March 2014

USA/Obama og den utenrikspolitiske situasjon

Da Barack Obama tok over som president i USA i 2009 sa han at hans hovedmål på det utenrikspolitiske område var følgende: ending the war in Iraq responsibly; finishing the fight against al-Qaida and the Taliban; securing all nuclear weapons and materials from terrorists and rogue states; achieving true energy security; and rebuilding our alliances to meet the challenges of the 21st century.

Mht forholdet til Russland skulle han starte på nytt, og overfor den muslimske verden han skulle rekke ut en hånd.

Motsatt effekt

Å miste jobben er noe mange opplever som noe negativt. Derfor har de fleste politikere, med utgangspunkt i en venstreorientert virkelighetsforståelse, forsøkt å gjøre noe med dette, og det de har gjort er å gjøre det vanskeligere å si opp folk.

Men som alle inngrep i individuell frihet har også dette tiltaket negative konsekvenser, noe som blir ganske opplagt når man ser helheten.

Vi kom til å tenke på dette da vi så følgende oppslag på e24.no nylig:

Fritid eller flatskjerm?

NYTT PROSJEKT: SV-leder Audun Lysbakken mener vi har nådd et punkt der vi ikke vil bli mer lykkelige av mer vekst. Han tror samfunnet vil tjene på at vi jobber litt mindre.

– Jeg tror folk er klare for et verdiskifte. Samfunnet har nådd et punkt der vi ikke blir mer lykkelige av mer vekst. Mange lengter etter tid til seg selv og hverandre, og bedre livskvalitet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Dette er hentet fra Dagsavisen i går, og poenget er at Lysbakken, som det står på forsiden av papiravisen i går: vil gi deg mer fritid.

Hvordan bør Vesten forholde seg til Russlands invasjon av Krim?

Putins Russland er svært nær ved å være et diktatur. Putin og hans venner her på ofte mer enn tvilsomme måter skaffet seg kontroll over alle de store selskapene, og dersom uavhengige forretningsmenn forsøker å konkurrere blir de ofte arrestert siktet for å ha brutt konkurranselover. Journalister som graver dypt i saker som kan bli pinlige for myndighetene blir trakassert og ikke sjelden funnet drept. Opposisjonspolitikere blir ofte trakassert eller uskadeliggjort på annen måte.

Nav-reform?

At Nav fungerer svært dårlig for mange er velkjent: saksbehandlerne er ikke godt nok i stand til å utføre oppgavene (fordi det er feil mann/kvinne på feil plass eller hen/hun har feil type utdannelse i forhold til oppgaven), systemet er firkantet og byråkratisk (som det alltid blir når det er statlige penger som skal deles ut), ting tar lang tid (fordi det er en rekke regler som må sjekkes i forbindelse med i enhver sak), osv. osv. – dette er klager man jevnlig ser i pressen.

Individuell frihet og 8.mars

Demonstrasjonstogene 8.mars hadde i år mange flere deltagere enn de har hatt de siste årene - Minst 10 000 i 8. mars-tog på Youngstorget. Hele torget og alle sidegatene stappfulle av folk., og det er lett å forstå hvorfor: kvinners rett til selvbestemt abort, som har vært en rett de siste tiår, er under angrep. (Wikipedia: Abort ble tillatt i Norge i 1964. Gravide kvinner kunne da søke en nemnd om å få gjennomført abort. Loven ble vedtatt den 11. november 1960, men trådde ikke i verk før 1.

Retten til liv

Fest eller gravøl var tittelen på en kronikk om Grunnloven og retten til liv av professor i filosofi Jens Saugstad i Aftenposten 2. mars. Temaet for kronikken var altså sammenhengen mellom retten til liv, og om endringer i Grunnloven som følge av en aksept av dette prinsippet.

Hans hovedpunkter var, kort oppsummert, at 1) prinsippet om retten til liv er i strid med kvinners rett til selvbestemt abort, og at aksepten av dette er et gjennomslag for katolsk tenkning, og 2) staten har rett og plikt til å tvinge borgerne til å bidra til nasjonale velferdsordninger …

Underlige tiltak

Tollerne har laget flukt-hull for å spare smuglerliv.

Dette er faktisk en overskrift fra VG. Vi siterer fra artikkelen: Flere smuglere bråsnur og flykter når de ser at tollbommene er nede på Svinesund. Tollvesenet lagde hull i midtrabatten for å gjøre flukten tryggere.

Vider fra VG: - Vi ser mange alkoholsmuglere som snur og kjører i feil kjørebane tilbake til Sverige. Langs denne strekningen er det høy hastighet, og man må kjøre i flere kilometer før det er mulig å ta av fra motorveien, sier tollsjef Wenche Fredriksen til VG.

Gjeld

Det er selvfølgelig ikke noe galt i å låne penger – hvis det er til noe man virkelig trenger og man er i stand til å betale tilbake. Men å leve på lån? Og å låne så mye at man skylder mye mer enn man kan betjene på en rimelig måte, det er uansvarlig.

