November 2010

Valg i USA i morgen

Tirsdag er det Kongressvalg i USA. Alt tyder på at Demokratene vil gå på et kolossalt nederlag. Enkelte snakker ikke lenger om et valgskred eller en flodbølge, de snakker om en tsunami.

Hvorfor er det blitt slik? President Obama ble valgt for to år siden med et stort mandat fra folket, seieren hans var knusende. Men nå er han blant de minst populære presidentene USA noen gang har hatt, ja, enkelte hevder at han til og med er enda verre enn Jimmy Carter!
Hva er det som har skjedd?

Narrer, klovner og juksemakere

Narren hadde en viktig rolle. I tider hvor kongen var eneveldig, og hvor det kunne koste en mann livet om han kritiserte kongen, var det narren som hadde som oppgave å fortelle kongen upopulære sannheter, gjerne på en humoristisk måte.

Også i dag er det ofte slik. Selv om vi i dag har stor ytringsfrihet og det er få som blir drept pga sine meninger eller utsagn, blir politisk kritikk ofte fremme i mer humoristiske sammenhenger. En av de beste som forsøker å spille rollen som narr i dag er den amerikanske komikeren Jon Stewart. (Hans TV-show sendes på NRK2.)

Har de intet lært? ”USA kan starte seddelpressen”

På 20-tallet trykte de tyske myndighetene opp enorme beløp med tyske mark, dette i hovedsak for å betale krigsgjeld, men resultatet var at den tyske valutaen (mark) sank kolossalt i verdi og at den tyske økonomien ble ødelagt med arbeidsløshet, fattigdom og til slutt med diktatur som resultat. Har de ikke lært av dette?

Neste runde i USA

Valget i USA ga som ventet etter Obamas sterkt skadelige politikk en betydelig sier for Republikanerne. De fikk fleretall i Representantenes Hus, og de vant hele ni plasser i Senatet. Demokratene har nå kun 51 plasser i Senatet, de mistet sitt tidligere superflertall på 60.

Nå begynner oppløpet til det viktigste i neste runde, presidetvalget i 2012.

Mye kan skje innen den tid, men det er mange som allerede nå viser at de er interessert i å stille. En av de som har vært betraktet som mest interessant for liberalister er den nå nyvalgte senator fra Florida, Marco Rubio.

En meget underlig sak

En uttalelse i amerikansk UD har muligens avslørt en stor norsk skandale: pensjonerte politifolk har på oppdrag fra den amerikanske ambassade, dvs. amerikanske myndigheter, overvåket alle som har oppholdt seg i nærheten av den amerikanske ambassade i Oslo. (Dette inkluderer da alle de som har demonstrert mot ulike amerikanske politiske beslutninger, for eksempel den om å fjerne Saddam Hussein.) Skal vi tro de norske regjeringsmedlemmer som har uttalt seg om denne avsløringen i de siste dagene, bla.

Skivebom om markedsliberalisme i VG

I en uvanlig stor skivebom gir Nore/Mørland i sin artikkel i VG 7/11 en «skrupelløs markedsliberalisme» skylden for «Norges verste slum», dvs. problemene i Sinsenveien. Der er det junkies og narkoselgere, prostituerte, ulovlig fremleie, avviste asylsøkere som forsøker å unngå hjemsendelse, søppel og sprøytespisser mellom blokkene, osv. Politiet kjører iblant forbi, men gjør ingen ting. «Kyniske eiendomsaktører profiterer på Oslos mangel på utleieboliger» er Nore/Mørlands totale feilidentifisering av årsaken til problemene.

Statsstøtte

”Men det er ingen kontroll med hva pengene faktisk går til” leser vi på forsiden av dagens Aftenposten. Hva handler dette om? Statsstøtte, selvsagt. Og det er et utall av ulike slike ordninger, men akkurat i dag skriver Aftenposten om statsstøtte til politiske partier.

Dette handler dog ikke om den vanlige stemmestøtten som går som et beløp pr stemme til alle som stilte ved forrige valg, det handler om ”ekstrapenger”, som er ordet som brukes på forsiden av avisen.

Ulovlige barnehaver

Vi har alle hørt historiene fra det gamle Sovjet: bedriftsledere ble pålagt av myndighetene å oppfylle produksjonskvoter: en skofabrikk, for eksempel, skulle produsere et visst antall par sko i løpet av året, antallet ble bestemt av de politiske myndigheter, og hvis fabrikken ikke oppfylte kvoten ble sjefen sendt til Sibir (dette siste var kanskje noe overdrevet).

Denne gang skjer det i London

”Kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi i London. Ni personer og to politibetjenter skal være skadd” er en avisoverskrift i dag.

Det som skjer er enorme demonstrasjoner i London - kanskje opp mot 50000 personer deltar. Hvem er de og hva er foranledningen til demonstrasjonene?

Først noe om demonstrasjonene, og vi klipper fra Aftenpostens artikkel om saken:

”Studentopptøyer i London. Kamper mellom sinte studenter og politi i dag da studenter tok seg inn i Toryenes hovedkvarter i protest mot tredobling av studieavgiftene.

Den diktatoriske tenkemåte

Som kjent ble årets fredspris tildelt den kinesiske opposisjonelle Liu Xiaobo. Om det er noen som fortjener en fredspris så er det han. Men de kinesiske myndigheter ser det annerledes. I en artikkel i Dagbladet for et par dager siden forklarer Kinas ambassadør hvorfor Liu Xiaobo ikke er en freds- og frihetsforkjemper, men en farlig kriminell. Artikkelen viser en totalitær og kollektivistisk tankegang, og er så tydelig man kan ønske seg mht det avsløre en frihetsfiendtlig tenkemåte.

