Mye har skjedd den siste måneden

Det er ca en måned siden vi sist kommenterte aktuelle hendelser, men det har i denne perioden allikevel vært nok av hendelser vi kunne ha kommentert. I dag vil vi gi korte kommentarer til en del av det viktigste som har skjedd i politikken den siste måneden.

California er konkurs. En av USAs største delstater kan ikke lenger engang betale lønn til sine ansatte og utsteder isteden IOUs som skal kunne veksles inn i dollar når delstaten igjen har fått likvider. Dette er et meget interessant resultat; California har gått den veien alle velferdsstater må gå: politikerne vedtar flere og flere støtteordninger, noe som innebærer at myndigheten deler ut mer og mer penger, og samtidig har den fått flere og flere ansatte som har fått bedre og bedre lønninger. Det som er forskjellig mht California er at den ikke er en selvstendig stat med en egen sentralbank - og derfor kan den ikke bare trykke opp penger for å betale sin gjeld slik nasjonalstatene kan. Derfor kan California gå formelt konkurs, i motsetning til nasjonalstater. Resultatet er blitt at stadig flere produktive mennesker flytter fra California og slår seg ned i andre delstater som har sunnere ordninger, dvs. lavere skatter, færre reguleringer og mindre offentlige tilbud.

(Skal man ha en stabil økonomi må også bankvesenet være privat og fritt slik at politikerne ikke kan manipulere pengeverdi, rentenivå, utlånsbetingelser, etc.)

Men også USA er i vanskelighter. President Obama forsetter sitt korstog for å ødelegge USAs bankvesen, USAs industri, og USAs helsevesen. Han vil bestemme hva slags biler bilfabrikkene skal produsere, han vil bestemme hvilke betingelser bankene skal sette for å gi lån, og han vil bestemme lønnen til industriledere. Han vil også gi gratis helsetilbud til alle, noe som må medføre ventelister, køer, rasjonering og dårligere tilbud til alle (unntatt de rike). Resultatet er som ventet: alle indikatorer for USAs økonomi går i negativ retning - arbeidsløsheten er innpå 10 %. Naturlig nok går også Obamas popularitet nå raskt nedover.

Regimet i Iran vakler videre; og med det som skjer det blir vanskeligere og vanskeligere for mainstream media å benekte hvor undertrykkende og tyrannisk en islamistisk republikk er.

Flere steder er det kamper mellom militante muslimer og andre, bla. I India: “Smoke was still rising from the Christian village of Korian in Punjab province on July 31 after it was completely destroyed in a violent raid the previous night by thousands of Muslims.

Korian was home to about 100 Christian families, most of them laborers, who all fled the area in the wake of the attack. No one died in the incident.

The village in Faisalabad diocese was attacked after Muslims accused a family there of blasphemy. In all, 60 houses and two churches belonging to the Church of Pakistan and the New Apostolic Church were destroyed and livestock stolen.”

http://www.ucanews.com/2009/07/31/christians-flee-after-muslims-destroy-...

Også i Mellom-Amerika skjer det ting: I Venezuela blir friheten stadig mer redusert; det siste er at Chavez har stengt en rekke radiostasjoner som fulgte en redaksjonell linje som Chavez ikke likte.

http://www.reuters.com/article/bondsNews/idUSN0146551720090801?pageNumbe...

Chavez har i mange år være den internasjonal venstresidens yndling, men når vil de ta avstand fra ham? Når vil SV ta avstand fra Chavez?

Også Honduras har vår i pressen i det siste, men det inntrykk man får av å lese mainstream-pressen er stikk i strid med sannheten. Det som skjedde var at den sittende presidenten, Zelaya, forsøke å omgå grunnloven slik at han kunne bli sittende i flere perioder. Grunnloven forbyr dette, og har regler som skal benyttes hvis dette skjer. Det som skjedde var at Nasjonalforsamlingen og Høyesterett ba militæret fjerne Zelaya, og Zealya ble avsatt. Mainstream media fremstilte dette som om det var de militære som foretok et kupp mot Zelaya.

Mer om dette kan man finne her: http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-estrada10-2009jul10,0,1570598....

Også i Norge har det skjedd ting: Stein Erik Hagen har truet med å forlate landet, dels pga høyt skattenivå.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1710898.ece

Hagen ville ha hatt mer troverdighet på dette dersom han ikke for ti år siden hadde holdt en tale mot grådighet i en kirke i Oslo. Kanskje han heller burde ha talt imot politikerne grådighet?

Og på Norway Cup gikk et trøndersk fotballag til angrep på motspillerne etter at de var uenige i en dommeravgjørelse. Men skulle ikke trøndere være et sindig og rolig folkeferd? Vel, dette laget besto av importerte trøndere, noe ingen i mainstream media fortalte.

Mer her: http://www.document.no/2009/07/fotball-lag_utvist_fra_norway.html

Og terroristen mulla Krekar går fortsatt omkring i Oslo.

Så selv om vi ikke har kommenterte noe den siste måneden har det vært nok materiale å ta fatt i. Og slik vil det antagelig være i ukene og månedene og årene fremover. Vi vil være her å kommentere det som skjer fra et konsekvent liberalistisk perspektiv.