September 2012

Arveavgiften

Nordmenn med vanlig inntekt og et vanlig forbruksmønster betaler i alt ca 70 % av sin inntekt i skatter og avgifter til det offentlige. Mesteparten av dette er inntektsskatt og moms, mens et meget stort antall avgifter i hovedsak utgjør resten. Det er avgifter på tobakk, på alkohol, på bensin og på bruk av bil, det er avgifter på flyreiser og det er avgifter på sukker, det er en egen arbeidsgiveravgift, osv. osv.

Privat dødsstraff?

Norge har som kjent svært milde straffer for alle kriminelle og lovbrytere, unntatt for de som forsøker å beholde egne penger i strid med loven, eller de som tar med seg noe godt drikke over grensen i strid med loven, dvs. for skattesnytere og spritsmuglere.

Dette betyr i praksis at et stort antall farlige mennesker går løse, og stort sett uhindret får anledning til å tyrannisere sine omgivelser, dels fordi de blir idømt milde straffer eller dels fordi deres ofre ikke ser noe poeng i å anmelde dem i og med at dersom de blir dømt så blir de idømt milde straffer.

Hvordan går det i Europa?

Ikke så bra. Det går ikke så bra. La oss sitere fra en oversiktsartikkel i Aftenposten 2/9: “Spania på vei mot stupet” er overskriften, og det nevnes en rekke detaljer i artikkelen, bla. følgende:

Spania er for øyeblikket det mest akutte problemet. De økonomiske problemene tårner seg opp. Fredag kom tall som viste at arbeidsledigheten i landet fortsetter å stige og har passert 25 prosent. Ungdomsledigheten er på over 50 prosent.

Men Aftenposten har også en slags tabell som gir oss info om flere viktige land.

Vi siterer:

Grønne sertifikater

“Tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen angrer bittert på at hun bidro til regjeringens vedtak om å innføre grønne sertifikater” forteller Teknisk Ukeblad på lederplass (nr 27/12).

Konventene

De to store partiene i USA har avholdt sine konvent, og de viser noe som amerikanerne er alle best til: å sette opp fantastiske show. Men disse to showene hadde også visse innslag av politikk.

Republikanernes konvent viste at deres presidentkandidat Mitt Romney er noe mindre ukarismatisk amm man visste fra før, det viste at hans hustru Ann kanskje er mer karismatisk enn ektemannen, og det viste at visepresidentkandidaten Paul Ryan står langt unna de politiske synspunktene som Ayn Rand har, og som han tidligere har sagt at han var sterkt influert av.

Null grasrotkontroll

VG (og også Dagbladet) har i det siste gjort en beundringsverdig innsats i mht å avsløre sløsing med offentlige midler. Sist ute i den lange rekken av saker er den såkalte “grasrotandelen”.

Å begynne i feil ende

Unge har som kjent store vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet; det de opplever er at boligene er for dyre.

For å avhjelpe dette har kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete øket lånerammen i Husbanken med 5 mrd kr. Dette vil gjøre det lettere for unge å få lån, og dette vil hjelpe dem inn på boligmarkedet, tror hun.

Man dette vil ikke hjelpe i det hele tatt (eller kun hjelpe i svært liten grad), skal man hjelpe er det helt andre tiltak som må til.

Endringer i mandatfordelingen

Dagens valglov innebærer at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg skal endres ved annethvert valg, dette for at antall mandater fra et fylke skal gjenspeile endringen i befolkningen i fylkene. Dersom befolkningen øker skal fylket få flere mandater på Stortinget, dersom befolkningen synker skal antall mandater reduseres. Ved neste års valg vil derfor fire fylker få ett eller to mandater fler, mens fem fylker får ett mandat mindre.

Urovekkende hendelser, og en total mangel på riktig respons

Det har skjedd flere urovekkende hendelser i det siste, og vi gjengir kun et par eksempler:

På Mallorca har muslimer presset et selskap som drev parkeringsplasser til ikke å bruke kvinnelige ansatte i visse områder; dette fordi disse muslimene mener at det er galt å ha kvinner i slike sterke maktposisjoner som en jobb som parkeringsvakt er.

I England er det blitt vist en film som er kritisk til islam, Islam: The Untold Story av Tom Holland, og militante muslimer har demonstrert så voldelig at visninger er blitt stanset.

President Obamas reaksjon

I USA og Vesten var det liten oppmerksomhet omkring 11-årsdagen for de grusomme terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Men blant de som sympatiserer med angrepet var det motsatt; i flere arabiske land var det store, omhyggelig planlagte demonstrasjoner rettet mot amerikanske ambassader, bla. i Kairo og i Benghazi.

Det som demonstrantene hengte aksjonene på var publiseringen på Internett av en lavbudsjetts amerikansk spillefilm “Innocence of Muslims” om Muhammed, en film som fremstiller ham på en måte som muslimer ikke liker. Filmen ble forøvrlig lagt ut på Youtube i juni.

