Senterpartiets forslag om statlige arbeidsplasser

Noe av det som er spesielt med politikk – og vi mener da sosialdemokratisk politikk - er at alle typer saker tas opp, at ingen lærer av feil som er begått tidligere, og at prinsipielle betrakninger aldri blir ansett som relevante.

Vi ser dette i det siste utspillet fra Senterpartiet. I sin kamp for å få stemmer fra distriktene har Sp nå foreslått at det skal settes et tak på antall statlige arbeidsplasser i Oslo, dvs. at nye statlige arbeidsplasser skal opprettes i distriktene. (Egentlig er det et forslag fra nestleder Trygve Slagvold.) Forslaget går ut på at det ikke skal være flere enn 40 000 statlige arbeidsplasser i Oslo; antallet er omtrent i samsvar med antall statlige ansatte i Oslo i dag.

Det er vel litt søkt å trekke en parallell med det som skjedde da Høyre sist satt i regjering; da ble et stort antall statlige etater flyttet fra Oslo til distriktene. Formålet med dette var å skaffe Høyre stemmer i distriktene, mens påskuddet var at det skulle bygges opp fagmiljøer også utenfor Oslo. Resultatet av denne flyttingen var totalt mislykket; mange av de ansatte ønsket ikke å flytte fra Oslo, noen flyttet og mistet kontakt med venner og familie, virksomhetene ble påført enorme kostnader til flytting og omstillingstiltak, kompetansen i virksomhetene ble dårligere - totalt sett var kostnadene enorme og nytten var negativ.

Også Sp har et tvilsomt rulleblad i slike saker. Før forrige valg gikk Sp inn for at 6000 statlige arbeidsplasser skulle flyttes fra Oslo, men resultatet i den perioden Sp nå har sittet i regjering er blitt att det har vært en netto økning på nesten 2000 statlige arbeidsplasser i Oslo.

Det som skjer er at partiene før valg slenger ut noen forslag som de tror vil gi dem stemmer i visse grupper, og så bryr de seg lite eller intet om helheten, om tidligere erfaringer, og om eget rulleblad. Dessverre ser det ut til at velgerne som regel lar seg lure av slikt. Det er mulig dette er veien til oppslutning hos velgerne selv om Sp nå er mye mindre enn det var for ikke mange årene siden.

Uansett hva som er veien til stor velgersoppslutning vil vi i DLF stå fast på å gå inn for individets frihet. Vårt syn er at staten kun skal beskytte borgenes frihet, og dette skal skje ved at staten kun driver politi, rettsapparat og det militære – alle andre oppgaver skal være private. Og hvor bør de statlige arbeidsplassene ligge? De bør ligge der det er mest hensiktsmessig for å få utført de oppgave som staten skal utføre.