Jonas Gahr Støre - vår neste statsminister?

Arbeidepartiet har i mange tiår vært landets desidert største parti, men de siste målinger viser dog at Høyre faktisk er blitt større enn Ap. Dette er en helt unik situasjon, og har ført til at aviser som VG benytter overskrifter som Krisemålingen, og at de nylig publisere en sak med følgende ingress: Det er vanskelig å tro det vi ser. At Ap er i ferd med å miste posisjonen som Norges største parti. Og at Jonas Gahr Støre ser ut til å tape valget han var helt sikker på å vinne.

Dette kan tyde på at vi ikke går mot et regjeringsskifte, slik en rekke tidligere målinger har tydet på. Men hvorvidt vi får et regjeringsskifte kommer også an på hvordan en rekke andre partier gjør det bla. MDG, Rødt og Venstre, og selvsagt hvordan det går for de sittende regjeringspartier FrP og Høyre.

Men som sagt, Ap har så og si hele tiden etter 1945 vært landets desidert største parti. Man skulle da tro at de har mange gode folk å plassere i viktige posisjoner. Men deres leder er nå Jonas Gahr Støre, og dersom det blir et regjeringsskifte er det Støre som blir statsminister. Og hva slags mann er dette?

Støre er mangemillionær og akademiker – han er utdannet i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris, og har bla. har vært generalsekretær i Norges Røde Kors, utenriksminister og helseminister. Men han har en stor garderobe full av skjeletter, og disse blir faktisk en gang i blant trukket frem i avisene. Vi vil her gi en liten oversikt over innholdet i denne garderoben. Og vi minner om at denne mannen kan altså bli Norges neste statsminister.

Det har forekommet noen tilfeller hvor Støre ikke har vært helt sannferdig, for å si det slik. Vi vil nevne tre tilfeller. Det første handler om kontakter mellom norske myndigheter og terroristorganisasjonen Hamas mens Støre var utenriksminister.

Fra TV2s nettside: I all hemmelighet har utenriksminister Jonas Gahr Støre hatt flere samtaler med topplederen i Hamas, Khaled Meshaal. Både USA og EU har klassifisert Hamas som en terror-organisasjon.

Offisielt har Norge kun kontakt med Hamas på embetsmannsnivå, men i et eksklusivt intervju med TV 2 bekrefter Khaled Meshaal at han har ført samtaler med utenriksminister Støre.

På direkte spørsmål om han har hatt samtaler med Norges utenriksminister, svarer Meshaal:

– Ja, jeg har hatt flere samtaler på telefon med Norges utenriksminister.

Støre svarer i et intervju med TV 2 først «nei» på spørsmålet om han har hatt samtaler med Meshaal.

Konfrontert med hva Hamas-lederen sier til TV 2 ønsker Støre så å avbryte intervjuet og starte opptaket på nytt.

– Kan ikke vi ta opptaket på dette på nytt? Ditt forrige spørsmål var litt upresist, sier utenriksministeren til TV 2s reporter.

– Om du har snakket med Meshaal?

– Jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med ham.

– Jeg spør om du har snakket med ham.

Etter at spørsmålet blir stilt på nytt, svarer Støre dette:

– Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg i mellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med ham. Og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas, i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka, og fram til de ble enige om en regjeringsplattform.

– Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas?

– Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjeder frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt. Men vi har ikke hatt politiske kontakter, sånn sett, med dem siden samlingsregjeringens tid, sier Støre.

Kilde: http://www.tv2.no/a/3400055

Den andre eksempelet handler om Muhammed-tegningene. Nettavisen skriver: Utenriksminister Jonas Gahr Støre skjulte sannheten om Muhammed-tegningene for arabiske medier, hevder Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk i ny bok. I boka «Truet av islamister» hevder Magazinet-redaktøren at utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg bevisst «skjøv en liten kristen avis foran seg» under striden om Muhammed-tegningene. Selbekk viser til at store aviser som Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde trykket faksimiler av tegningene før Magazinet gjorde det. Likevel fortsatte Støre å bruke påstanden om at det bare var Magazinet som hadde publisert karikaturene, også i et intervju med den arabiske TV-stasjonen Al Arabiya i begynnelsen av februar. Intervjuet skjedde bare to dager etter at rasende demonstranter angrep den norske ambassaden i Damaskus. Det var det farligste punktet under striden om tegningene. Hva hadde skjedd hvis noen arabiske journalister hadde meldt hjem om at flere av de største toneangivende avisene hadde trykket tegningene, mens den norske utenriksministeren fortalte arabiske medier noe annet? undrer Selbekk overfor Nettavisen.

Redaktøren hevder at Regjeringen talte mot bedre viten under deler av Muhammed-striden, og at det var lettere å angripe Magazinet enn andre store aviser.

- Regjeringen skjøv en liten avis foran seg. De visste at tegningene hadde stått på trykk tidligere i Norge. Likevel understreket og gjentok Støre at ingen «toneangivende» aviser hadde trykket dem. Hvorfor gjorde han det når andre norske aviser beviselig hadde trykket dem? spør Selbekk. Nettavisens overskrift var - Støre bløffet om tegningene.

http://www.nettavisen.no/757216.html

Den tredje saken handler om forholdet mellom Støre og hans venn skipsreder Felix Tschudi og om Støre var inhabil da Utenriksdepartementet … støttet opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk (CHNL) med 6 millioner kroner over fem år (2008-2013).

Videre fra UDs side: 4,5 millioner kroner ble utbetalt i 2008 og 1,5 millioner ble utbetalt i 2011. Senteret var opprinnelig tilknyttet Høgskolen i Bodø, nå Universitet i Nordland. Opprettelsen av senteret skjedde i et offentlig-privat partnerskap mellom blant annet Norges Rederiforbund og Utenriksdepartementet hvor myndighetene og næringen, representert ved Tschudi Shipping, gikk inn med like store beløp. Senere har flere aktører bidratt med midler til senteret, blant annet DNV, Rederiforbundet og Barentssekretariatet. I mai 2009 ble senteret omgjort til en stiftelse …

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/nordomraadelogi...

Støres handlinger i denne saken førte til en høring i Stortinget. VG kommenterte: Høringen fikk belyst at Støres forklaring knyttet til sin egen habilitet har endret seg flere ganger siden saken sprakk i mediene.

Det ble en svett seanse for Støre, da leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (FrP), tok for seg Støres forklaringer om habilitet.

Anundsen ville vite hvorfor Støre i Dagsnytt Atten 20. mars, ikke sa at han han hadde vurdert habiliteten sin til Tschudi i forbindelse med tildelingen til Senter for nordområdelogistikk. I redegjørelsen til Stortinget, skriver nemlig Støre at han hadde vurdert habiliteten sin i forhold til Tschudi.

Det klarte ikke Støre å forklare, men forsikret om at han snakket sant overfor Stortinget.

Støre la seg ikke flatere enn personligheten hans tillater, og det er ikke mye. Han innrømmet at en habilitetsvurdering før tildelingen ble gjort kunne ha fjernet tvil rundt forbindelsen til Tschudi, men han står likevel fast på at han ikke gjorde noen feil.

Allikevel brukte VGs som overskrift følgende sitat fra Støre: Jeg kan ta feil.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/stoere-etter-grillinge...

http://www.vg.no/nyheter/meninger/kommentar-svekket-stoere/a/10065556/

Støre løy om sin kontakt med Hamas, i saken om Muhammedtegningene løy han ved å gi inntrykk av at det var kun én liten avis – den kristne avisen Magazinet - som hadde publisert Muhammedtegningene selv om han visse at de var publisert i en rekke store aviser, og ang. UDs tildeling til en organisasjon hans skipsredervenn var stert involvert hadde hans forklaringer med VGs formulering endret seg flere ganger i løpet av undersøkelsesprosessen.

Foreløpig siste sak, en sak som vi så vidt berørte i en kommentar her for et par dager siden, er at Støre muligens benyttet svart arbeide da han fikk bryggen ved sitt landsted pusset opp svart.

Flere eksempler er å finne i en kommentar av Jan Petter Sissner med tittelen Kan vi leve med Støre som statsminister? som vi linker til nedenfor., men vi gjengir ett av dem: For venstresiden i norsk politikk er privatskoler og private helsetilbud svært problematisk. Det er både umoralsk og et svik mot felleskapet å benytte seg av slike tilbud, fordi Arbeiderpartiet mener at det vil svekke det offentlige tilbudet så dramatisk at det vil ramme folk flest. Staten skal styre, eie og kontrollere skoler, sykehus og aldershjem til det beste for alle. I praksis gjelder ikke dette for partileder Støre. Etter en runde med pressen i 2013 måtte statsminister-kandidaten innrømme at han og hans familie var storforbruker av private tilbud som skole, legevakt og aldershjem.

Dette er altså noen fakta om mannen som Ap har nominert som landets neste stasminister.

.
.
.
.
.

.

http://sissener.blogg.no/1497601571_kan_vi_leve_med_stre_som_statsminist...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/gro-om-krisemaal...

http://www.vg.no/nyheter/meninger/stortingsvalget-2017/et-togkrasj-i-sak...

.
.
.
.
.
(Skrevet av VM)