August 2010

Camerons regjering

Vi har mange ganger opplevet at konservative regjeringer holder langt mindre enn de lovet før valget. I valgkamper har konservative politikere iblant en frihetsvennlig retorikk, men når de kommer til makten så svikter de nærmst totalt alle sammen. Hvis vi holder oss til de siste tiår så gjeder dette politikere som John Major, George Bush sr & jr, Angela Merkel, og Nicolas Sarkozy. Det samme gjelder også norske konservative ledere i samme periode. De konservative som har skuffet minst er Margaret Thatcher og Ronald Reagan, som hadde enkelte gode, dvs. frihetsvennlige, elementer i sin politikk.

Nytt piratangrep - og feil respons

Igjen er et norsk skip, Oddfjells Bow Saga, blitt utsatt for et angrep fra pirater utenfor Somalia. Denne gangen ble angrepet avverget siden styrker fra NAVFOR befant seg kun ti minutter unna. Disse styrkene svarte på nødsignalet fra skipet ved å sende et helikopter med soldater, og piratene ble tatt i arrest.

Dette problemet har nå pågått svært lenge, og det er til stor skade for skipstrafikken. Skip blir fortsatt kapret, og rederiene må ut med flere titalls milioner kroner for å få skipene løslatt.

Lekkasjene på Wikileaks

For noen uker siden publiserte nettstedet Wikileaks 75 0000 – 90 0000 dokumenter om de alliertes krigføring (dette er en NATO-aksjon hvor også Norge er med) mot det islamistiske Taliban i Afghanistan.

Dokumentene kom antagelig fra det amerikanske forsvarsdepartementet, og innholder en kolossal mengde informasjon om ulike sider ved de alliertes krigføring.

Fedmebølgen

Den neste store bølgen som kommer til å ramme velferdsstaten med stor og meget skadelig kraft er, hvis vi skal tro nyhetsmediene, for eksempel Dagsrevyen 25/7, fedmebølgen.

Politikk etter innfallsmetoden

Det er fint at vi har politikere som statsminister Jens Stoltenberg, politikere som kan snu 180 grader i løpet av noen få uker uten at det koster dem noe. For fire uker siden uttalte Stoltenberg skråsikkert at valget om trase for fremføring av strøm til de stadig mer strømforbrukende bergenserne skulle gå i luftspenn gjennom Hardanger. Alternativet, sjøkabel gjennom Hardangerfjorden for en del av strekningen, var helt uaktuelt.

Et totalt svik

Dette leser vi på forsiden av Aften i går: ”Politiet ber kvinner planlegge hjemturen. Ikke trygt å gå hjem alene. Politiet: Greit at kvinner skremmes litt. ”Min intensjon er å bidra til å forebygge voldtekt” sier Hanne Kristin Rohde i oslopolitiet. I år er gjerningsmenn tatt i [kun] 3 av 12 overfallsvoldtekter”.

Dette er intet annet enn et totalt svik mot landets innbyggere, og mot oslokvinner spesielt.

Energi

Var det noen som virkelig trodde at beslutningen om å legge krafttilførselen til Bergensområdet i sjøkabel istedenfor i luftspenn ville løse problemene og stanse protestene? (Ja, vi vet at det som formelt er vedtatt kun er å utrede sjøkabel.)

Aftenposten i dag forteller at nå blir det protester og motstand der hvor sjøkabelen evt. skal opp av vannet.

Det inneffektive landbruk, mm

”Konklusjonene i Riksrevisjonens rapport om landbruket er deprimerende, men ikke overraskende lesning.

Landbruksforvaltningen får det glatte lag, fastsatte mål nås ikke, systemer er for komplekse og departementet har for dårlig kontroll og målesystemer, fastslår riksrevisor Jørgen Kosmo og hans medarbeidere.

Om Obama uten manus og venstrevridd presse

De fleste av de som ser president Obama på TV mens han holder en tale blir imponert; han ser ut til være en intelligent, kunnskapsrik, velmenende og sjarmerende mann som også er veltalende og karismatisk.

Men mange er ikke klar over at han, når han holder sine taler, holder seg 100 % til et manus. Dvs. han leser ikke fra et papir, han leser fra sin teleprompter. Når han ikke har sin teleprompter, eller når teleprompteren svikter og han må snakke uten manus, er han langt mindre veltalende, da er han faktisk langt mindre veltalende enn sin forgjenger, George W. Bush.