Vi skal sitere noen poenger og kort kommentere dem.

Enkelte lyspunkter

DLF er partiet for individuell frihet, og da er det ikke unaturlig at vi i våre nyhetskommentarer viser at de mange ting som utvikler seg i negativ retning skyldes fravær av individuell frihet. Siden frihetstilhengere i dag er svært få og derfor har liten innflydelse, vil det derfor være svært mange negative utviklingsktrekk å fortelle om og kommentere.

”Samfunnsmessig styring og kontroll”

”Samfunnsmessig styring og kontroll” var mantraet for noen tiår siden, og skulle være motsetningen til ”snevre bedriftsøkonomiske hensyn”, som ble betraktet som en uheldig måte å drive både bedrifter og samfunn på.

”Samfunnsmessig styring og kontroll” innebærer at folkevalgte skal ta helhetshensyn når viktige beslutninger skal tas, mens snevre bedriftsøkonomiske hensyn innebærer at bedriftene kun tenker på egen verdiskapning, egne kunder og egne ansatte, noe som ble oppfattet som kritikkverdig.

Konsulenter i det offentlige

”Konsulentene tjente 227 272 kroner per meter [av Bjørvikatunellen]” leser vi på forsiden av Dagsavisen i går 16/11, og inne i avisen finner vi overskriften ”Konsulentene håver inn penger”. Poenget i artikkelen er at konsulentene tjener for mye penger. Det er også laget en liste over ”statlig konsulentbruk”, hvor man finner de viktigste områder statlige organer bruker konsulentene til: ”IT-systemutvikling (72 %), IT-systemdrift (65 %), organisasjonsutvikling (56 %), osv”.

Fri forskning?

Forskning bør være fri, dvs. forskerne bør kun være motivert av å avdekke sannheter. De bør ikke bli utsatt for press fra utenforstående som ønsker et bestemt resultat, dvs. som ønsker at forskningen skal bekrefte et bestemt synspunkt.

Biodiesel

Det foreløpig siste tiltak i den lange rekken av skadelige ting som miljøbevegelsen har fått gjenomslag for er biodiesel.

Vi siterer fra lederen i siste utgave (18/11) av Teknisk Ukeblad:
”Biodiesel har vært definert som et miljøvennlig drivstoff som alternativ til fossile brensler som bensin og diesel. Senest i fjor ble det ramaskrik fra miljøbevegelsen da Stoltenberg-regjeringen fjernet avgiftsfritak for biodiesel i statsbudsjettet.

Siden den gang er to bedrifter som ble bygd spesielt for å produsere biodiesel nedlagt. ….

Skattelistene

Siden skattelistene offentliggjøres på Internett kan enhver med tilgang til en PC ved å taste inn et navn og en adresse finne ut hva vedkommende tjener. Hva kan dette føre til i praksis?

For mange, for få

«Mørke utsikter. Hvor lenge kan vi fortsette å utdanne våre barn til akademisk ørkenvandring, studiegjeld og arbeidsløshet?»

DLFs alternative statsbudsjett

DLF presenterer i dag sitt alternative statsbudsjett for 2011.

DLF har gitt dokumentet tittelen Et reelt alternativ, siden ingen av stortingspartiene står for noe reellt alternativ til dagens velferdsstat. DLF kritiserer blant annet de borgerlige partiers forslag til skattelettelser. De er både for små, og på galt sted. «Høyres forslag vil gjøre progressiviteten i skattesystemet enda verre,» sier finanspolitisk talsmann Petter Sandstad, som har ledet arbeidet med å utarbeide budsjettforslaget.

Enda en spiker i FNs likkiste

Til tross for at FN i de siste tiår har vist seg å være en korrupt og byråkratisk mastodont som ikke gjør noe nyttig (mht å løse internasjonale konflikter) har FN fortsatt stor oppslutning. Det virker som om de mange skandalene og den enorme udugeligheten ikke påvirker opinionen, som fortsatt tror at FN er verdens eneste håp, dvs. at FN er det eneste vi har som kan løse menneskehetens problemer.

«Avisene skjelver»

«Avisene skjelver» påstår Aftenposten på forsiden av kultur-delen i går 25/11. Forklaringen? «Papiravisene har alltid hatt momsfritak. Men fritaket kan gå tapt nå, når Mediestøtteutvalget leverer et forslag til omlegging av norsk mediestøtte. Mediehusene frykter at resultatet blir avisdød og oppsigelser. Forskerne er ikke enige om hvilke konsekvenser en momsplikt vil ha for avisene.»

Inne i avisen er følgende mulige konsekvenser av en momsinnføring listet opp:

«15-20 aviser i umiddelbar fare for nedleggelse.

Uønskede gjester

Bør en restaurant eller et diskotek eller en nattklubb kunne velge ut hvilke gjester den vil slippe inn? Bør den (dens ledelse) kunne si at den vil ha et miljø inne i sitt etablissement som er slik at noen av de som ønsker å komme inn ikke passer inn? Kort sagt, bør den kunne avvise personer som ønsker å komme inn?

Noen mener at en restaurant ikke bør kunne det. Vi siterer fra en sak i Dagbladet:

Lekkasjer

Det kan selvfølgelig finnes gode grunner til å lekke hemmeligheter. Dersom man ved en lekkasje av hemmeligheter kan avsløre eller forhindre kriminalitet, så er det en god ting.

Men å lekke hemmeligheter bare fordi de er hemmelige, er infantilt.
Den siste store lekkasjen fra Wikileaks faller i det store og hele i den siste kategorien. Her lekkes tusener på tusener av dokumenter som viser hvordan amerikanske diplomater – under forventning av at utenforstående ikke får se det de skriver – kommuniserer med hverandre.