Tidligere NSB-sjef: ”- Planene om lyntog er komiske”

En som virkelig har greie på det han snakker om kommenterer de siste samferdselsplanene fra politikerne i et oppslag på nrk.no:

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6745144

Vi siterer fra artikkelen: ”Tidligere NSB sjef Osmund Ueland refser politikerne for togutbygging i sneglefart.

I går gjorde jernbaneverket klart at utbyggingen av Østfoldbanen kommer til å ta ytterligere 30 år.

– Det er kun vilje det står på og har stått på i mange år, gjennom flere skiftende regjeringer, sier

– Jeg syner det er helt tragisk at de kan legge fram slike planer. Det forteller meg at samferdsel ikke er viktig i Norge. …

– Lovet dobbeltspor for 12 år siden
Kraftsalven kommer etter at Jernbaneverket la fram sine planer for utbygging av Østfoldbanen .

Ikke før i 2040 vil dobbeltsporene stå ferdig med dagens utbyggingstakt. Da er det over 40 år siden vedtaket ble fattet, og høyhastighetstog kjøpt.

– Da jeg var sjef i NSB, og fikk kjøpe nye tog for 5-6 milliarder, bestemte stortinget samtidig at det skulle bygges doble spor til Halden, Skien og Lillehammer.

– Det er 12 år siden, og nesten ingenting har skjedd. Det er helt vanvittig å bruke så lang tid. Med politisk vilje kunne det ha vært ferdig utbygd på 10 år, sier Ueland.

– Lyntog er komisk
Ueland sier han ikke vet om han skal le eller gråte når et bredt flertall av politikerne på Stortinget har gjort lyntog til sitt nye hjertebarn - flere tiår før dobbeltsporene er utbygd.

– Hvis en ikke har penger til å bygge doble spor til Halden, så bør en holde kjeft med å snakke om lyntog som det i hvert fall ikke er penger til. Dette blir bare helt komisk. Jeg vet ikke om det er valget som gjør det, men det blir ikke troverdig.

Politikerne i Østfold var samlet til konferanse om jernbanen mandag. Her presenterte Jernbaneverket sine planer fram mot 2019.
Konklusjonen var ubønnhørlig. Det tar lang tid, veldig lang tid å modernisere jernbanenettet. …

Nå utfordrer Ueland politikerne til å komme med et konkret løfte.
– Alle politikere snakker om at de skal bruke litt mer penger enn den forrige regjeringen. Det er folk lut lei av å høre. Det som pendlerne, de reisende og næringslivet vil høre, er når dette dobbeltsporet er ferdig.
– Banen til Gardemoen ble bygget på fire år. Dobbeltsporene kan bygges på ti år. Hvis de vil, og det er viktig nok. …” (sitat slutt).

Vi slutter oss til politikken i dette. Offentlige tiltak er dårlige, koster for mye og tar for lang tid å gjennomføre.

Ueland er ekspert på samferdsel/jernbane, og vi har altså ingen problemer med å se at han har gode poenger på dette feltet. Men hans innsikt mht politikk er ikke like god. Han sier ovenfor:

”Alle politikere snakker om at de skal bruke litt mer penger enn den forrige regjeringen. Det er folk lut lei av å høre.”

Vi i DLF må dessverre konstatere at sannheten er den motsatte av det Ueland gir uttrykk for. Folk flest ikke er lut lei av å høre slikt, tvert imot er det fortsatt slik at et betydelig flertall elsker å høre slikt.

Alle som følger med vet at ved hvert valg så kommer politikerne med stadig flere og mer omfattende løfter. Og alle vet at etter valget blir løftene brutt. Dette skjer hver eneste gang. Allikevel fortsetter folk flest å lytte til valgtaler, se på debatter på TV og å stole på politikerne. De vet at politikerne brøt sine løfter etter tidligere valg, man allikevel tror folk flest at denne gangen er det annerledes, denne gangen vil politikerne jobbe seriøst for å oppfylle sine løfter.

Enda verre er det at kommentatorer og akademikere ikke bare lar seg lure, men er med på lureriet.

Igjen er DLF annerledes. Vi vil at staten kun skal drive politi, rettsapparat og militært forsvar, og således ikke drive for eksempel jernbane. Jernbane skal drives av private, og utbygging må skje ved at entreprenører reiser kapital fra investorer. Under et slik regime vil man få et så effektivt og så godt tilbud innen jernbane (og på alle andre områder) som folk virkelig vil ha. Vi vil derfor ha et system hvor enhver bruker sine egne penger på å kjøpe det han trenger, og ikke som i dag et system hvor man gir en mengde penger til politikerne og så skal de oppfylle ens ønsker. Vårt syn er at et slikt system ikke vil kunne fungerer. At det ikke fungerer ser vi jo eksempler på hver eneste dag.

Vi våger den påstand at med de andre partiene ved roret vil lureriet fortsette slik som det har gjort i mange mange år. Dersom du vil markere at du vil ha et annet regime enn det de stadig løftebrytende politikerne og partiene går inn for må du stemme DLF.