January 2012

Godt nytt år!

Vi ønsker alle et godt nytt år!

De daglige nyhetskommentarene vil komme i gang igjen om ca en ukes tid!

Nominasjonsvalget i Iowa

Det er svært skuffende at den beste kandidaten republikanerne kan stille mot Obama ved valget i november ser ut til å være Mitt Romney.

Romney er det som for noen år siden ville ha blitt omtalt som en Rockefeller-republikaner og de ligger nær sentrum. Den andre fløyen i det republikanske partiet ble kalt Goldwater-republikanere, og de legger større vekt på individuell frihet enn Rockefeller-republikanerne gjør. I dag er kanskje betegnelsene ”big government republican” og ”small government republican” mer brukt.

Nei til restriksjoner på kabotasje

Nei, det er ikke en trykkefeil i tittelen; det skal ikke stå ”sabotasje” i stedet for ”kabotasje”.

Kanskje du ikke vet hva ”kabotasje” er? Vi siterer fra en artikkel på e24 hvor dette åpenbart viktig begrepet er definert: ”Kabotasje” er ”busstransport mellom reisemål internt i et annet land enn der busselskapet er registrert”.

Grunnen til at dette er blitt aktuelt er at det kommer en ny forskrift som sier at dette – altså kabotasje - bare skal være tillatt i 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i året.

USAs nye terrorlov

Statens legitime oppgave er å beskytte landets borgere mot kriminalitet og mot krig (mot angrep fra fremmede makter). For å utføre disse oppgavene har staten et politi, et rettsapparat, og et militært forsvar. Disse organene skal håndheve landets lover, lover som skal være gitt av landets nasjonalforsamling.

Disse lovene skal kun fastslå hva som er krenkelser av innbyggernes frihet, og gi regler for hvordan politiet/rettsapparat skal forholde seg til krenkelsene av denne og hvordan personer som er dømt for ulike krenkelser skal straffes.

Noe er alvorlig galt

Først noen presseklipp (linker nederst):
*”Hittil i år [2011] har politiet registrert 51 overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i hovedstaden. Her kan du se hvor og når alle overfallsvoldtektene har skjedd ...”.

*”Ransoffer nr. 351, Grønland: Sturla N. … (36) ante ingen fare før et pistolskjefte ble slått i pannen hans. Det ble starten på et 50 minutter langt helvete som gissel i ranernes vold.”

*”Narkolanger tatt med 40 skytevåpen i Porsgrunn. Hadde også lagret 100 kilo ammunisjon. … Politiet gjorde store øyne da de tok seg inn i leiligheten til en narkomistenkt porsgrunnsmann.

Jobbsøknader fra personer med ikke-norske navn

”Hansen får jobben fremfor Ahmed” forteller Aftenposten, og fortsetter: ”Jobbsøkere med et utenlandsklingende navn har 25 prosent mindre sjanse til å bli innkalt til jobbintervju enn søkere med et norsk navn.”

Dette er ille; det er ingen ting som saklig sett skulle tilsi at en som heter Ahmed er dårligere til å utføre en jobb enn en som heter Hansen.

Obamas forsvarskutt

President Obama foreslår å redusere USAs væpnede styrker med 100 000 soldater, redusere Marinen fra 300 til 238 skip, redusere antall strategiske bombefly med 1/3, og redusere antall jagerfly med 50%.

Siden han ble president har han redusert forsvarsutgiftene med $480 billioner (som på norsk er milliarder, men i denne kommentaren bruker vi konsekvent amerikansk tellemåte), og i den neste tiårsperioden vil hans forslag innebære like store reduksjoner.

Aktiv vs. passiv dødshjelp

Selv om man vet at det foregår i stort omfang, og selv om man har hatt slektninger som har vært utsatt for det samme, var det allikevel hjerteskjærende å lese det Ketil Bjørnstads forteller om i sin kronikk i Aftenposten i går. Der forteller han som sin fars siste dager: ”- Min far sovnet ikke stille inn, han tørstet og sultet ihjel”. I januar i fjor døde Ketil Bjørnstads 89 år gamle far på sykehjem. Han ble ikke matet og fikk ikke drikke den siste uken.

Nei til politisk vold

Enhver bør kunne legge frem sine synspunkter uten frykt for å bli overfalt eller angrepet pga de meninger man gir uttrykk for. Dette bør også gjelde politikere. Dessverre ser det ut til at stadig oftere blir personer med det som kalles upopulære meninger utsatt for vold. Og ”upopulære meninger” betyr ikke meninger som har liten oppslutning, det dette uttrykket ofte betyr er ”meninger som er annerledes enn de som finnes på venstresiden”.

Nei til hijab til statlige uniformer

”Det regjeringsoppnevnte Tros- og livssynspolitisk utvalg går ifølge Vårt Land inn for at det skal bli tillatt med hijab både innen politiet og blant dommere”, leser vi på document.no .Som kjent var et lignende forslag opp for noen år siden, men den gangen ble forslaget trukket etter stort press. Nå dukker forslaget opp igjen.

