February 2009

Demokratiets problem

Vi mener ikke med denne overskriften at demokratiet kun har ett problem, men vi skal i dag kort kommentere et av de alvorligste problemene demokratiet innebærer. Demokrati betyr som kjent at flertallet bestemmer, og at det er ingen grense for hva flertallet kan bestemme.

Nattmat og fyll

Vi trodde at rekorden i ukloke vedtak fra våre folkevalgte var følgende sak som ble presentert i Dagsrevyen for noen år siden: "Nå har politikerne vedtatt en lov som ingen hadde sett konsekvensene av" var innledningen. Bakgrunnene var at det var dårlige tider i byggebransjen, og en del ansatte ble permittert for at bedriften skulle spare utgifter når inntektene gikk ned i mangel av oppdrag. Det ble så vedtatt en lov som gjorde det vanskeligere for bedriftene å permittere ansatte. Og hva skjedde da? Jo, de ansatte det i en periode det ikke var bruk for, de ble sagt opp.

Opp og ned med SAS

SAS ble opprettet tidlig på 50-tallet i en periode da små land gjerne ville ha egne nasjonale flyselskaper fordi de trodde at dette ga dem øket prestisje. Når var de nordiske landene så små at det måtte tre av dem til for å opprette et flyselskap, et flyselskap som så stort sett fikk monopol på ruter i og til/fra Skandinavia - det var jo regjeringene, dvs. eierne, som bestemte hvem som kunne fly hvor. (Widerøe, startet på 30-tallet, fikk dog allikevel fly mellom enkelte kystbyer, mens Braathens SAFE fikk fly på enkelte utenlandsruter. Begge disse var langt eldre enn SAS.)

Blinde høner

Resultatet av prosessen om ny lovgiving om blasfemi har fått det best tenkelige resultat. Antagelig kom dette av at Senterpartiet bommet totalt, at Statsministeren snudde opp-ned på forholdet mellom Storting og Regjering og ikke fikk gjennomslag, at regjeringspartnerne kommuniserte dårlig med hverandre, og at det kom et ikke ubetydelig opprør blant vanlige folk mot denne begrensningen av ytringsfriheten.

Politi med hijab

Regjeringen har nå bestemt at muslimske kvinner kan benytte hijab under tjeneste i politiet. Vi kan altså i fremtiden risikere å se kvinnelige politibetjenter med hijab til politiuniformen. Grunnen til at regjeringen har bestemt dette er antagelig den oppfatning at hijab er noe som islam pålegger sine kvinnelige tilhengere å bære, og at de vil at politiet skal være åpent for alle folkegrupper.

Regjeringens krisepakke for bankene

Regjeringen la i går frem sin krisepakke for bankene. Regjeringen går inn for å bevilge 100 mrd kr, og TV2 presenterte dette som om 50 mrd skulle gå til bankene via det nyopprettede Statens finansfond, og 50 mrd skulle gå til bedriftene via det nyopprettede Statens obligasjonsfond. Problemet som regjeringen forsøker å løse er at det har vært vanskelig for næringslivet å få lån, bankene har hatt for lite penger å låne ut.

Provosert?

Norske myndigheter er ifølge VG søndag "provosert" over oppførselen til en mann med flyktningestatus, og vurderer – vurderer! - å kaste ham ut av landet. Hvem er denne personen og hva har han gjort?

Restaurantsnusk

"Kampanje mot restaurantsnusket. Jakter på 1,3 milliarder!" står det på forsiden av Oslonå nr 1 2009. Det saken handler om er at det foregår mye skatteunndragelse og svart arbeid i restaurantnæringen, og at man ved å få en slutt på dette skulle kunne få 1,3 mrd kr mer inn i skatter og avgifter til det offentlige.

Feil fokus

Seks tidligere toppolitikere, bla. to tidligere statsministre, ble i går satt under etterforskning av Økokrim. Bakgrunnen er at de seks har mottatt for stor pensjon. Nå kan hvemsomhelst bli satt under etterforskning; det å bli satt under etterforskning er ikke en dom, så man kan si som Kjell Magne Bondevik gjør at "det er greit å bli etterforsket" - man vil da få en endelig avslutning på denne saken.

Ingen avklaring i Israel

"Valgresultatet ble det verste vi kunne få. Ingen klar vinner medfører at det bare blir kompromisser, og da kommer man ingen vei". Dette uttalte en israelsk velger i Dagsrevyen etter valget forleden, og vi er enige.

