Er du lei av at politikerne gir løfter som de aldri holder?

Helsevesen og skole er selvsagt svært viktige områder. Allikevel er det tydelig at det i disse sektorene finnes enorme problemer - folk dør i helsekø mens andre må vente i år for å få nødvendig behandling, i skolen har vi alt fra forfalne skolebygninger til lærere som hverken kan regne eller undervise.

Politikerne fra de andre partiene vil også ved dette valget love å løse problemene, men det har de også gjort ved alle tidligere valg uten at løftene er blitt holdt. Etter DLFs syn kommer dette av at det systemet vi har idag, at staten tar seg av alle viktige samfunnsområder, er et system som ikke kan fungere; resultatet må bli slik vi ser det i dag, og det vil nødvendigvis stadig bli verre.

Løsningen er at folk beholder sine penger, at de selv fritt kan velge og betale for lege, sykehus, skole, o.s.v. Nå betales slikt over skatteseddelen, noe som gjør tjenestene langt dyrere og mye dårligere enn de ellers ville ha vært. Når den som mottar en tjeneste også er den som betaler for den vil vedkommende velge kvalitet, slik vil kvalitet bli et kriterium for de som tilbyr tjenestene og kvaliteten vil stadig bli bedre. Med en slik løsning vil store og viktige sektorer, som helsevesen og skole, ikke lenger primært styres av de ansattes interessegrupper men av dets brukere.

Stem for frihet fra tvang og overformynderi - Stem på Det Liberale Folkepartiet!