Valgkampen

Det er valg i dag, og valgkampen er avsluttet for denne gangen. Men de som har fulgt med og som har sett en del tidligere valgkamper, vil ha lagt merke til at denne valgkampen til forveksling har vært lik de foregående valgkamper.

Men det er en forskjell: denne valgkampen ble avsluttet med en vaskeekte skandale av uanede proporsjoner (etter norske forhold).

De skyldige la seg helt flate, som er det klokeste å gjøre. Her er sitat fra en av de som hadde forbrutt seg, gjengitt fra oppslaget i Dagbladet: Jeg legger meg så klart langflat.

Hva var det saken dreide seg om? Hva er det disse har gjort? Jo, på en valgbrosjyre for MDG er to av partiets topper - stortingsrepresentant Rasmus Hansson og listetopp i Oslo Lan Marie Nguyen Berg – avbildet syklende uten hjelm!

Å ikke bruke hjelm når man sykler er ifølge de politisk korrekte et tegn på noe som er langt mer enn tvilsomt. En ekspert Dagbladet har hentet frem sier følgende: Hjelm symboliserer også ansvar og myke verdier. [Å ikke bruke hjelm når man sykler] er litt som å ikke gå på rød mann når det er barn til stede. Det er ikke ulovlig, men man kan bli sett på som ansvarsløs og barneuvennlig hvis man gjør det, ….

Så over til det mer vanlige. Alle partiene benytter seg av slagord. Her er et lite utvalg:

Trygghet i hverdagen, Bedre liv for deg og dine

Muligheter for alle

Ta kampen for et varmt samfunn

Menneskeverd i alle livets faser

For de som ikke klarer å gjette hvilket parti som står bak hvilket slagord, så var det så vidt vi husker FrP som sto bak det første, og så kommer slagordene for H, SV og KrF.

Men over til litt mer alvor: Alle partiene har kommet med løfter, og alle vet at de ikke vi bli holdt. Ap sier at de vil Ansette 500 flere folk i hjemmetjenesten, bygge 3000 nye barnehageplasser, ansette flere lærere i skolen.

H vil ha mer kunnskap i skolen, gjøre det enkelt for deg å ta miljøvennlige valg i hverdagen, ha mer synlig politi i hele byen.

Venstre sier bla. følgende: -de satser på trikk buss og bane, de vil at alle barn skal få en god oppvekst, de vil ha en by med grøntområder, mangfoldig natur og at Oslo skal være en god by å bo i, og at den skal være et trygt og morsomt sted å være hele døgnet

Men sannheten at slike løfter aldri vil bli holdt, og at alle vet - eller burde vite – at de ikke vil bli holdt.

Når politikere blir konfrontert med sine mange løftebrudd har de et godt svar. De kan bare si Velgerne ga oss ikke flertall. Hadde vi fått flertall ville vi ha gjennomført alt, men når vi havnet i opposisjon/måtte samarbeide med andre partier i posisjon, så kan man ikke vente at vi får gjennomført mye av det vi lovet.

Så valgkampen, og etter valget byråd, bystyrer og kommunestyrer, drives av folk og grupperinger som med vitende og vilje gir løfter alle vet at de ikke vil komme til å holde.

La oss skyte inn en sak før vi går videre. I Oslo har venstresiden sagt at de vil innføre eiendomsskatt, men Høyre går imot. Høyre sier til og med følgende:

NEI TIL EIENDOMSSKATT I OSLO!
Oslo Høyre vil ikke at det skal bli dyrere å bo eller vanskeligere å drive næringsvirksomhet i Oslo. Derfor sier vi nei til eiendomsskatt.
Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer boligeiere uavhengig av inntekt og betalingsevne.
Eiendomsskatt på næringseiendom rammer bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i Oslo, og som Oslo er avhengig av.
Å innføre eiendomsskatt er å skyve politiske problemer over på innbyggerne fordi politikerne ikke klarer å prioritere eller å drive kommunen effektivt innenfor kommunens budsjett.

Vi håper at eiendomsskatten ikke blir innført, men er Høyre å stole på?
Før forrige kommunevalg kunne man lese følgende: 13 Høyre-kommuner har innført eiendomsskatt. 13 av Høyres ordførere har enten innført eller utvidet eiendomsskatten i løpet av de siste fire årene- stikk i strid med partiets egne skatteløfter. (P4)

Politikere er da en gruppe mennesker som kommer med intetsigende slagord, som systematisk bryter løfter – noe de kan gjøre fordi løftene forutsetter at deres parti får et flertall deres parti aldri vil komme til å få.

Og folk flest mener at det er slike mennesker som skal bestemme over viktige arenaer i samfunnet som infrastruktur, skole, helsetilbud og eldreomsorg, og at de skal blande seg opp i alt annet – alt fra hvordan bedrifter drives til folks sexliv.

Før vi konkluderer vil vi tillate oss å gjengi noe som tillegges Mark Twain, noe fritt oversatt: Man kan lure på om politikerne er smarte folk som forsøker å lure oss, eller om de er enkle mennesker som virkelig mener det de sier og gjør.

Originalen er slik: Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on or by imbeciles who really mean it.

Vi vil normalt oppfordre velgerne til å stemme DLF, der det er mulig, eller til å stemme blankt. Alle de andre partiene er en del av problemet og ikke en del av løsningen. Men i år er det litt annerledes siden DLF ikke stiller.

Derimot stiller det nystartede Liberalistene i Oslo. Liberalistene har en politikk som ligger nær opp til den DLF har. Vi vil derfor avslutte med følgende oppfordring:

Stem Liberalistene, eller stem blankt.

Godt valg!
.

.
.
.
..
.

http://www.realclearpolitics.com/articles/2012/12/10/fake_twain_quotes_a...

http://www.realclearpolitics.com/articles/2012/12/10/fake_twain_quotes_a...

http://www.p4.no/story.aspx?id=424122

http://www.dagbladet.no/2015/09/11/nyheter/valg/sykkel/valg15/mdg/41054759/

http://oslo.arbeiderparti.no/nyheter/16867127

http://www.oslohoyre.no/wp-content/uploads/2015/09/Oslo-Høyres-hovedsaker-2015-2019.pdf

http://www.venstre.no/lokal/oslo/