Israel river hus

Ikke ett eneste hus til en jødisk terrorist er revet, men hundrevis av hus til ikke-jødiske terrorister er blitt det. Har dere glemt noen hus, Israel? Dette spørsmålet stilles av professor i religionsvitenskap Dag Øistein Endsjø på prominent plass i Aftenposten 25/11.

Det Endsjø hevder er korrekt, men til tross for at han har fått mye plass til å spekulere omkring dette så kommer han overhode ikke inn på det som er årsaken til at dette skjer.

Endsjø burde ha nevnt følgende: hvordan forholder man seg til terrorister og forbrytere som ikke frykter å bli drept under angrepet, som ikke frykter å bli satt i fengsel, hvor familien og det samfunn terroristene kommer fra betrakter dem som helter og martyrer, og hvor det i hvert fall i tidligere tider var slik at familiene til terroristene som ble drept i angrep mot Israel eller som sitter i fengsel i Israel mottok generøse støtteordninger?

Hvordan skal man da straffe terroristene? Israel har valgt å rive hus til familiene til de som utfører terrorangrep, i håp om at dette vil kunne avskrekke fremtidige terrorister fordi terroristen da vil vite at en terroraksjon hvor han dreper et antall jøder ikke bare vil føre til at han selv kommer til himmelen og kan nyte 72 jomfruer, men også at hans familie vil miste sitt hjem.

Grunnen til at Israel ikke river hus til andre typer terrorister er at ikke blir betraktet som martyrer, at familien som regel ikke er støtter deres terrorhandlinger, at de ikke betraktes som helter og martyrer, og at familiene ikke pga. dette vil motta generøse støtteordninger.

Når Endsjø sier at terroristhandlingene … rammer både israelere og ikke-israelere, jøder og ikke-jøder så er det sant, men når han fortsetter med at det eneste fellestrekket ved alle gjerningspersonene som ikke får husene sine revet, er at de er jødiske så er dette å fokusere på en helt ikke-essensiell forskjell mellom de to typene terroraksjoner.

Mitt poeng med dette innlegget er ikke å støtte Israels politikk på dette området, for det gjør jeg ikke, mitt poeng er å nevne et svært viktig moment som Endsjø av en eller annen grunn ikke nevner.

Mitt syn på hvordan denne tragiske konflikten kan bringes til ende er at man bør følge prinsippene som kommer til utrykk i John David Lewis’ bok «Nothing Less Than Victory» (Princeton University Press, 2010).
.
OPPDATERING: Innlegget over ble sendt til Aftenposten, og ble raskt refusert. Innlegget er da nr fire i vår ukentlige serie med refusjoner fra Aftenposten.
.
.
.
.
.
.
.

http://press.princeton.edu/titles/9120.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Har-dere-glemt-noen-hus_-Israe...