Syriaflyktningene, 2

For noen dager siden kommenterte vi ett aspekt ved problematikken omkring de såkalte «Syria-flyktningene». I dag vil vi kommentere et par andre aspekter.

Dersom et land er rammet av krig eller andre forhold som setter menneskers liv og trygghet i fare, er det ikke unaturlig at de flykter til tryggere områder. Det var dette en del nordmenn gjorde i perioden 1940-45: en god del nordmenn flyktet da til Sverige.

Et stort antall mennesker har i den siste tiden flyktet fra Syria og andre land i den muslimske verden siden dette er et område som er preget av krig og uro – dette gjelder bla. Syria, Irak og Libya.

Et meget stort antall mennesker – kanskje så mange som noen millioner – har flyktet til først Jordan og Saudi-Arabia, men store antall har også lagt ut på en meget farlig og risikabel reise over Middelhavet til Italia og Hellas.
Men mange av de som har kommet til Europa reiser videre; de er ikke fornøyd med det tilbudet de får i disse landene, og de reiser videre nordover – til Frankrike, til Tyskland, til England, til Skandinavia. Noen drar også østover og forøker å komme inn i land som Ungarn.

I Norge har der vært en debatt om at vi skal ta imot 10 000 av disse menneskene, men etter sterk motstand fra FrP skal visstnok tallet være redusert til 8 000. I Tyskland har det vært snakk om at de skal ta imot 800 000 mennesker.

Disse menneskene reiser altså videre fra Italia og Tyskland for å nye godt av de velferdsgodene som de får i disse landene, og som de ikke kan få i tilstrekkelig omfang i de land de først ankom til.

Etter vårt syn er det da galt om omtale dem som flyktninger, de er innvandrere eller migranter. En flyktning er en som flykter fra sitt hjemland for å unngå forhold som truer hans liv. I dette tilfellet velger disse menneskene å forlate Italia og Hellas, som er trygge land, for å komme til land som kan tilby enda mer generøse velferdsordninger til de som ankommer.

Det er opplagt at disse menneskene reiste fra forferdelige forhold, men når de forlater land lengst sør i Europa så gjør de dette ikke fordi de flykter, de gjør dette fordi de vil nyte godt av de meget generøse velferdsordninger som finnes i landene lenger nord i Europa.

Dette vil koste de land som tar imot den enorme beløp. Vi kom over følgende i Nettavisen for et par dager siden.

Hvis Norge tar imot 100.000 syriske flyktninger, kan regningen bli 430 milliarder kroner. Ingen vet hvor pengene skal tas fra. Finansavisen har gjort regnestykket norsk offentlighet kvier seg for å gjøre. Dersom de syriske flyktningene som kommer nå har like lav sysselsetting som tidligere ankomne syriske flyktninger, blir belastningen for den norske velferdsstaten enorm.

- I så fall vil 100.000 syriske innvandrere bety en nettokostnad på totalt 430 milliarder kroner, skriver Finansavisen. Regnestykket er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. SSB har tidligere anslått at en gjennomsnittlig ikke-vestlig innvandrer i løpet av et livsløp får 4,2 millioner kroner mer i ytelser fra staten enn vedkommende yter tilbake i skatt.

Hvor skal disse pengene komme fra? Jo, de kommer fra norske skattebetalere. Og hvor mye blir det? Det blir om lag 200 000 per skattebetaler.

Dette er opplagt helt og totalt og fullstendig uholdbart. Man kan da regne med at politikerne i de store partiene vil gjøre som de alltid gjør: dels vil de stikke hodet i sanden og late som om problemet ikke eksisterer, og dels vil de skyve problemet foran seg slik at det ikke rammer før de selv er gått av.

Men hvordan har vi da kommet i en slik situasjon? Hva er årsaken til at norske skattebetalere skal tvinges til å betale 430 milliarder kr (hvis vi baserer oss på de som Nettavisen skrev)?

Som kjent inneholder FNs menneskerettighetserklæring følgende punk (Artikkel 25): Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Denne såkalte rettighetserklæringen er ukontroversiell, dvs. alle unntatt liberalister slutter opp om den.

Dette punktet sier at alle har rett til å bli forsørget av staten, dvs. av skattebetalerne, dvs. av andre mennesker. Den sier altså at alle har en plikt til å forsørge andre mennesker. Dette prinsippet er nedfelt i velferdsstaten, et system som hverken er moralsk, rettferdig, effektivt eller bærekraftig, men som alle unntatt liberalister slutter opp om.

Og det er dette som de ankommende migranter baserer seg på.

Så det nytter nok ikke for sosialdemokrater å protestere mot det som skjer. Dvs. det vil være en selvmotsigelse for sosialdemokrater å protestere mot at Norge skal ta imot 8000 eller 10 000 eller 100 000 såkalte flyktninger fra Syria eller andre steder og tvinge Ola Normann til å forsørge dem, når de er tilhengere av Menneskerettighetene og velferdsstaten.

Det finnes et enda mer fundamentalt prinsipp som gjør dette mulig. Det som gjør dette mulig er den etikk som heter altruisme. Altruisme sier at det som er moralsk høyverdig er å ofre sine egne verdier til fordel for andre. Jesus sa det slik i Bergprekenen: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham

Hva altruismen betyr i praksis vil vi nå fremover få god erfaring med.

Igjen, det er bare liberalister som ikke slutter opp om dette, og liberalismen forkaster altruismen som den menneskefiendtlige ideologi den er, liberalismen bygger på rasjonell egoisme.

(La oss til slutt gjenta vårt poeng fra vår forrige kommentar om dette: vi vil ikke hindre noe i å komme hit, men vi mener at de, dersom de skal ha hjelp, må få dette via frivillige bidrag fra private, vi er imot at de skal få støtte med midler som staten har tvunget fra skattebetalerne).
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/mener/frykter-gigant-regning-for-syriske-innvan...

http://stemdlf.no/node/5730