”Døren blir tillatt utvidet!”

Det er ofte nærmest helt umulig å få utført helt vanlige ombygninger i Norge i dag. Grunnen er at institusjoner som skal ta vare på kulturarven forbyr det. I går fikk en person som har motsatt seg et slikt forbud endelig etter års kamp medhold; han får lov til å gjøre døren i en bygning han eier 70 cm bredere.

Han som fikk gjennomslag var en mann som hadde ressurser til å ta opp kampen mot forbudet og å stå løpet ut, Olav Thon.

1600 må leve i skjul

”Nesten 1.600 bor på hemmelig adresse i Norge” forteller Dagsavisen i går: ”I dag bor 1.588 personer i Norge på hemmelig adresse på grunn av alvorlige trusler [Grunnen er at de] er alvorlig truet på liv, legeme og helse ….

– Vi jobber tett opp mot krisesentrene og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif). I dag bistår vi rundt 70 personer ved vårt kontor. De fleste er mishandlede og truede kvinner, mange med barn [opplyser advokat Marie Solvoll Lyby som har bistått mer enn 100 personer som har måttet flytte for å leve på hemmelig adresse …]”.

Hvordan forholde seg til trusler?

”Da en ateistisk forening skulle holde møte på et college i London, om sharia og menneskerettigheter, dukket en mann opp som gikk foran publikum, sa han hadde filmet alle og hvis det ble sagt ett fornærmede ord mot profeten, skulle han sørge for at de måtte stå til ansvar. Han sa han visste hvem alle var og hvor de bodde. Ute i foajeen filmet han studenter og sa han ville drepe dem og deres familier. Han var ikke alene. Utenfor sto en gruppe menn og ventet på ham.”

Dette leser vi på document.no. Hva ble resultatet? Møte ble avlyst og deltagerne tøflet slukøret hjem.

Jo lenger man venter, jo verre blir det

Document.no forteller om noe som skjer i vårt naboland Sverige:

”Etter inngangen til 2012 har ungdomsgjengenes herjinger i Helsingborg tiltatt med full styrke. Det er bydelen Drottninghög som er rammet, og situasjonen beskrives som akutt. Bilbranner, trakassering av personer, skyting med raketter mot vektere og kunder som blir skremt fra å handle i forretninger er en del av hverdagen. Politiet har blitt møtt med stenkasting ved utrykning til området.

Newt?

Blir det Newt Gingrich som blir republikanerens kandidat ved valget i november? Lenge lå det an til at Mitt Romney ville bli nominert nærmest på walk-over siden alle de andre kandidatene på en aller annen måte er håpløse, men nå har Gingrich kommet i siget.

En grusom sak

Vi siterer fra VG: ”Politiet: Hun valgte branndøden. Garolin (24) og sønnen (1) fikk endelig avslag på opphold i Norge

Forrige mandag begynner det å brenne på asylmottaket i Førde. Noen uker i forveien har en mor og en sønn (1) fått endelig avslag om opphold i Norge.

Politiet tror hun tente lighteren selv, eller kanskje var det fyrstikker. De tror at hun, en 24 år gammel kvinnelig asylsøker, forrige mandag lot seg selv og sin halvannet år gamle sønn bli slukt av flammene på asylmottaket.

Gratulerer, USA!

For det par dager siden iverksatte amerikanske marinesoldater en aksjon mot pirater i Somalia og befridde to personer, en amerikaner og en danske, som var blitt holdt som gisler i flere måneder. Gislene overlevde, de amerikanske soldatene overlevde, og gisseltagerne ble drept. Dette var altså en vellykket aksjon, og vi gratulerer. Vi vil også bemerke at vi ikke har sett noen artikler eller innslag om denne aksjonen i noen norsk avis eller i noen nyhetsending på norsk TV.

Høyblokken: to ting …

Bør Høyblokken i regjeringskvartalet rives eller bør den (dvs. det som er inne i skallet) bygges opp igjen i samsvar med moderne krav og løsninger mht interiør, sikkerhet, etc. Regjeringen inviterer til debatt om dette (se link nederst.)

Prinsipper og ytringer

”Skal en niqabkledt norsk ungdom fra Bærum hindres i å reise på skoleturné fordi nesten alle hater det hun står for” spør Aftenpostens Knut Olav Åmås i artikkelen ”Prinsipper, ikke følelser”. Selv om dette er en lovende tittel så hopper han over det viktigste poenget:

Vikarer

Igjen er det debatt om vikarer – et nytt direktiv fra EU skal gjøre det enklere for norske bedrifter å bruke vikarer. Regjeringen er for dette direktivet, mens LO er imot. Vi siterer fra en litt gammel avisomtale:

”EUs vikarbyrådirektiv ble vedtatt i 2009, og Norge skal innføre direktivet, med mindre regjeringen benytter reservasjonsretten i EØS-avtalen. Direktivet skal sikre likebehandling mellom innleide arbeidstakere og fast ansatte. Dessuten skal vikarbyråer anerkjennes som arbeidsgivere.