Syria-flyktningene, 1

Den store tilstrømningen til Europa av flyktninger fra Syria og andre konflikt-områder i Midt-Østen og Nord-Afrika er en hendelse som sannsynligvis blir vise seg å være et viktig skille i Europeisk historie. Spørsmålet ert hvordan europeere - befolkningen og de valgte ledere - klarer å håndtere den.

Skal man bygge på det som hittil er skjedd tyder alt på at de ikke vil klare å håndtere denne krisen på en måte som vil resultere i at alvorlige konflikter unngås og at Europa fortsetter å være slik det var, dvs. at Europa vi endre seg til det verre.

En rekke skribenter har kommenter flere aspekter av denne utfordringen, og vi har en viss sympati for noen av dem, selv om ingen helt og fullt deler vårt utgangspunkt. En av de som har standpunkter som på enkelte viktige punkter til en viss grad sammenfaller med våre, er Hege Storhaug, og vi linker nedenfor til en kronikk hun publiserte i Aftenposten nylig. Vi vil dog sterkt presisere at ingen andre gir uttrykk for standpunkter som faller sammen med våre.

Vi skal kommentere to poenger som har med dette å gjøre, og så vidt vi har sett ter der ingen andre som har den samme vinklingen som vi har. Vårt første poeng handler om hjelp til flyktninger.

Flyktninger er mennesker i nød, det er mennesker som forsøker å komme seg unna krig og uro, og som forlater alt de eier og har og drar på meget usikkert vis inn i en fremtid hvor alt er usikkert.

Da trenger de hjelp. Og mange vil hjelpe, og det er bra. Har man noe å avse, har man noe å bidra med, og hvis man synes at dette er en viktig sak, så bør man hjelpe. Og som sagt, mange vil hjelpe. Et betydelig antall kjendiser har stått frem i alt fra reklamesnutter på TV, i avisannonser og gjennom appeller foran Stortinget har de oppfordre folk til å hjelpe.

Vi har som sagt stor sans for dette.

Og mange har bidratt. Røde Kors forteller: Givergleden og engasjementet fortsetter. I helgen var det stor bøssedugnad over hele landet, Møllergruppen bidrar med 1 million kroner og Statskraft gir 500.000 kroner. Givergleden fortsetter! Det innsamlede beløpet er nå oppe i 33,4 millioner kroner, inkludert bøsseaksjonen som resulterte i over 3,6 millioner kroner. - Statkraft vil støtte det internasjonale nødhjelpsarbeidet gjennom Røde Kors som er tilstede både inne i Syria, i nabolandene og langs hele fluktruten gjennom Europa. Røde Kors er en av de organisasjonene som virkelig kan gjøre en forskjell, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland i Statkraft.

Men det er enkelte av de poenger som er kommet frem som vi er helt uenige i. Enkelte har sagt at «Norge bør hjelpe» eller at «siden vi er et av verdens rikeste land må vi bidra», etc.

Vårt syn er at dette utgangspunktet er helt galt. Vi er ikke med på at «Norge» skal hjelpe, vårt syn er at de individer som er i stand til og villige til å hjelpe, skal gjøre det.

Når man sier f.eks. at «Norge skal hjelpe» så mener de at staten skal hjelpe, og at de skal gjøre dette på vegne av befolkningen. Staten skal gjøre dette ved å benytte penger tvunget fra befolkningen i skatter og avgifter. Vi er imot alt slikt.

Vi er imot at staten skal bruke innkrevde skattepenger til å dele ut til gode formål.

Vi er imot at politikerne skal kreve inn penger, og så skal disse samme politikerne fremstå som generøse og velvillige hjelpere – med andres penger
Vi er imot at «fellesskapet skal bidra», noe som ikke betyr annet enn at noen blir tvunget til å bidra av de som har politisk makt.

Vi er absolutt for at politikere og andre skal kunne bidra, men de skal i så fall gjøre dette med egne penger, og ikke med andre penger.

Hvis vi går litt dypere inn i dette så bygger det synet vi kritiserer på kollektivisme. Kollektivisme innebærer at gruppen er det primære, og at det enkelte individ må underordne seg det gruppen, kollektivet, måtte bestemme. Kollektivisme innebærer da at mennesker som søker makt og som har et ønske om å dirigere andre, lettere kan få slike umoralske og illegitime ønsker oppfylt.

Det er et kollektivistisk utgangspunkt som føre til utsagn som at «Norge må bidra».

Liberalister er individualister, og vi mener at individet er det primære, og dermed at ethvert individ skal ha full rett til å bestemme over seg og sitt. Dette inkluderer retten til å bestemme over egen inntekt.

Derfor er vi imot alle statlige støtte- og hjelpetiltak: vi er imot statlige asylmottak (eller at de skal finansieres med statlige midler), vi er imot alle stalig støtteordninger rettet inn mot innvandrere/flyktninger etc. (Men som sagt er vi for at de som med egne midler vil hjelpe til skal ha anledning til dette.)

(Vi vil på et senere tidspunkt kommentere et annet aspekt ved denne viktige endringen som nå er i ferd med å skje i Europa.)
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Moralisme-overstyrer-realitete...

https://www.rodekors.no/nyheter/sistenytt/stort-engasjement-og-givergled...