Gal medisin for Hellas

Sist helg var det valg i Hellas, og resultatet førte til at det er dannet en regjering bestående av den sterkt venstreorienterte Syriza, og det høyrepopulistiske partiet Uavhengige grekere. (Enkelte er overrasket over at slike partier har funnet sammen, men det burde de ikke være, kommunist-venstre og populist-fascist-høyre er ikke så forskjellige som mange tror.)

I valgkampen ga Syriza løfter om at nå skulle det ikke kuttes mer i offentlige tilbud og offentlige støtteordninger, og nå skulle ikke skattene for vanlige folk økes mer; fremtidens skatteøkninger skulle heretter bare ramme de rike, dvs. de som er dyktigst til verdiskapning (noe som vil føre til at enda flere av disse rømmer landet).

Syriza ønsker å boikotte EUs innstrammingspolitikk, en politikk Hellas må følge fordi de er med i EU. Grunnen til at EU kan presse Hellas er at Hellas har stor gjeld til banker i EU-land, en gjeld som regjeringene i EU-landene har garantert for. (Dersom Hellas ender opp med å ikke betale, vil det bli skattebetalerne i de andre EU-landene som må betale denne gjelden.)

Tyske myndigheter sier at det ikke kommer på tale å avskrive grekernes gjeld.

Syriszas leder har lovet at det skal bli flere jobber, større velferd og lavere skatter (for folk flest), samt å sette en strek over utenlandsgjelden som Hellas har. Dette er et sett med løfter som har ført til at han er blitt beskrevet som en trollmann eller som en løgner, referert bla. i TV2s nyhetssending søndag kveld.

Som regel sies det at det er innføringen av Euroen som er Hellas’ problem, og at problemene ikke ville ha eksistert dersom Hellas hatt sin egen valuta – det er derfor det snakkes om eurokrisen.

Dette er helt feil.

Problemet er at den greske staten har brukt alt for mye penger, og at grekerne har vent seg til et alt for høyt velstandsnivå i forhold til den produksjon og verdiskapning som befolkningen står for.

Dette har vært mulig fordi grekerne har fått mye - ulike typer velferdsgoder samt ikke-produktive jobber i det offentlige med høye lønninger - fra staten.

Dette har vært finansiert med voksende skatter og avgifter, og, etter hvert, når inntektene fra disse kildene ikke lenger har vært tilstrekkelige, med omfattende låneopptak.

Men en slik politikk går ikke i det lange løp, før eller siden vokser utgiftene forbi inntektene (og bankene vil ikke lenger gi lån), og da kommer krisen. Det er her Hellas er nå.
De politikerne som nå er valgt, og velgerne som har stemt på dem, innser ikke dette, og da fortsetter Hellas på den veien som vil skape stadig større problemer.

Det Hellas må gjøre er å deregulere og privatisere, innføre skatte- og avgiftslettelser, samt redusere offentlige utbetalinger og å redusere offentlige gratis-tilbud.

Dette vil føre til at det blir lettere å drive produksjon og verdiskapning, og det er dette som utgjør velstand.

Dessverre må vi konstatere at valgresultatet fører til at problemene i Hellas - og samme type problemer i alle andre velferdsstater - bare vil vokse i årene fremover.
.
.
.
.
..

http://www.aftenposten.no/nyheter/Alexis-Tsipras-forsoker-a-berolige-kre...

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Gresk-jordskjelv-odelegge...