Takk til Aftenposten

Aftenposten ser det som sin oppgave å opplyse landets borgere og å bekjempe deres fordommer. Et typisk eksempel på hvordan de gjør dette så vi i gårsdagens utgave, hvor en kommentator på side 2 forklarer bakgrunnen for de siste ukers store demonstrasjoner i Tyskland.

Kommentaren er illustrert med et fotografi fra en slik demonstrasjon, og der ser vi et banner med følgende tekst: «GEGEN RELIGIÖSEN FANATISMUS und jede Art von Radikalismus». (Bildet er å finne i papirutgaven av avisen, men ikke i nettversjonen av artikkelen som linkes til nedenfor.)

En som bare kan gymnastysk vil kanskje tro at dette viser en mostand mot religiøs fanatisme og alle typer radikalisering. Men takke vært Aftenpostene vet vi nå bedre. Aftenpostens kommentator sier at demonstrasjonene er imot innvandring.

Så vi vil takke Aftenposten som viser oss at våre små tyskkunnskaper langt fra er tilstrekkelige til å forstå at en demonstrasjon som er «gegen religösen fanastismus» egentlig er imot innvandring.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Dette-er-demonstrantene-som-skre...