Krigen

Ødeleggelsen av Baalshamin-templet i Palmyra er noe mer enn en vandalisering av kulturarven fra IS’ side. Det er en krigserklæring mot vestlig sivilisasjon og all sivilisasjon over hodet

Det er Hans Rustad som sider dette på document.no, og det er vanskelige å være uenig.

Vi siterer vider fra hans artikkel: IS [Islamsk stat] sier med dette: Vi vil utradere historiske minnesmerker, uansett hvor kostbare de måtte være. Det er en bevisst handling.

Det er ikke slik at IS gjør dette av irritasjon eller fordi de ikke forstår bedre. Det er en kalkulert handling. Den sier: Vi vil ødelegge dere og alt dere står for.

Vestlige medier og vestlige ledere har vanskelig med å fatte hvor radikal trusselen er. De håper og tror fortsatt på en virkelighet der IS utgjør en trussel fra randsonen.

De har vanskelig med å ta inn over seg sammenhengen mellom ødeleggelsen av Baalshamin-templet og Ayoub el-Khazzanis forsøk på massakre på Thalys-toget til Paris fredag. De orker ikke en gang tenke på alle de tusen europeiske muslimer som har reist til Syria for å bli som togterroristen.

Ødeleggelsen av det uerstattelige templet er ment å si at ingenting av det Vesten står for har noen verdi. Enten det er historie, kunst eller mennesker: Alt og alle skal ødelegges.

Det skal gjøres på en mest mulig spektakulær måte. Journalister og hjelpearbeidere får skåret hodene av i ritualer som minner om aztekernes menneskeofringer. Utvelgelsen er ikke tilfeldig: Journalister står for det frie ord, og hjelpearbeidere for barmhjertighet.

Også andre nyhetsnettsider skriver om dette. Her er VG: Oldtidstempel totalødelagt i Palmyra. En av de viktigste bygningene i den syriske oldtidsbyen Palmyra er ifølge FN blitt jevnet med jorden.
Satellittbilder sendt ut av FNs institutt for opplæring og forskning, UNITAR, bekrefter det mange har fryktet. Det berømte Bel-tempelet i oldtidsbyen - som står på UNESCOs verdensarvliste - er ødelagt, trolig av opprørere. Det 2000 år gamle tempelet var regnet som den religiøse hovedbygningen i Palmyra og var kjent for å være i svært god stand.

For to uker siden halshugget IS-opprørere den 82 år gamle arkeologen Khaled Assad, som i over 40 år var sjef for oldtidsmyndighetene i Palmyra.

Det er svært ille at primitive barbarer ødelegger sivilisasjon, men dett er ike unit i historien. Noe tilsvarende skjedde f.eks. da vandalene ødela Rom.
Wikipedia: Vandalene var et germansk folkeslag, som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket i den såkalte folkevandringstiden…. Vandalene tok Roma i 455 og plyndret byen i to uker fra 2. juni. De forlot byen med utallige verdisaker, inkludert byttet fra tempelet i Jerusalem som ble ført til Roma av Titus. De tok også med seg keiserinnen Licinia Eudoxia og hennes døtre Eudocia og Placidia. De ødela en enorm bysantinsk flåte som ble sendt mot dem innen 468.

Hvis vi holder oss til vår tid, så er ikke disse ødeleggelsene de første som fundamentalistiske muslimer har utføret. Første gang man hørte om dette var da Taliban ødela unike Buddha-statuer i Afghanistan for 15 år siden (nrk.no: Taliban-militsen i Afghanistan skyter mot de nesten 2000 år gamle Buddha-statuene i Bamiyan med raketter og granater. Fundamentalistiske muslimer betrakter avbildninger av personer eller guder som blasfemi, og ser statuer som kilden til potensiell avgudsdyrkelse.)

Enda verre enn slik ting er at IS dreper de som ikke passer inn i samfunn denominert av islam og sharia: opposisjonelle, avvikere, homofile, kristne, konvertitter, muslimer som tilhører andre trosretninger (motsetningene mellom shia og sunni er velkjent). Dette skjer på bestialske måter, og vi vil ikke omtale disse. Den som har gode nerver og tåler å lese slikt kan gå til en link i gjengitt nedenfor.

Hvor ligger skylden for dette? Det vanlige hos meder, intellektuelle og politikere har være på skylde på alt unntatt islam.

