei meg

VGs reportasje er selvfølgelig heller ikke denne gang saklig, dette er politisk propaganda som har som formål å henge ut FrP: Alle burde vite at FrP ikke har flertall, og at FrP derfor ikke kan få det budsjettet de vil ha. Budsjettet er et kompromiss.

Artikkelen sier videre: Frp-leder Siv Jensen har gått med på å innføre og øke en rekke avgifter som du må betale neste år i budsjettavtalen med KrF og Venstre. Skatte- og avgiftslettelsene i 2015 er nå redusert fra regjeringens forslag på 6,8 milliarder, til 4,1 milliarder kroner.

Budsjettet på noe mer enn 1300 mrd kr, og VG fremstiller det som om det gis en skattelettelse på 4,1 mrd kr.

Men egentlig er skattenivået det som staten tar inn, og her er det en økning. Fra 1 293 mrd kr for 2014 til 1 328 mrd kr for 2015. (Tallene er fra Gul bok; tallet for 2015 er fra før forhandlingsresultatet ble klart.)

Men vi skal se litt nærmere på en sak som, hvis man skal dømme etter antall spaltemeter den er blitt tildelt i omtalen av forhandlingsresultatet, er den viktigste. VG: Det innføres en plast- og papirposeavgift på 1,50 kroner per plastpose. Det innbringer én milliard kroner til statskassen.

FrP trengte 1 mrd kr for å få budsjettregnestykket til å gå opp. Dette endte med at FrP foreslo denne avgiften (det er dog noe strid om hva som egentlig skjedde; noen i FrP legger skylden for avgiften på Venstre).

Dersom FrP trengte 1 mrd kr kunne de f.eks. ha solgt statlige eiendommer for dette beløpet, men dette var vel et alternativ som FrP enten ikke tenkte på, eller som de neppe ville bry seg med å forsøke å få gjennomslag for.

Men tilbake til plastposeavgiften. Bæreposer som vi tidligere har fått for ca 1 kr pr stk når vi handlet skal nå visstnok koste kr 2,50. Dette betyr vel noe sånt som at de som ikke tenker på å ta med seg en veske hjemmefra når de går i butikken må ut med ca 10 kr pr uke, eller ca 500 kr per år. Dette er egentlig en avgift på glemsomhet, og det er underlig at ingen har tatt til orde for å beskytte denne svake gruppen.

Posen med avgiften har ennå ikke fått et eget navn, men «Siv-posen» er blitt foreslått. Andre og kanskje enda mer kreative forslag vil nok komme i de nærmeste dagene. La oss også nevne at navnet «Fjose-pose» er opptatt: en "Fjose-pose" er Vinmonopolets pose uten logo. Denne posen ble oppkalt etter Bergfrid Fjose, som var sosialminister fra KrF i et år fra oktober 1972. Hun fikk Vinmonopolet til å fjerne sin logo fra de posene de ga sine kunder; hun og KrF mente at dersom folk gikk omkring med poser med Vinmonopolets logo klart synlig ville det føre til at det ble flere alkoholikere. (Noen poser med Vinmonopolets logo skal visstnok fortsatt finnes, og dersom de dukker opp for salg til samlere på finn.no eller på ebay.com, selges de for store beløp.)

Men vi har et alternativt forslag. Det finnes noe som heter «kildesortering». Dette begrepet er nok velkjent for politikere, byråkrater og de ansatte i de utallige statsfinansierte NGOer som har dukket opp de siste tiårene, men er nok ganske ukjent for folk flest.

«Kildesortering» innebærer at husholdningene må anbringe sitt avfall i ulike beholdere alt etter hva avfallet består av: matavfall skal plasseres for seg, plast skal plasseres for seg, glass skal plasseres for seg, papir skal plasseres for seg, metall (hermetikkbokser, etc.) skal anbringes for seg, osv. Dette betyr at man på sitt kjøkken må ha innpå et halvt dusin eller flere ulike søppelbøtter for disse ulike typene avfall.

For å gjøre det enklere for folk å oppfylle kravet om kildesortering er det mulig å få søppelposer i butikken, og disse er kodet med farge alt etter hva man skal anbringe i dem (i hvert fall er det slik i Oslo).

Grunnen til at denne underlige praksisen er innført er at noen politikere er blitt overbevist om at det er en god ide.

Vårt poeng er at man kan få disse posene i butikken, og de er gratis. På Oslo kommunes hjelpsomme nettside kan man lese følgende om dette tema: Blå og grønne poser til kildesortering kan du hente hos: Bunnpris, Centra, Coop, Ica, Joker, Kiwi, Meny, Rema 1000, Rimi, SPAR, Smart Club og Ultra. Om det mangler poser, spør betjening om de kan bestille. Posene er gratis. Du kan også bestille posene når du handler andre varer på kolonial.no

Vårt poeng: Man tar altså en rull med slike poser når man handler, de scannes i kassen (noe som er meget viktig) sammen med de andre varene man har handlet, men man slipper altså å måtte betale for dem (man har allerede betalt for dem over skatteseddelen). Når mannen eller damen i kassen ved avslutningen av handelen høflig spør om man vil ha en bærepose til kr 2,50, svarer man «Nei takk», og så river man en pose (eller to) fra rullen med blå eller grønne poser som nå ligger anbrakt sammen med varene man har kjøpt, og så bærer man sine varer hjem i disse posene.

Dersom man anvender denne metoden vil man spare utgiften på ca kr 500 kr pr år som plastposeavgiften ellers ville ha påført en.

Uansett så viser budsjettet at forskjellene mellom de blåblå og de rødgrønne ligger i størrelsesorden 7 promille. Og ingen burde være overrasket over dette.

Vil man han en endring må man stemme liberalistisk!
.
.
.
.
..

.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsbudsjettet-2015/siv-gir-avgiftss...

http://www.statsbudsjettet.no/dokumenter/gulbok.pdf

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/full-forvirring-o...

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/kildesortering_av_matavfall...

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/kildesortering_av_matavfall...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/full-forvirring-o...