"Betalte helsebehandling av egen lomme"

Dagbladet forteller om en mann fra Fredrikstad som betalte 150 000 av egen lomme for å bli frisk av kreft. Dette fordi han neppe ville ha overlevd dersom han hadde stått i det offentlige helseapparatets helsekøer. Dette var hans klokeste valg, sier han.

Vi siterer: “Da Juel … (72) fikk konstatert prostatakreft for ett år siden, tok han raskt affære. Han brukte sin ståpåvilje og besluttet å søke hjelp utenlands.

- Det har vært mitt klokeste valg, sier Juel.

Markedspris vs styrt pris

En markedspris, den prisen som de involverte aktører i en produksjonsprosess/handel frivillig blir enige om, gjenspeiler alle de resurser som er gått med i produksjonen, inkludert tidsbruk hos de involverte, markedsføring, råvarebruk, etc.

Markedsprisen er da den pris som så godt det er mulig gir uttrykk for den totale ressursbruken i et produkt (vare eller tjeneste). Markedsprisen er da den pris som best gir uttrykk for ressursbruken, totalt sett.

Høyre starter valgkampen

Det er bare ett år til valget, et valg som forhåpentligvis vil føre til at de rødgrønne endelig må forlate regjeringskontorene. Åtte år med dårlig styre er nok! Men hva får vi i stedet? Fire år med blått vanstyre? Mye kan tyde på det skal vi basere oss på det som Høyre i går la frem som sin nye poltikk.

Vi siterer fra VG:

Høyre avlyser avgiftskutt med ny regjering

Høyre-nestleder Bent Høie varsler taktskifte fra partiet, som nå vil beholde en rekke av de avgiftene de tidligere ville fjerne.

Ytringer og terrorisme: ord blir fattige

En på overflaten bredt sammensatt gruppe kvinner – “Med hijab og dreadlocks. Med bakgrunn fra Iran, Tunisia, Norge og Pakistan. Muslimer, kristne, humanetikere og mer eller mindre religiøse. Gifte, skilte, single. Konservative, liberale og radikale” - har vært på studietur, og de observasjoner de har foretatt og de slutninger de trekker på basis av disse er av en slik art at Aftenposten med en gang ga dem plass for å redegjøre for sine betraktninger. Det handler selvfølgelig om islam, terrorisme og ytringsfrihet.

Sirkus vil ha statsstøtte

Et lite sirkus på Vestlandet vil også ha statsstøtte; de sier at de også er kultur. Og det har de rett i. Vi mener også at det er like stor grunn til å gi dem statsstøtte som det er til å gi en rekke andre gode formål statsstøtte.

Men la oss før vi går videre sitere fra oppslaget om saken på nrk.no:

Sirkus vil kjempe for å få statsstøtte

– Kvifor skulle ikkje vi få statsstøtte. Vi er kultur vi også, seier direktør i Cirkus Zorba, Ronja Gujord.

Skiftet i regjeringen

Enda en gang har statsminister Stoltenberg skiftet ut en håndfull statsråder. Vi skal komme tilbake til det prinsipielle ved dette, men først skal vi si noen ord om noen av de nye eller omplasserte statsrådene.

Byråkratiet – hvorfor det er så ille og hvorfor det må være så ille

En avdelingsdirektør i Kulturdepartementet har vakt en viss oppsikt ved å fortelle noe alle vet: Han sier at – slik Aftenposten formulerte det – “byråkartet er verre enn sitt rykte”, og vi henter følgende fra hans kronikk og fra omtalen i dagene som fulgte:

Fra omtalen i etterkant:

Det offentlige byråkratiet har vært latterliggjort i mange tiår allerede. For TV-seere bør parodiene av den ineffektive og langsomme hverdagen være kjent fra «Etaten» og «Nav».

Ingen kommentar i dag

Det kommer desverre ingen nyhetskommentar i dag onsdag 26. september.

Veiene videre

Våre ansvarlige myndigheter forteller oss ofte at Norge er verdens beste land å bo i, og mye er bra i Norge, men mye kunne vært mye bedre. Vi skal i dag se litt på våre veier etter at en ekspert har vurdert dem. Vi siterer fra NRK.no:
Internasjonal ekspert sjokkert over norsk vegstandard

Noreg er ti gongar rikare enn Albania, men likevel er vegstandarden i dei to landa på same nivå. Norsk vegpolitikk vert slakta i ein ny internasjonal rapport.

Kommer det moms på papiraviser?

Statlige støtte- og straffeordninger (og vi snakker her om ting som staten gjør overfor næringslivet, vi snakker ikke om kriminalitet) er alltid slik at de totalt sett er skadelige, men de er mindre skadelige til å begynne med, rett etter at de ble innført, og blir mer og mer skadelige etter som det skjer en utvikling på det relevante området. Ordningen er innført på et bestemt tidspunkt og er beregnet ut i fra tilstanden da, men når det skjer innovasjon og nyutvikling vil tilbud og behov endre seg, mens ordningene er slik at det tar lang til å endre på dem.