Vesten har siden 2001 en rekke ganger blitt utsatt for terrorangrep i større (New York, Madrid, Bali, London 2005) eller mindre skala (Boston, København, London 2013, Paris, på IKEA i Västerås).

Det vanlig har vært at presse, akademikere, politikere og politikere har benektet at angrepene har hatt noe med islam å gjøre, dette selv om gjerningsmennene eksplisitt sier ta de utføre sine handlinger med islam som begrunnelse.

President Bush etter 11. september 2011. -This attack has nothing to do With islam. It was perpetrated by evildoers who have hijacked the great religion of peace, islam.

Statsminister Cameron etter at en engelsk soldat ble drept på åpen gate i London: What happened on the streets of Woolwich shocked and sickened us all. It was a despicable attack on a British soldier who stood for our country and our way of life and it was too a betrayal of Islam and of the Muslim communities who give so much to our country. There is nothing in Islam that justifies acts of terror and I welcome too the spontaneous condemnation of this attack from mosques and Muslim community organisations right across our country

Det svenske politiet etter drapene på IKEA: -Drapene hadde ingen ideologisk eller politisk begrunnelse, de var uttrykk for ren galskap, dette selv om gjerningmennene ropte Allah Akbar.

Koranen inneholder utallige oppfordringer av typen Derp de vantro hvor dere enn måtte finne dem, og i det siste har flere som tilhører mainstream begynt å innse at årsaken til slike terroraksjoner innrømmet kan finnes i islam.

Her er Per Edgar Kokkvold i en kronikk i Aftenposten nylig: Vi bør ikke lytte til dem som vil frifinne islam for islamistisk terror.

Men hva gjør vi nå? Vårt syn er, som Rustad skrev, at Vesten står foran en kamp som kan bli like ultimativ som krigen mot nazismen. han sier også: Verden rygger tilbake for erkjennelsen av [dette faktum].

Sannheten er at Vesten politikere i dag, alle som en, også på dette bokstavelig talt livsviktige området, stikker holdet i sanden og later som ingen ting. Men denne krikken gjelder ikke bare politikerne, det gjelder også befolkningene: de vil ikke ta inn over seg at dette er en kamp, en krig, mellom fundamentalistisk islam og sivilisasjonen.

DLFs syn er følgende: Vesten bør gå til krig mot IS. IS bør nedkjempes militært, og de områdene hvor IS nå har en slags kontroll bør okkuperes i lang tid slik at de som holder til i disse områdene for mulighet til å leve i fred og frihet. Det var dette Vesten gjorde overfor Tyskland og Japan etter annen verdenskrig.

Men dette forutsetter at militære i de vestlige land kan benyttes til mer enn parader og minnemarkeringer etter annen verdenskrig (og til såkalt humanitær hjelp). Det er ikke mye som tyder på at det militære i dag på en effektiv måte kan brukes til det som er dets oppgave, nemlig å eliminere de som angriper oss.

Også i forkant av krigene mot Tyskland var det liten vilje blant Vestens politikere og befolkning til å innse hvor farlig nazismen var. Men når krigen kom var Vesten overlegen. Dette ble en krig som førte til kolossale materielle ødeleggelser, og til at 50 millioner mennesker eller mer mistet livet. Hadde Vesten vist styrke på 30-tallet hadde kanskje krigen vært unngått.

Vi frykter at Vesten, både politikerne og befolkningene, i dag er for blaute og feige og ettergivende til at noe slikt - en militær innsats som vil knuse IS - vil skje med det første. Vi får håpe at trenden snur før det er for sent og at Vestens sivilisasjon - med skille kirke/religion og stat, med en rasjonell kultur, med eiendomsrett, med videnskap, med høyverdig kunst, med rettsstat, med frihandel – kort sagt, med individuell frihet – vil overleve. Det er kun en kultur med slike verdier som kan gi mennesker gode liv.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/fn/oldtidstempel-totaloedelagt-i-palmy...

http://www.nrk.no/kultur/taliban-skyter-pa-buddha-statuer-1.542421

https://www.document.no/2015/08/en-krigserklaering-mot-sivilisasjonen/

http://www.aftenposten.no/meninger/Kokkvold-kommenterer-Tro-kan-ikke-fly...

https://www.document.no/2015/09/is-brenner-sjiamuslimer-levende/