Men slik er det praktisk talt alle velferdsstater nå har stilt seg. (Blant de få unntakene er Norge. Norge har en kolossal oljeformue, men dersom man tar hensyn til alle inngåtte pensjonsforpliktelser så er også Norge i minus).

Banksjefens lønn

TV2s nyhetssending tok begrepet «kampanjejournalistikk» til nye høyder da det i går tok opp det faktum at lederen i DNB, Rune Bjerke, hadde fått en ytterligere bonus som bringer hans samlede lønn (inkludert bonuser) opp til ca 7,5 mill kr.

«Fritt frem for skulk»

Overskriften har vi hentet fra Aftenposten, og det det handler om er fravær på den offentlige skolens videregående nivå.

Vi siterer fra artikkelen: En helt vanlig dag i norsk skole: 11 av 27 elever møter opp.

Terapi virker ikke

Studie: Terapi stopper ikke nye overgrep mot barn forteller Aftenposten i går. Vi siterer videre:

Forskning gir ikke støtte for at psykologisk behandling reduserer antall tilbakefall hos overgripere mot barn. Det fastslår en norsk studie som nylig ble publisert på nettstedet til tidsskriftet Trauma, Violence, & Abuse. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for studien, som analyserer internasjonal forskning på området ut fra strenge kvalitetskriterier.

Holdningen til kostnadene ved det nye Munch-museet

Dagsrevyen sendte mandag 17/3 en reportasje som viste hvor flott det nye Munch-museet skal bli. Planleggingen av museet er kommet langt, og det skal åpnes våren 2019. Men: Oslo kommune vet ennå ikke hva den endelige prislappen blir.

Kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke sa at vi er satt til å forvalte en verdensarv. Munch hadde 19 000 internasjonale medieoppslag i fjor og det sier litt om interessen for Munch. Vi har tenkt å lage et museum for den kunstinteresserte verden.

Ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentarer i dag og i morgen.

Feilaktig kritikk av liberalismen

(Dette innlegget er skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen.)

Alle vet at det er store problemer på en rekke felter i samfunnet: det er forfall i skolen, det er betydelig arbeidsløshet/mange på trygd, det er voksende statlig gjeld/underskudd, det er voksende byråkratisering og skjemavelde, det er økende kriminalitet, antall tilfeller av korrupsjon og skatteunndragelser vokser, osv.

Svært mange tar for gitt at det er en økende liberalisering som er skylden i dette, og vi ser stadig artikler og innlegg i pressen som hevder noe slikt.

Stoltenberg som ny NATO-leder

Det ser nå ut til at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær i NATO. Og ingen passer vel bedre til å bli valgt til denne jobben i dag.

Hvem er han? Hans første skritt på den politiske sti var å demonstrere mot USAs forsøk på å hindre at kommunistene overtok Sør-Vietnam. Deretter ble han med i AUF, og han var motstander av NATO. Han ble leder av AUF, og var overhode ikke kjent med det omfattende medlemsjuks som foregikk mens han var i ledelsen. Dette medlemsjukset førte til at fire fremtredende AUF-topper ble dømt for svindel.

«Tysk sentralbanksjef senker eurokursen»

En sentralbanksjef har sagt noe, og vips så er det uro i valutamarkedene.

Overskriften har vi hentet fra E24, og artikkelen sier blant annet dette: Den tyske sentralbanksjefen Jens Weidmann overrasker markedene med ikke å utelukke pengetrykking.

FrP øker skatt

Formuesskatt for utlendinger leser vi i en overskrift i Aftenposten i går 26/3. Ingressen sier følgende: Briter som bor i Storbritannia og jobber i Norge, skal fra i år betale norsk formuesskatt på britisk formue.

Ja, vi er sikre på at vi gjengir dette riktig.

Videre fra Aftenposten: -Nye skatteavtaler med viktige land fører til at ukependlende utlendinger får norsk formuesskatt på utenlandsk formue …

«Venstrepampenes millionlønninger»

Overskriften har vi hentet fra Nettavisen, og den forteller at ledere på venstresiden har store lønninger, gjerne omkring 1 til 1,5 millioner i året – og overskriften antyder at det skulle være noe kritikkverdig ved dette. De det er snakk om er folk som lederne i LO og Ap, og lederne i Agenda og i Fagforbundet.

Antagelig er dette oppslaget et slags mottrekk til de nylige avsløringer av hva lederne i enkelte banker har tjent.

Bevaringsverdige eiendommer

Vi har tidligere kommentert denne type saker: enkelte eiendommer/bygninger er av organer som Riksantikvaren fastslått som så unike at de er bevaringsverdige; staten bestemmer da at de ikke skal endres slik at de blir mer nyttige og anvendelige for eieren. Dette er et grovt inngrep i eiendomsretten som DLF tar avstand fra.

Men det finnes flere varianter på dette tema. Nettavisen skrev nylig om en slik sak: Staten pusser opp Sverres sommerhus for 4,5 millioner