Lærer de aldri?

I går ble det kjent at Holmenkollen-prosjektet vil bli 600 millioner kr dyrere enn budsjettert; det vil slik det ser ut nå koste 1,8 mrd kr, og ikke 1,2 mrd slik nåværende budsjett sier. At det opprinnelige budsjettet var på 300 mill kr og at kostnaden nå altså ser ut til å bli seks ganger mer enn opprinnelig budsjettert skal vi la ligge i denne omgang.

Etter at sprekken ble kjent gikk ansvarlig byråd av med umiddelbar virkning. En riktig reaksjon, men det som er noe spesielt i denne saken er at denne byråden var fra FrP.

FrP var en gang et liberalistisk parti, og liberalister vet at det offentlige ikke er i stand til å bruke penger på en fornuftig måte, det blir alltid overskridelser og budsjettsprekker.

Det finnes utallige eksempler på dette: vi kan begynne med OL på Lillehammer, som de ansvarlige politikere trodde skulle gi nettoinntekter, men som totalt ga en utgift på omkring 15 mrd kr. Så kan vi trekke frem Operaen og Mongstad-utbyggingen, vi kan trekke frem veiprosjektet Ulven-Sinsen, som var budsjettert til 1,2 mrd, men som kostet 3,6 mrd. Også mht Gardermoen ble det store budsjettoverskridelser. Unntaket som bekrefter regelen er Gardermobanen, som visstnok ble ferdig i tide og i samsvar med budsjettet.

I hovedsak blir det i offentlige prosjekter alltid forsinkelser og budsjettoverskridelser. Og nå er det kommet et eksempel på at dette også skjer selv om FrP styrer. Mao. FrP er ikke noe annerledes enn de andre partiene.

FrP er altså tilhenger av det syn at vi skal betale mesteparten av det vi tjener til det offentlige, og så skal det offentlige, dvs. politikerne, bestemme hvordan pengene skal brukes. Og som det alltid viser seg; politikere er ikke i stand til å bruke penger på en fornuftig måte. Det er ofte eller alltid sommel, rot, inkompetanse, uforutsette kostnader dvs. – forsinkelser og budsjettoverskridelser i alle offentlige prosjekter.

Slik kan også forekomme i private prosjekter, men der finnes det effektive mekanismer som kan redusere sannsynligheten for at slike ting skal skje, og dessuten bruker private prosjekter penger som de har fått tilgang til på frivillig vis – lån eller investeringer. Det offentlige bruker penger som er tatt fra befolkningen med trusler om fengselsstraff for de som forsøker å lure unna noen kroner.

Nå burde de andre sosialdemokratiske partiene være forsiktige med å slå mynt på dette, de sitter alle i samme båt. Veiprosjektet Sinsen Ulven, som fikk en overskridelse på 2,4 mrd kr, dvs. 200 %, var det regjeringen som sto for. Så når statsminister Stoltenberg bruker Holmenkoll-eksemplet for å antyde at FrP er inkompetente og uansvarlige, så rammer det samme poenget ham selv og hans eget parti – og alle andre store partier.

Det eneste partiet som er fundamental uenig med de andre partiene er DLF – vårt syn er at verken stat eller kommune skal gi noen form for økonomisk støtet til idrettsarrangmenter eller arenaer.

Mht ombygging av Holmenkollen ville vi ikke på noe vis gått inn for å bruke skattebetalernes penger på dette – vårt syn er at de som er interessert i den type aktiviteter som foregår der kan finansiere dette selv. Vi mener at de som ikke er interessert i skisport ikke har noen forpliktelse til å finansiere arenaer og løypelegging, etc.

Men tilbake ril sprekken i Holmenkollen: Lærer de aldri? Er ikke vanlige politikere i stand til å forstå at offentlig prosjekter alltid ført til skandaler - Nettavisen hevder at dette er ”Den største skandalen i Oslos moderne historie” ?

Svaret på dette spørsmålet er Nei – de er ikke i stand til å forstå dette.

Så så lenge sosialdemokratiske partier dominerer politikken, og med sosialdemokratis mener vi alle partiene på Stortinget, og så lenge praktisk talt alle velgere i Norge slutter opp om denne politikken, vil vi få slike skandaler i årene som kommer. De eneste som ikke har noe ansvar for dette er de som stemmer på DLF.

Kilde

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2687227.ece