Chamberlain: Englands ledestjerne

Den nederlandske parlamentarikeren Geert Wilders ankom for en ukes tid siden England for å vise sin islamkritiske film "Fitna". Wilders er kjent som en klar og tydelig kritiker av islam, og på grunn av dette har han mottatt utallige drapstrusler. Han har derfor konstant beskyttelse av livvakter.

Det som skjedde når han ankom Heathrow var at han ble sendt direkte tilbake til Nederland. Vi siterer fra Daily Mail:

California

California er fra naturens side et av de mest velsignede områder som finnes: et varmt klima, lange strender med bademuligheter, kort vei til fjell med snø og muligheter for skigåing, osv. Pga dette har delstaten tiltrukket seg noen av de mest ressurssterke menneskene i USA og verden. Hollywood ligger der, og det gjør også en rekke universiteter og flere hitech-bedrifter.

Qaradawi og journalistene

Nylig fortalte Aftenposten at den høytstående "egyptiske muslimske lederen Yousuf al-Qaradawi i januar fortalte sine tilhørere at Hitlers fremferd overfor jødene var Guds straff, og at Hitler klarte å sette jødene på plass."

Aftenposten slo dette stort opp over to sider, og fortjener takk for dette, men de slo dette opp som om det var en stor og ny nyhet. Den som kjenner islam vet dog at slike tanker er vanlige hos muslimske ledere i dag.

Politikernes motivasjon

Hva er det som motiverer politikere*? Å gjøre det beste for samfunnet og folk flest? Det er slik de ynder å fremstille seg selv, og det er slik deres klakører i pressen som regel fremstiller dem. Sannheten er en annen: deres motivasjon er å skaffe seg stemmer for å få posisjoner og prestisje, og for å skaffe dette bruker de penger for å tilfredsstille visse velgergrupper. Men i blant slipper fremstillinger som forteller dette igjennom i presse. Det skjedde f.eks. i dag:

Ustilte spørsmål om hijab i politiet

Etter at statsministeren mandag sa at han ønsker en bred og grundig debatt om å tillate hijab til politiuniformen la justisministeren saken død to bare dager senere. Hva som er skjedd er ikke lett å si - var det en grov feilvurdering fra justisministeren, var det to statssekretærer som hadde gått bak minsterens rygg, var det en byråkrat som ved en feil hadde sendt ut en melding som ikke var klarert – ikke vet vi, men dette er ikke interessant i denne sammenhengen.

Bøllen og blondinen II

FrPs leder advarte mot en "snik-islamisering" av Norge i en tale på FrPs landsstyremøte sist helg. Dette gjør hun rett i. I de siste årene har norske myndigheter, medier, o.l. vært ettergivende overfor krav fra enkelte muslimer, krav som innebærer en reduksjon av den frihet som vi har og bør ha Norge.

Opp og ned og opp og ned

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er det næringslivet trenger. Alle statlige inngrep virker forstyrrende og ødelegger langsiktig planlegging. Dette gjelder også krisepakkene som myndighetene i mange land nå holder på med. De stadig skiftende pakkene fører til at folk i næringslivet holder seg nærmest helt i ro i påvente av en ny pakke som i neste runde kanskje vil gavne dem enda mer enn de som hittil er foreslått.

OJ og PFU

TV-komikeren Otto Jespersen - OJ - ble nylig felt i Pressens faglige utvalg for "jødehets". Aftenposten forteller slik om saken:

"PFU mener den kjente komikeren gikk over streken i en monolog der han omtalte jødeutryddelsen under andre verdenskrig.

«Jeg vil også benytte anledningen til å minnes alle de milliarder av lopper og flatlus som mistet livet i tyske gasskamre, uten å ha gjort noe annet galt enn å slå seg ned på personer av jødisk opphav», sa Otto Jespersen i programmet.

Folkhemmet går i graven …

I mange år var Sverige av praktisk talt hele verden betraktet som et ideal mht hvordan samfunn burde organiseres. I Sverige hadde man en stat som tok seg av alle fra vugge til grav, og velstanden var høy. Alle ble forstått; alle ble tatt vare på; alle fikk en sjanse til hvis dom gjorde bort seg; kriminelle ble ikke straffet, de fikk "vård" og en ny sjanse til å komme tilbake til samfunnet. (Mannen som i 1986 skjøt og drepte statsminister Olof Palme, Christer Petterson, hadde drept en gang før han drepte Palme, og sonet da ca seks år i fengsel for dette.