Reaksjonene på flomkatastrofen i Pakistan

Kanskje så mange som millioner av mennesker er rammet av flomkatastrofen i Pakistan: mange er omkommet, mange har mistet slektinger, mange har mistet sine hjem, mange får ikke mat og vann, vannet som finnes er kanskje farlig å drikke, det finnes ikke nok mat: mange mennesker trenger ulike former for hjelp.

Pakistans myndigheter var meget sene med å reagere, og mht internasjonalt hjelpearbeid har som vanlig i slike situasjoner USA stilt opp med kolossale ressurser, men ellers har det vært noe tynt.

Støtteordninger

” … somalske familier utnytter velferdssystemet” hevder Kadra Yusuf i en kronikk i VG i går. Det er ikke vanskelig å innse at denne og mange lignende påstander er sanne; det foregår en omfattende utnyttelse av de mange støtteordningene (vi snakker om offentlig støtteordninger) som finnes.

Moskeen ved Ground Zero

Som kjent er det planlagt å bygge en moské – eller rettere sagt et islamsk kultursenter – nær stedet hvor to kaprede passasjerfly ble styrtet inn i tårnene i World Trade Center 11. september 2001. Dette har ført til en del oppstyr, og vi skal kort kommentere noen av de elementene som har vært berørt i debatten i USA og her hjemme.

Seier i Irak?

I disse dager trekker de siste amerikanske stridende soldater seg ut av Irak, akkurat som president Obama hadde lovet. (En del rådgivere blir dog igjen.)

Men hvordan er det gått i Irak? Hva norske aviser sier er opplagt – norsk presse er sterkt anti-USA uansett hva fakta er. Vi skal derfor se på hva en amerikansk avis sier. Vi siterer fra Wall Street Journal. Under tittelen ”Victory in Iraq” leser vi 20. august følgende:

Frafallet i skolen

Kanskje så mange som en av tre elever i den videregående skole faller fra, dvs. de tar ikke endelig eksamen. Selv om SV har sett på dette som et stort problem og lovet å løse det, så har de ikke klart det selv om de har hatt undervisningsministerposten de siste fem årene. Når starter de en Ny Giv for å hindre dette frafallet.

Vi vil nok tro at SV ikke vil lykkes denne gangen heller. Kanskje er det slik at frafallet er et sunnhetstegn.

Fredriksen

Skipsreder John Fredriksen har nå endelig bestemt seg: han vil legge sin virksomhet utenfor Norge. Det var en periode hvor han visstnok vurderte å flagge noen av sine skip hjem, men for et par dager siden sa han endelig Nei, han blir i utlandet.

Grunnen er at de stadige endringer i rammebetingelsene gjør det svært vanskelig å drive verdiskapning i Norge; Fredriksen vil heller vil bruke den tiden og de ressursene det ville ha tatt å stadig tilpasse seg nye rammevilkår til å drive reell verdiskapning.

”Dreper på avstand”

”I en ny bok beskriver anonyme norske skarpskyttere hvordan de dreper intetanende Taliban-soldater på lang avstand”. Dette leser vi på forsiden av Aftenposten i dag.

Norge (som medlem av NATO) er i krig med Taliban/alQaidea i Afghanistan, og den praktiske siden av en krig handler om å drepe flest mulig fiendtlige soldater. Det Aftenposten forteller innebærer at dette i en viss grad skjer uten at norske soldater utsetter seg for fare, og vi synes dette er svært beundringsverdig og rosverdig.

Pensjoner og annet

Det er igjen om ikke bråk så i hvert fall opphetet diskusjon om pensjonene. Vi siterer fra Aftenposten:

” Massivt Ap-nei til deling av pensjon. Ap-representanter mener Kvinnepanelet forsøker å skru tiden tilbake. Dette blir som å skru tiden tilbake, sier Aps Gunn Karin Gjul.

- Kvinner må selv ta ansvaret, fastslår partifelle Arild Stokkan-Grande.

”Fjern skatt på trening!”

Overskriften har vi hentet fra Aftenposten i dag, og poenget er at trening er nyttig og at det derfor er ille at staten håver inn penger på noe slikt - skatten gjør treningen dyrere, derved vil færre få råd til å delta, og siden trening er sunt er dette ikke så bra.

Første skritt tilbake

Helt siden ”menneskeskapt global oppvarming” ble en sak for omtrent 20 år siden har vi i liberalistmiljøet visst at dette var en sak som ikke hadde noe holdbart videnskapelig grunnlag, og at påstanden ble brukt som påskudd for å øke politikernes makt.