Som forventet fra FN

FN ble opprettet etter annen verdenskrig for å hindre at noe slikt – store kriger – skulle skje igjen.

Det er en rolle FN aldri har klart å oppfylle, selv om FN grep militært inn for å forsvare Sør-Korea mot en invasjon fra det kommunistiske Nord-Korea tidlig på 50-tallet. Etter dette har FN stort sett ikke gjort noe av det som var dens opprinnelige formål. I stedet er FN blitt en organisasjon som både reelt og symbolsk går imot alt som innebærer individuell frihet, sivilisasjon og materiell velstand. Av de utallige eksemplene på dette kan vi nevne de stadig anti-Israel-vedtakene, og FNs klimapanel.

Men bunnen må vel nå være nådd i og med at FNs organisasjon for turisme – UNWTO – nylig utnevnte Zimbabwes president Robert Mugabe til «internasjonal leder for turisme». Reelt sett betyr dette ingen ting siden Mugabe pga. sin tyranniske politikk er nektet innreise i en rekke siviliserte land, men symbolsk sier dette mye om hva FN er.

Mugabe er altså en av Afrikas aller verste tyranner. Worldnews omtaler ham slik:

“Mugabe leads the Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, a socialist party founded in 1987. Mugabe and his party are also heavily nationalist with left-wing ideology, favoring land seizures from white Zimbabweans while claiming that doing so counters the nation's imperialist past. Mugabe holds seven degrees from South Africa's Fort Hare University. In 1963 he was secretary general of the Maoist Zimbabwe African National Union ….”

Mugabe ble leder av Rhodesia (som senere skiftet navn til Zimbabwe) omkring 1980.

NRK.no skriver følgende om hans regime: “Den nasjonale økonomien ligger i grus som følge av en katastrofalt gjennomført jordreform, helsevesenet har kollapset, 94 prosent av de offentlige skolene har stengt og 60 prosent av befolkningen er i perioder avhengig av matutdelinger.

Sammen med omfattende voldsbruk, forfølgelsen og undertrykkelsen av politiske motstandere, valgjuks og kveling av mediene har gjort landet og presidenten til en internasjonal pariakaste.

Presidentens mange kontroversielle utsagn, som at «navngitt statsledere kan gå og henge seg hvis de ikke er enige med ham», har ikke bedret statusen.”

Vi tillater oss også å sitere fra Wikipedia: “I økende grad, og særlig siden andre halvdel av 90-årene, har Mugabes styresett ført til at Zimbabwe har gått fra å være et av Afrikas mest velstående og lovende land, til å bli et land med stadig mer autoritært regime, økonomisk krise, hyperinflasjon, skyhøy arbeidsledighet og med økende omfang av overgrep mot befolkningen.

Fra begynnelsen av 2000 førte Mugabe en etterhvert katastrofal landreformpolitikk. Påskuddet var å rette på skjevfordeling av land mellom de få hvite farmerne og den svarte hoveddelen av befolkningen. Zimbabwe ble på denne tiden ansett som regionens brødkurv og de hvite farmene var ved siden av gruvedriften hovedintektskilden for landet. Under kaotiske og voldelige forhold ble over de neste årene bortimot alle farmerne fratatt sine gårder, som stort sett havnet i hendene til den politiske eliten og deres medhjelpere. De nye eierne hadde som regel ingen erfaring og vilje til å drive det intensive, industrielle landbruket videre og landets landbruksproduksjon imploderte. Mugabes despotiske kleptokrati har de senere årene blitt møtt med internasjonal fordømmelse og økende isolasjon på grunn av undertrykkelse av den politiske opposisjonen, menneskerettighetsbrudd, korrupsjon, valgfusk og konfiskering av de aller fleste av de drøyt 4000 store, kommersielle farmene – som var eid av hvite farmere – og dermed også fordrivelse av hundretusener av fattige landarbeidere.”

Så denne banditten er av FN utnevnt til «internasjonal leder for turisme». Det sier mye om hva slags organisasjon FN er.

DLF sier følgende om FN i sitt program: “FN likestiller siviliserte land og tyrannier, og er derfor en umoralsk institusjon. FN-paktens paragraf 2.1 sier: «The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members». Dette prinsippet tas fullt ut på alvor, og viktige posisjoner i FN-systemet tildeles etter formelle kriterier og ikke på basis av landenes egne meritter. Sikkerhetsrådet, komiteen for menneskerettigheter, den internasjonale domstolen, o.l. har således deltagere fra de verste og mest undertrykkende regimer på kloden. FN-systemet kan ikke reformeres før denne grunnleggende likebehandling av alle land forkastes …
DLF vil melde Norge ut av FN..”

Alt nytt vi hører om FN bekrefter at dette standpunktet er det eneste riktige.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://worldnews.about.com/od/zimbabwe/p/mugabe.htm

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8167961

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION002350000000000000000