Grønland en muslimsk bydel?

Et homofilt par som spaserte hånd i hånd på Grønland ble nylig overfalt. Overfallmannen mente at slik oppførsel var uakseptabel, fordi Grønland, som han sa, ”er en muslimsk bydel”.

Dagbladet beskriver hendelsen slik:

http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/innenriks/homofili/vold/7627204/

”Anders … og Michael … er kjærester. I tre år har de bodd sammen i en leilighet på Grønland i Oslo.

På vei hjem i 23.30-tida søndag 9. august, etter en konsert på Operaen og middag på Hell´s Kitchen, gikk de hånd i hånd langs veien, like ved der de bor.

- Plutselig kom en mann i 40-årene bort til oss, unnskyldte seg og spurte om vi snakket norsk. Deretter spurte han «hva er det for noe», mens han pekte på hendene våre, forteller Anders.

Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, ga klart uttrykk for at han ikke tolererer åpenlys homofil kjærlighet.

- Han sa: Det der liker jeg ikke. Dette er en muslimsk bydel.

Paret fortsatte å gå rolig oppover fortauet i retning leiligheten sin, hånd i hånd. De uttrykte noe sånt som «ærlig talt» eller «vet du hva» i retning gjerningsmannen.

- Vi rakk ikke gå mer enn fire, fem meter før mannen kom etter og sparket meg hardt bakfra. Jeg er fremdeles øm bak på låret der han traff, sier Anders.” (sitat slutt)

Slike hendelser er det blitt flere og flere av de siste årene, og ikke bare i Norge, men i hele Vest-Europa. Dette har klart sammenheng med fremveksten av islam. Islam har som kjent forbud mot homofili, og at mange muslimer oppfører seg som angriperen i artikkelen over er da ikke overraskende. (Ikke alle muslimer oppfører seg slik: ”Abid Raja: - Slike muslimer gjør meg kvalm!”

http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/valg09/politikk/innenriks/frp...

Slike hendelser er fullstendig uakseptable. De som gjennomfører overall av typen beskrevet over bør settes i fengsel. Videre bør det gjøre helt klart at slik oppførsel ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn.

Det er også helt riktig å med styrke hevde at homofile har all rett til å leve slik de ønsker. Det er derfor et riktig trekk å legge neste års homoparade til Grønland.

http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/valg09/politikk/innenriks/sv/...

Men vi vil trekke dette litt videre. Det er velkjent at homofile er spesielt utsatt der hvor islam står sterkt. I muslimske land straffes homofili med døden. Unge muslimske homofile blir iblant drept av familien. Og i Vesten blir stadig flere homofile utsatt for det som Anders og Michael ble utsatt for for noen dager siden.

Dett er som sagt uakseptabelt. Dette må bekjempes på alle mulige måter. Først må som nevnt de som utfører slik angrep straffes strengt. Så må de aspekter ved islam som legitimerer slike handlinger eksponeres og tilbakevises. Her må de mange politikere, intellektuelle, journalister, akademikere, forfattere og kommentatorer som til enhver kritikk av islam beskylder kritikeren for å være rasist eller islamofob begynne å sette seg in i fakta og innrømme at islam ikke er forenlig med et fritt og sivilisert samfunn.

Til påstanden om at ”Grønland er et muslimsk bydel” vil vi si at alle samfunn bør være frie. Alle samfunn bør være slik at alle mennesker som lever i fred bør få være i fred og leve som de ønsker. Spesielt bør alle kjærestepar kunne vandre gatelangs hånd i hånd uten å risikere ukvemsord eller trakassering eller overfall.

Skal vi forhindre at Grønland og flere områder blir ”muslimske bydeler” må de barbariske sidene ved islam eksponeres og bekjempes, og mht de som utfører vold i islam navn så må deres motiver eksponeres (og ikke som i dag tilsløres ved at islams rolle neglisjeres eller nedtones) og så må de straffes.

Det enste samfunn som er stabilt og harmonisk og godt å leve i for alle er et fritt samfunn; et fritt samfunn er et samfunn hvor hver enkelt har full rett til å bestemme over sin kropp, sin inntekt og sin eiendom og ikke blir utsatt for tvang eller vold. Et samfunn hvor islam dominerer er ikke slik.

Vårt syn på islam er beskrevet her:
http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm